ثبت شرکت مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی می باشد که در میان دو یا چند نفر جهت انجام امور تجاری تشکیل شده است و در آن هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، صرفا به اندازه ی سرمایه ی خود در شرکت متصدی قروض و تعهدات شرکت می باشد. مطابق با ماده قانون تجارت، در نام شرکت می بایست عبارت ” با مسئولیت محدود ” ذکر شود. لازم به ذکر است که در این گونه شرکت ها نام شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد، در غیر اینصورت شریکی که نامش در نام شرکت ذکر شده باشد در برابر اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. همچنین مطابق با ماده 94 قانون تجارت تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود حداقل دو نفر می باشد. بر اساس ماده 109قانون تجارت، در هر شرکتی که از نوع مسئولیت محدود است، در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند می بایست دارای هیات نظار باشد و الزامیست که هیات نظار لااقل سالی یک بار مجمع عمومی شرکاء را ایجاد کند. طبق ماده 109 قانون تجارت، هیات نظار از 3 نفر تشکیل شده است که برای مدت یک سال از میان شرکاء انتخاب می گردند و لازم به ذکر است که اعضای هیات نظار نباید عضو هیات مدیره شرکت باشند. همچنین، برای ثبت شرکت مسئولیت محدود، حداقل میزان سرمایه بر اساس رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال است. در ادامه با ثبت شرکت کریمخان همراه باشید تا با شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود آشنا شوید.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان در رابطه با شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نکاتی را ارائه می دهد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

زمانی شرکت مسئولیت محدود می تواند ایجاد گردد که شرکای شرکت جهت تشکیل آن اهلیت و رضایت داشته باشند، همچنین لازم است که موضوع شرکت که می بایست تجاری باشد حتما مشخص شده باشد و مغایر با قانون نبوده و برای معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت نیز بر خلاف نظم عمومی نباشد. اضافه بر این نکاتی که ذکر شد، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت ( تجاری ) هم لازم می باشد تا بتوان شرکت مسئولیت محدود را تشکیل داد. تشکیل شرکت مسئولیت محدود مشابه هر شرکت دیگری، به آوردن حصه از سوی هر یک از شرکاء، قصد همکاری جهت بدست آوردن سود، و تقسیم سود و زیان میان تمام شرکا بستگی دارد. در این خصوص بین شرکت مسئولیت محدود و شرکت های دیگر تفاوتی وجود ندارد. جهت تشکیل شرکت مسئولیت محدود شرایطی وجود دارد که ثبت شرکت کریمخان در ادامه آن ها را بیان نموده است.

شرایط لازم برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

الف-شرایط شکلی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می بایست مطابق با قرارداد کتبی در بین شرکا صورت گیرد و می بایست تمام شرکا این قرارداد را شخصاَ یا به وسیله ی وکیل دارای اختیار امضا نمایند.این قرارداد می بایست به صورت رسمی تهیه و تنظیم گردد، در غیر اینصورت بر اساس مواد 47 و 48 قانون ثبت اثرگذار نخواهد بود. الزامیست که بصورت صریح در شرکتنامه ذکر شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه مقداری ارزیابی شده است. این نکته که در ماده 97 قانون تجارت بیان شده است، صرفا نکته ای نیست که می بایست در شرکتنامه قید گردد، اما نست به نکات دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا که قانون گذار ذکر نکردن آن را در قرارداد شرکت، دلیلی بر بطلان قرارداد محسوب نموده است.( ماده 100 ق.ت ) البته فقط عدم قید میزان تقویمی سهم الشرکه های غیر نقدی می باشد که باعث بطلان قرارداد شرکت می گردد. لذا، هر زمانی که میزان سرمایه نقدی در شرکتنامه ذکر نشده باشد و یا به صورت صریح قید نشده باشد که سرمایه به صورت کلی یا به صورت جزئی پرداخت شده است یا خیر، قرارداد شرکت باطل نمی باشد.

در مواد 107 ، 108 و 111 قانون تجارت به ” اساسنامه ” شرکت با مسئولیت محدود نیز اشاره شده است. در اینجا این سوال به وجود می آید که آیا وجود اساسنامه، علاوه بر شرکتنامه جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود ضروری می باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال بدون شک منفی می باشد و بیشتر اوقات در عمل برای این نوع شرکت ها اساسنامه ای تهیه و تنظیم نمی شود. حتی در صورتی نیز که در شرکتنامه کلیه ی موارد لازم در خصوص شرکت ذکر شده باشد، با این حال نیز وجود اساسنامه ضروری نیست. در شرکتنامه می بایست نکاتی قید گرد که ثبت شرکت کریمخان آن ها اشاره نموده است. از جمله این نکات می توان به سهم هر یک از شرکا در سود و ضرر، اینکه سرمایه شرکت پرداخت شده است یا نه و اینکه مدیران شرکت دارای چه اختیاراتی خواهند بود اشاره نمود.
با این حال، عدم قید این نکات باعث بی اعتبار شدن شرکت نخواهد شد. همچنین نام شرکت نیز می بایست در شرکتنامه ذکر گردد و اینکه نباید متضمن نام هیچ یک از شرکای شرکت باشد، در غیر اینصورت شریکی که نامش در نام شرکت قید شده باشد، در برابر اشخاص ثالث، حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.( ماده 95 ق.ت)

ب- شرایط ماهوی تشکیل شرکت با مسئولیت محدود

عمدتا شرایط ماهوی مرتبط با تشکیل شرکت با مسئولیت محدود، به علت حفظ حقوق اشخاص ثالث، یعنی طلبکاران شرکت، به وجود آمده اند. این شرایط را می توان به دو نوع تقسیم نمود، یکی شرایط مربوط به شرکا و دیگری شرایط مربوط به سرمایه شرکت،که در ادامه به صورت مجزا به هر یک از آن ها اشاره شده است.

1.شرایط مربوط به شرکا

در قانون تجارت، جهت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود می بایست لااقل دو شریک وجود داشته باشد. قانون تجارت برای تعداد شرکا سقفی را مشخص نکرده است. بنابراین، شرکت با مسئولیت محدود می تواند هر تعداد شریکی که می خواهد داشته باشد.

2.شرایط مربوط به سرمایه

قانون گذار ایران هیچ نوع حداقل و حداکثری در رابطه با سرمایه شرکت با مسئولیت محدود مشخص نکرده است. بنابراین، در این نوع شرکت ها، سرمایه می تواند به هر میزانی باشد. نتیجه این اوضاع در حقوق ایران این می باشد که به صورت کلی شرکت با مسئولیت محدود، هیچ گاه نمی تواند به علت مقدار سرمایه اش باطل شده اعلام گردد، مغایر با آنچه که در خصوص شرکت های سهامی صدق می کند. سرمایه شرکت با مسئولیت از سهم الشرکه های شرکا به وجود می آید که امکان دارد به هر میزانی باشد. با این حال، مطابق با ماده 102 قانون تجارت نمی تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال، اعم از بانام یا بی نام باشد. پذیره نویسی سهام این نوع شرکت ها ممنوع می باشد. سرمایه شرکت با مسئولیت محدود می تواند از آورده های نقدی یا غیر نقدی تشکیل شده باشد.

2.1 آورده نقدی

ماده 96 قانون تجارت تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را به پرداخت کلیه ی سرمایه نقدی مشروط نموده است. مغایر با آنچه در شرکت های سهامی معتبر می باشد، قانون گذار برای سرمایه حداقلی مشخص ننموده و فرض کرده است که اوضاع این قاعده می تواند برای طلبکاران تضمینی کافی جهت پرداخت طلبشان به وسیله ی شرکت باشد. قانون گذار برای پرداخت سرمایه نقدی شکل و تشریفات خاصی را پیش بینی نکرده است. در نتیجه، ممکن است پرداخت منوط بر اینکه واقعی باشد، به هر صورتی انجام گیرد.دبنابراین، پرداخت سرمایه شرکت می تواند با پول نقد یا چک و یا با حواله ی حساب به حساب انجام گیرد، اما ضرورتی وجود ندارد که برای پرداخت به شرکت، حساب مخصوصی در بانک باز شود، با اینکه در عمل تشکیل دهندگان شرکت های با مسئولیت محدود این کار را انجام می دهند و مبالغ دریافتی از شرکا را در حساب مخصوصی واریز می نمایند تا بعد از اینکه شرکت تشکیل شد، مورد استفاده قرار گیرد. در هر صورت می بایست پرداخت سرمایه قبل از تشکیل شرکت انجام گیرد و چنانچه در مدت زمان معقولی پس از پرداخت به وسیله ی برخی از شرکا، تشکیل شرکت به دلیل پرداخت نکردن سهم شرکای دیگر انجام نگردد، شرکایی که سهم خود را پرداخت نموده اند قادر می باشند از دادگاه تقاضا نمایند که وجه پرداختی به آن ها بازگردانده شود.

2.2 آورده غیر نقدی

به طور کلی هر آنچه در خصوص پرداخت سرمایه نقدی بیان شد، در رابطه با آورده های غیر نقدی نیز صدق می کند. با این حال، در خصوص آورده های غیرنقدی هم صادق است. با این وجود می بایست در ارتباط با آورده های غیر نقدی چند نکته را در نظر گرفت، و آن نکته این است که آورده های غیر نقدی که صورت مال دارند، می بایست ارزیابی شوند و ارزش آن ها در شرکتنامه مشخص گردد. مطابق با مواد 96 و 97 ،تشکیل شرکت با مسئولیت محدود منوط به ارزیابی و ارائه ی این اموال می باشد. البته ارائه ی اموال می بایست به صورتی باشد که شرکت بتواند هر نوع تصرفی را در اموال انجام دهد. همچنین در مورد شریکی که صنعت خود را می آورد لازم به ذکر است که با توجه به این نکته که در قانون تجارت ما برای آوردن صنعت به عنوان حصه مانعی وجود ندارد می بایست این گونه تلقی شود که در حقوق ما آوردن صنعت به عنوان حصه در شرکت با مسئولیت محدود مجاز می باشد، اما روشن است که ارائه ی این حصه در حقوق طلبکاران بدون تاثیر می باشد، اگر چه در تشکیل سرمایه شرکت تاثیر ندارد، اما جهت تعیین سهم شریک در سود شریک است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *