شرایط و مراحل ثبت نمایندگی خارجی

نماينده شركت خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس قرارداد و ثبت نمايندگي خارجی، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده دارد، که می توانید از طریق ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات برای ثبت نمایندگی خارجی را انجام دهید.

نمایندگی شرکت خارجی، دارای شخصیتی مستقل می باشد و مسئولیت حقوقی نماینده بر عهده خودش است.

هر فرد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط که تمایل به اقدام در این زمینه را دارد، باید شرایط عمومی زیر را داشته باشد:

 1. ارائه خدمات پس از فروش محصولات یا خدمات شرکت خارجی .
 2. انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی شرکت خارجی برقرار می شود .
 3. زمینه سازی و بررسی برای سرمایه گذاری شرکت خارجی در ایران .
 4. با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشور های ثالث همکاری داشتن.
 5. افزایش یافتن صادارات غیر نفتی جمهوری اسلام ایران .
 6. ارائه دادن خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فناوری.
 7. انجام دادن فعالیت هایی که مجوز آن بر اساس دستگاه های دولتی که به صورت قانونی مجاز به صدور مجوز می باشند، صادر می گردد مانند ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل ، بیمه و بازرسی کالا، بازاریابی، بانکی و غیره .

ماده واحده در ثبت نمایندگی خارجی:

ماده 1 در ثبت نمایندگی خارجی

شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود جز شرکت قانونی می باشند و می توانند مشروط به عمل متقابل در کشور برای فعالیت در ایران در زمینه های فوق طبق مقررات این آیین نامه و دیگر قوانین و مقررات مرتبط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.

ماده ۲ در ثبت نمایندگی خارجی

شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی می باشد که مستقیما وظایف و موضوع شرکت اصلی را در محل انجام داده و فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود .

ماده ۳ در ثبت نمایندگی خارجی

شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران موظف می باشند که اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه دهند:

 • اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و تغییرات آخر ثبت شده در مراجع ذیربط .
 • آخرین شرح مالی تایید شده شرکت.
 • گزارش توجیهی شامل اطلاعات مرتبط به فعالیتهای شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران، مشخص بودن نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه برآورد نیروی انسانی خارجی و ایرانی مورد نظر، و طریقه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده ۴ در ثبت نمایندگی خارجی

نماینده شرکت خارجی، دارای شخص حقیقی و حقوقی می باشد که طبق قرارداد نمایندگی، انجام قسمتی از موضوعات و وظایف شرکت نمایندگی را در محل به عهده دارد. ثبت نمایندگی شرکت خارجی نسبت به فعالیت هایی که تحت نمایندگی شرکت طرف نمایندگی در محل انجام می پذیرد مسئولیت خواهد داشت.

ماده ۵ در ثبت نمایندگی خارجی

اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی که متقاضی ثبت نمایندگی خارجی شرکت در ایران هستند مسئولند ترجمه فاسی اسناد و اصل مدارک و مشخصات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

 • تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده ۴ این آیین نامه.
 • مدارک شناسایی شخص متقاضی: تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی برای اشخاص حقیقی و اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن برای اشخاص حقوقی نزد مراجع ذیربط.
 • ارائه سابقه فعالیت شخصی متقاضی ثبت نمایندگی خارجی بر اساس امور تهیه شده در قرارداد نمایندگی.
 • اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذیربط.
 • گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و ضرورت اخذ نمایندگی و تبیین دلایل.
 • تایید آخرین گزارش مالی، شرکت خارجی طرف نمایندگی .
 • معرفی وزارتخانه ذیربط.

ماده ۶ در ثبت نمایندگی خارجی

اشخاصی که مجوز فعالیت آن ها از سمت مراجع ذیصلاح لغو شده مکلفند ، در مهلت مشخص شده توسط اداره ثبت شرکتها و مالکیتها ی صنعتی، نسبت به انحلال شعبه و یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام کنند.

تبصره: مجوز فعالیت شرکت هایی که تمدید نمی شود ۶ ماه فرصت دارند که نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام کنند.

ماده ۷ در ثبت نمایندگی خارجی

شعبه شرکتهای خارجی که برای ثبت شعبه خود در ایران اقدام کرده اند و به فعالیت می پردازند مسئولند گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده هر سال توسط حسابرسان مستقل مقیم در کشور متبوع را به دستگاه ذیربط ارائه دهند.

ماده ۸ در ثبت نمایندگی خارجی

تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی مشمول این آیین نامه مسئولند نتیجه فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورت های مالی حسابرسی شده خود طی مدت ۴ ماه بعد از پایان سال مالی به دستگاه های ذیربط ارسال کنند. حسابرسی یاد شده تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده واحده قانون استفاده از فعالیت یا خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به صورت حسابدار رسمی –مصوب ۱۳۷۲- اعلام نشده است. توسط سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبول دستگاه ذیربط که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده از طریق اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد .

ماده ۹ در ثبت نمایندگی خارجی

اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده بر اساس این آیین نامه باید توسط یکی یا چند شخص حقیقی مقیم ایران انجام شود.

ماده ۱۰ در ثبت نمایندگی خارجی

به منظور برخورداری شرکتهای خارجی از مزیت های این آیین نامه و استمرار فعالیت شرکتهای خارجی که قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه در ایران توسط شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند موظفند اطلاعات و مدارک موضوع مواد ۳و ۵ این آیین نامه را به دستگاه های مربوطه ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه وفق دهند.

روش و مراحل ثبت نمایندگی خارجی:

مدارک برای ثبت نمایندگی خارجی شرکت:

 1. داشتن اسناد و مدارک به ثبت شرکت کریم خان جهت ثبت نمایندگی خارجی مراجعه و نام شرکت خارجی توسط مسئول تعیین نام در صورت رعایت تمامی موارد مربوطه با راهنمای تعیین نام مورد تائید قرار می گیرد. تذکر: باید نام اخذ شده عین نام کامل شرکت خارجی با قید شعبه یا نمایندگی باشد و از ترجمه نام یا اختصار آن اکیدا جلوگیری شود.
 2. بعد از تعیین نام مدارک تکمیلی به واحد پذیرش تاسیس اداره ثبت شرکت ها تحویل داده می شود تا نسبت به ورود اطلاعات در سیستم مکانیزه اقدام گردد.
 3. در واحد پذیرش اداره ثبت شرکتها رسیدی که تاریخ مراجعه در آن مشخص شده اخذ می شود.
 4. در تاریخ مشخص شده با داشتن اصل رسید برای اعلام نتیجه برای مطابقت و تائید صحت اطلاعات درج شده در سیستم و تعیین کارشناس تاسیس مراجعه می کند.
 5. در مرحله کارشناسی، بعد از ممیزی ماهیتی و شکلی در صورت عدم نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیربط در خصوص موضوع فعالیت و نداشتن ایرادهای دیگر به تهیه پیش نویس آگهی تاسیس اقدام می شود.
 6. زمانی که ثبت موضوع فعالیت لازمه اخذ مجوز باشد، نامۀ استعلام آن صادر می شود.
 7. بعد از تهیه پیش نویس، متقاضی می تواند به پرداخت تمامی حقوق ثبتی که در ذیل پیش نویس تعیین شده، از طریق بانک یا دستگاه POS مستقر در اداره و یا بر اساس سایر شعب بانک ملی ایران به حساب های مرتبط اقدام نماید.
 8. پس از پرداخت هزینه ها متقاضی نسبت به اخذ امضا رئیس اداره یا معاون وی اقدام می نماید.
 9. مفاد پیش نویس آگهی تائید شده برای تکمیل امضا و گواهی ثبت با سند برابر است در دفتر ثبت شرکتها ثبت شده و نسبت به شناسه ملی اشخاص و اعطای شماره ثبت حقوقی اقدام می گردد.
 10. متقاضی نسبت به اخذ آگهی تاسیس از دبیرخانه اقدام کرده و نسخه اصلی را به نماینده روزنامه رسمی مستقر در اداره برای پرداخت هزینه های چاپ و اخذ رونوشت برابر با اصل آن تحویل داده می شود.
 11. از آگهی تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی یک نسخه به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکت خارجی برای درج در روزنامه کثیرالانتشار تحویل داده و رسید اخذ می شود.

نماينده شركت خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اساس قرارداد و ثبت نمايندگي خارجی، انجام بخشي از موضوع و وظايف شركت طرف نمايندگي را در محل بر عهده دارد، که می توانید از طریق ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات برای ثبت نمایندگی خارجی را انجام دهید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *