توضیحاتی در باب ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی

ثبت ، انتشار و بررسی آگهی طرح صنعتی طبق ترتیب زیر می باشد:

ثبت طرح صنعتی نیاز به دادن اظهارنامه به مرجع ثبت دارد. اظهارنامه ثبت طرح صنعتی می بایست در 2 نسخه و در فرم ویژه و به زبان فارسی تنظیم شود و بعد از اعلام تاریخ، به وسیله ی درخواست کننده یا نماینده قانونی او امضاء شود. اداره مالکیت صنعتی بعد از دریافت اظهارنامه، آن را از نظر یکسان بودن با قانون مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه که اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد شرایط موضوع رعایت شده است طرح صنعتی را ثبت و آگهی مربوطه را منتشر و گواهی ثبت آن را به اسم درخواست کننده صادر می کند ، در غیر این صورت اظهارنامه را ردشده اعلام می کند.

ثبت و انتشار آگهی طرح صنعتی

چنانچه طرح درخواستی طبق قانون های نمایش داده شده باشد، بعد از ثبت طرح صنعتی، نمونه طرح و مفاد اظهارنامه انتشار می یابد. در چنین حالتی اداره مالکیت صنعتی ، یک آگهی شامل تاخیر انتشار طرح صنعتی ذکرشده و اطلاعات مرتبط به هویت مالک طرح ثبت شده و تاریخ تسلیم اظهارنامه و مدت تاخیر مورد درخواست و سایر امور ضروری را انتشار می دهد . بعد از منقضی شدن زمان تاخیر درخواست شده اداره مالکیت صنعتی آگهی طرح صنعتی ثبت شده را انتشار خواهد داد. رسیدگی به دعوی در خصوص یک طرح صنعتی ثبت شده در زمان تاخیر انتشار آگهی منوط به آن می باشد که اطلاعات درج شده در دفاتر ثبت و اطلاعات مرتبط با پرونده اظهارنامه به شخصی که علیه او دعوی اقامه می گردد به طور کتبی ابلاغ شده می باشد.

ممکن است ضمن اظهارنامه مطالبه گردد که انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی از تاریخ ارائه اظهارنامه حداکثر طی مدت دوازده ماه و یا اگر ادعای حق تقدم شده است از تاریخ حق تقدم به تاخیر افتد.

هر ذی نفعی می تواند ابطال ثبت طرح صنعتی را مطالبه کند. در چنین حالتی می بایست اثبات کند که یکی از شرایط نوشته شده در مواد (20) و (21) که در این مطلب ذکر گردید، رعایت نشده است و یا شخصی که طرح صنعتی به نام او ثبت شده قائم مقام یا پدیدآورنده قانونی او نمی باشد.

اعتبار طرح صنعتی پنج سال از تاریخ ارائه اظهارنامه ثبت آن است.این زمان را می توان برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد.بعد از انقضاء هر دوره که از پایان دوره آغاز می گردد،یک مهلت شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه تاخیر در نظر گرفته خواهد شد.

” ارائه خدمات تمام و کمال ثبتی در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت کریم خان “
{ با بهره گیری از پاسخگویی و مشاوره ی تخصصی و رایگان }

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *