اخراج عضو از شرکت تعاونی یکی از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی می باشد که در برخی از موارد و در تحت شرایط خاصی انجام می گیرد.ماده 13 قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین تعیین کرده است : ” در موارد ذیل عضو از تعاونی اخراج می شود :

  1. فقدان هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون ؛
  2. به دلیل بی توجهی به مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی بعد از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی؛
  3. انجام دادن اعمالی که به شرکت تعاونی ضرر مادی وارد می کند و وی نتواند طی مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که سبب تقلیل اعتبار شرکت تعاونی می گردد یا با تعاونی رقابتی نادرست برقرار کند “.

ثبت کریم خان در بخش دیگری به توضیح موارد ذکر شده در خصوص اخراج عضو تعاونی می پردازد.

فقدان هر یک از شرایط عضویت تعیین شده در قانون، موجب اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود. و به بیان دیگر قانون ضروری می داند شرایطی که عضو در ابتدا ورود به عضویت واجد آن ها بوده است، در زمان عضویت دائماَ حفظ شود ؛ اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد، به علت فقدان یکی از شرایط عضویت تعیین شده در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاونی اخراج می شود.

در مورد دوم اخراج عضو با شرایط ذیل محقق می گردد :

  • عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را درست انجام ندهد؛
  • هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آن ها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اظهار می کند ؛
  • 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم گذشته باشد.

لازم به ذکر است که فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم به چه منظور است ؟ پاسخ این سوال این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج تعیین کرده است و وی می تواند در مهلت تعیین شده به هیئت مدیره مراجعه و در پی آن عدم تخلف خود را پیگیری و به هیئت مدیره اثبات کند، در این صورت موضوع تمام می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت. مدت 15 روز فاصله بین اخطار اول و دوم حداقل است و این فاصله نباید کمتر از آن باشد و زیاد بودن فاصله دو اخطار از مدت زمان مذکور، در حدی قابل قبول بدون ایراد است، ولی مهلت 15 روز بعد از اخطار دوم حداکثر است و باگذشتن آن مراجعه عضو برای اثبات تخلف قابل استماع
نیست و موضوع باید برای رسیدگی و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی گفته شود.

طبق ماده 13 قانون ، عضو در موارد ذیل نیز اخراج می شود :

  • زمانی که عضو مرتکب خطایی شود که به موجب آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود ؛
  • زمانی که عضو با شرکت تعاونی رقابتی خارج از چارچوب مقررات برقرار سازد.

از آن جا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی متعهد باشند، لازم است که هر عضو همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد، حال آنکه در موارد مذکور، برعکس عضو مرتکب اعمالی شود که سبب وارد آمدن زیان مادی یا معنوی به شرکت می گردد . علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین مورد است.در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با مشاوران ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در ثبت شرکت موسسه حقوقی ثبت کریم خان، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *