اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه وظایفی دارد

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه وظایفی دارد


اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی چه وظایفی دارد؟

ثبت شرکت کریم خان طی این مطلب قصد دارد وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی را مورد بررسی قرار دهد، چنانچه می خواهید از این وظایف آگاهی پیدا کنید تا انتهای این متن ما را همراهی نمایید. بر اساس ماده 3 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری که در سال 1337 به تصویب رسیده است، ثبت فعالیت های تجاری در تهران توسط اداره ثبت شرکتها و در شهرستان ها توسط اداره ثبت مرکز اصلی آن انجام خواهد شد. بنابراین مرجع ثبت شرکت ها در تهران اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی که از دوایر اداره ثبت اسناد و املاک بوده می باشد و در شهرستان ها و خارج از تهران اداره ثبت اسناد و املاک مرکز اصلی شرکت می باشد و در نقاطی که فاقد اداره یا دایره ثبت اسناد است در دفتر خانه اسناد رسمی است. همچنین در صورتی که مرجع مذکور وجود نداشته باشد دفتر دادگاه، محل می باشد.

این نکته قابل توجه است که در گذشته، اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی با عنوان “اداره ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت” نامیده می شد که بعد از مصوبه ی مذکور به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام پیدا کرد.

وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی:

 1. 1- ثبت شرکت های تجاری ایران، حوزه تهران و همچنین ثبت نمودن تمام شرکت های خارجی در ایران و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت تمام موسسات خارجی در ایران.
 2. ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه ی تهران.
 3. ثبت علائم تجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی.

تبصره-اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، دارای عنوان شعبه ی مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران برای مفاد مواد 6 و 7 قانون ثبت علائم تجاری و همچنین اختراعات که در سال 1/4/1310 تصویب شده است می باشد. لازم به ذکر است که اخذ تصمیم در خصوص قبول یا رد تقاضانامه های مرتبط با ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی و علائم تجارتی بر عهده ی رئیس این اداره می باشد و همچنین گواهینامه های ثبت نیز به وسیله ی وی امضا خواهد شد.

بر اساس ماده دو طرح اصلاحی آیین نامه ی ثبت شرکت ها، اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری دارای وظایفی می باشند که ثبت شرکت کریم خان در ادامه آن ها را بیان نموده است.

وظایف اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری:

 • الف) ثبت شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییراتی که سپس در آن ها رخ دهد.
 • ب) ثبت موسسات خارجی در ایران.
 • ج) پلمپ دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه ی تهران.
 • د) ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییراتی که سپس در آن ها رخ دهد.
 • ه) ثبت دفتر تجاری و غیر تجاری حوزه ی تهران.
 • و) مشخص نمودن نام شرکت های خارجی و موسسات غیر تجارتی که در شرف ثبت در سراسر کشور هستند.

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به جز انجام وظایف قانونی، مکلف می باشد در رابطه با موضوع حمایت مالکیت صنعتی، نیازها و مقتضیات اوضاع اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی طرح های قانونی و آیین نامه های اجرایی آن را با کمک کمیته ی مشورتی مهیا نموده و توصیه کند.

کمیته ی مشورتی در محل اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و از نمایندگان چندین وزارتخانه که ثبت شرکت کریمخان در ذیل آن ها را عنوان نموده است تشکیل می گردد :

 • الف- اداره ی حقوقی وزارت دادگستری
 • ب- اداره ی حقوقی وزارت امور خارجه
 • ج- وزارت صنایع و معادن
 • د- وزارت بازرگانی

تشکیل کمیته مشورتی یا به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی یا هر یک از وزارتخانه های ذینفع تحت نظر رئیس اداره ی مذکور صورت می گیرد. لازم به ذکر است که در هر دعوتنامه، دستور جلسه هم ذکر می گردد. هر محلی که دارای اداره یا دایره یا شعبه ثبت می باشد، جهت ثبت شرکت های داخلی و پلمپ دفاتر تجاری و ثبت نام تجاری و موسسات غیر تجاری از جانب اداره کل ثبت، متصدی مخصوصی معین خواهد شد. جهت ثبت شرکتنامه، اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها به عنوان قائم مقام دفتر خانه های رسمی محسوب می گردند.

هرگاه که تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از امور ذیل باشد،الزامیست که یک نسخه از صورت جلسه ی مجمع عمومی برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود:

 1. انتخاب مدیران وبازرس یا بازرسان
 2. انحلال شرکت و نحوه ی تصفیه ی آن
 3. هر نوع تغییر در اساسنامه
 4. کاهش یا افزایش سرمایه
 5. تصویب ترازنامه

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *