ثبت شرکت لیزینگ

ثبت شرکت لیزینگ


مراحل و نحوه ثبت شرکت لیزینگ

بعنوان یکی از مهم ترین خدمات ثبت شرکت کریم خان می توان به ثبت شرکت لیزینگ اشاره نمود ، در ادامه ثبت شرکت کریم خان به توضیحات لازم درباره ثبت شرکت لیزینگ می پردارد.لیزینگ در ادبیات فارسی مترادف کلمه اجاره ‏داری و اجاره‏ دهی می باشد. لیزینگ در حیطه قرارداد، اجاره به شرط تملیک برقرار و به موقع اجرا گذاشته می شود و طی آن از دارایی برای مدت زمان مشخصی حق استفاده را دارد و به اجاره گیرنده (مستاجر) واگذار کرده و در نهایت مدت زمان قرارداد نیز، دارایی و مالکیت به اجاره گیرنده منتقل می شود.

باید در زمان عقد قرارداد دوره (مدت) قرارداد، تعداد اقساط اجاره، مبلغ دقیق و نحوه تعیین و محاسبه اصل و فرع قیمت باقی مانده مشخص شود.

میتوانید برای ثبت شرکت لیزینگ به ثبت شرکت کریم خان رجوع کنید و از شرایط و امکانات آن بهره ببرید.

عملیات لیزینگ ها دربردارنده تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا که شامل منقول و غیر منقول از شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری که در طرح یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش به طور اقساطی می باشد.

شرکتهای لیزینگ با مشارکت داشتن در تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و از خرید سهام شرکت های لیزینگ در کشورهای دیگری که با انعطاف پذیری بالایی می توانند حتی نسبت به موسسات مالی و اعتباری و بانک ها عمل کنند.

نظر به اینکه دامنه فعالیت این شرکت های لیزینگ گسترده و وسیع تر بوده و دربرگیرنده طیف گسترده ای از خدمات و محصولات است، که این شرکت ها می توانند از روش کاهش قیمت محصولات مختلف و مشتری مداری،بازارهای هدف خود را به صورت قابل توجهی گسترش دهند.

انواع مختلف روش های لیزینگ

 1. لیزینگ سرمایه ای:
  به لیزینگ سرمایه ای، اجاره اعتباری هم گفته می شود، که با عقد اجاره به شرط تملیک مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا شباهت کامل را دارد و فقط فرق آن، شرط اختیار خرید در لیزینگ سرمایه ای یا اجاره اعتباری می باشد.
 2. لیزینگ عملیاتی:
  در این نوع لیزینگ سرمایه ای طبق معمول ۱00% بهای مورد اجاره از طریق موجر تامین می شود. طبق این روش، قرارداد با مستاجر منحصراً به منظور بهره برداری و برخورداری از حق انتفاع محصول منعقد می شود و در نهایت مدت قرارداد، مورد اجاره دقیقا به موجر پس داده می شود.

ثبت شرکت های لیزینگ

ثبت و تاسیس فعالیت شرکت های لیزینگ در قالب مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، نظارت و فعالیت بر شرکت های لیزینگ ( واسپاری ) است.

طبق دستورالعمل نام برده، ثبت شرکت لیزینگ لازمه اخذ مجوز از سمت بانک مرکزی جمهوری اسلامی می باشد.شرکت های لیزینگ فقط می توانند در طرح شرکت سهامی به ثبت برسند و موسسات اعتباری و یا واحد تابعه موسسه اعتباری، منحصراً مجاز به تاسیس و یا تملک سهام در یک شرکت لیزینگ می باشند.
ایجاد نمایندگی و یا شعبه از طریق شرکت لیزینگ بلامانع است.

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی جهت ثبت شرکت لیزینگ

معلومات یا اطلاعات و اسنادی که باید به بانک مرکزی تحویل داده شود شامل موارد زیر می باشد:

 1. تکمیل پرسشنامه بانک مرکزی
 2. تقاضای تاسیس
 3. اساسنامه و برنامه عملیاتی پیشنهادی
 4. نسخه ای از اساسنامه و صورت های مالی سه سال گذشته اشخاص حقوقی متقاضی
 5. صورتجلسه هیات موسس
 6. نام و مشخصات و میزان تحصیلات موسسین با بیان میزان سرمایه در شرکت لیزینگ ، به ضمیمه مدارک مثبته
 7. نام و مشخصات و میزان تحصیلات، سابقه فعالیت و سمت های قبلی اعضای هیات مدیره ، پیشنهادی به ضمیمه مدارک مثبته
 8. تعهد نامه هر کدام از موسسین مبتنی بر صحت اظهارات ، مدارک و مستندات تسلیمی
 9. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موسسین
 10. دیگر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی

مدارک و شرایط مورد نظر برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و هیات مدیره(ماده 8)

اعضای هیات مدیره، قائم مقام مدیر عامل و مدیر عامل شرکت لیزیتگ شرایط زیر را باید داشته باشند:

 1. داشتن تابعیت ایران برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل
 2. داشتن صلاحیت فردی براساس تشخیص مراجع ذی ربط
 3. سابقه نداشتن محکومیت کیفری
 4. نداشتن منع عضویت در هیات مدیره، یا نداشتن مدیر عاملی موسسات اعتباری در اثر محکومیت کیفری
 5. نداشتن ممانعت تصدی عضویت در هیات مدیره و یا مدیر عاملی موسسات اعتباری در اثر محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها
 6. نداشتن سابقه و یا پیشینه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور
 7. بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری نداشتن
 8. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی مربوط به تشخیص بانک مرکزی
 9. داشتن قابلیت تخصصی مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل پیشنهادی
 10. برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و اکثریت اعضای هیات مدیره

وفق ماده 9، شرکت لیزینگ زمان معرفی اعضای هیات مدیره، قائم مقام مدیر عامل و مدیر عامل به بانک مرکزی، اطلاعات و مدارک زیر را باید ارائه نماید:

 • پرسشنامه بانک مرکزی تکمیل باشد
 • صورت جلسه محفل عمومی( در خصوص معرفی اعضاء هیات مدیره )
 • گواهی مرتبط به عدم سوء پیشینه کیفری
 • ارائه دهنده تعهد نامه مربوط به صحت اظهارات ، مدارک و مستندات تسلیمی و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیشتر از یک شغل
 • سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص بانک مرکزی

ثبت شرکت کریمخان با داشتن مدارک فوق، جهت ثبت شرکت لیزینگ، کلیه خدمات را بصورت آنلاین در مدت زمانی کوتاه، در اختیار شما قرار میدهد.

سرمایه جهت ثبت شرکت لیزینگ

حداقل سرمایه لازمه برای فعالیت و تاسیس شرکت لیزینگ مبلغ 100 میلیارد ریال مشخص شده است و سرمایه لازمه شرکت لیزینگ منحصراً در مرحله تاسیس باید به طور نقد و پول رایج کشور پرداخت شود. موسسین شرکت لیزینگ در قالب سهامی خاص مسئولند بعد از صدور موافقت اصولی، حین تسلیم تقاضای تاسیس خود، ظرف یک ماه معادل صد در صد سرمایه لازمه برای تاسیس شرکت لیزینگ را به طور نقدی در حضور یکی از موسسات اعتباری تودیع نماید. که در غیر اینصورت باشد، موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.

پس از صدور موافقت اصولی، برای تاسیس شرکت لیزینگ در قالب سهامی عام موسسین حین تسلیم تقاضای تاسیس، مسئولند طی یک ماه حداقل پنجاه درصد سرمایه لازمه برای تاسیس شرکت لیزینگ را در حضور یکی از موسسات اعتباری تودیع کند. که در غیر این صورت موافقت اصولی صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.

شرکت لیزینگ مسئول است ظرف مدت یک ماه حداکثر از تاریخ صدور ” اجازه نامه فعالیت ” نسبت به ابتدای فعالیت اقدام کرده و مراتب را به طور کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید.

مزایای ثبت شرکت لیزینگ

 • سرعت عمل در تصمیم گیری و پاسخگوئی سریع تر نسبت به سایر گزینه های تامین مالی
 • دانش فنی و تخصص در عملیات اعتباری
 • تمرکز فعالیت به دلیل در اختیار داشتن نیرو های متخصص و کارآمد و متمرکز شده همه ی واحدها در یک محل و نتیجه سریع تر
 • انعطاف پذیری در مقابل شرایط مختلف متفاضی
 • ایجاد اشتغال و گسترش سطح تولید
 • توجه داشتن به محدودیت های اعتباری و پوشش ریسکهای احتمالی
 • ویژگی ضدتورمی به دلیل عدم تزریق مستقیم وجوه به بازار
 • ارزان تر از خرید نقدی، به دلیل مزیت هزینه فرصت

لیزینگ یک رشته فعالیت اعتباری کاملا تخصصی مبنی بر روش اجاره دادن است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دونفر یا بیشتر، اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از منفعت کالای سرمایه ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد منعقد میگردد.

کلیه امور ثبتی و اداری جهت ثبت شرکت لیزینگ را طی مدت زمان کوتاه، سریع و به صورت آنلاین با اطمینان خاطر، به متخصصان مجرب ثبت شرکت کریم خان بسپارید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *