اخذ رتبه شرکت

اخذ رتبه شرکت


اخذ رتبه بندی شرکت ها چیست؟

اخذ رتبه شرکت ها در حقیقت نوعی درجه بندی،جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه ی خدمات و دفاع از حقوق بهره وران است.

جهت اجرای هر پروژه باید توان شرکت هایی که دارنده گواهی صلاحیت هستند بر اساس آیین نامه ارجاع به پیمانکاران آن هم به وسیله دستگاه های اجرایی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گیرد.

رتبه بندی شرکت و رتبه بندی پیمانکاران یک نوع مقیاس گذاری جهت تضمین کیفیت و کمیت پیمانکاران برتر در ارائه خدمات و اطمینان دهی به خدمات گیرندگان و دفاع از حقوق آنان است.به منظور انجام هر پروژه میبایست توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، براساس ضوابط و آیین نامه های ارجاع کار به پیمانکاران، به وسیله نهاد های متخصصی و اجرایی مربوطه ارزیابی شود.دارا بودن گواهی صلاحیت، مرحله اول از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور در مناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ می‌باشد.شرکت‌ ها از نظر نوع فعالیت به منظور اخذ رتبه به ۵ دسته تقسیم می‌شوند که رتبه هر یک از این دسته‌ ها به وسیله نهاد خاصی صادر می شود.

اخذ گواهی صلاحیت،مرحله اول از عمل احراز صلاحیت شرکت های متقاضی مشارکت در مناقصات دولتی و پروژه های بزرگ است.

شرکت ها از نظر نوع فعالیت برای دریافت رتبه به 5 دسته تقسیم می شوند که رتبه هریک از این دسته ها به وسیله نهاد خاصی تعیین می گردد ، مراجعه هر شرکت به منظور اخذ رتبه باید به اداره ی مربوط انجام گیرد.(دو مورد این شرکت ها )

1- شرکت پیمانکاری 2- شرکت مشاور

رتبه بندی یک نوع معیار تعیین صلاحیت به حساب می آید.شرکت های پیمانکاری می توانند رتبه 1 تا 5 را داشته و شرکت های مشاور می توانند رتبه 1 تا 3 را داشته باشند.کار شرکت های پیمانکاری عموما در زمینه اجرا و قرارداد های اجرایی می باشد این در حالیست که شرکت های مشاور اغلب در زمینه طراحی و نظارت بر ساخت فعالیت می نمایند.

شرایط اختصاصی پیمانکاران به منظور اخذ رتبه پیمانکاری در رشته خدمات

حداقل شرایط اختصاصی جهت تشخیص صلاحیت و اخذ رتبه پیمانکاری در رشته خدمات بنا بر معیارهایی از قبیل ارزشیابی،تخصص و تجربه و توان مالی محاسبه می گردد.

شرایط عمومی پیمانکاران جهت اخذ رتبه بندی پیمانکاران

جهت اخذ رتبه پیمانکاری عدم ممنوعیت‌های مقرر در اصول ۴۹ و ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد،همچنین نکته دیگری که پیمانکاران به منظور اخذ گرید باید در نظر داشته باشند عدم ممنوعیت ممنوعیت در زمان مقرر در قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲ دی ۱۳۳۷ است.به علاوه پیمانکاران در هنگام اخذ رتبه بندی باید این نکته را در نظر داشته باشند که هیچ گونه محرومیت و محکومیت موثری در امور پیمانکاری نداشته باشند.علاوه بر نکات فوق دارا بودن صلاحیت و امتیازهای لازم براساس آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاری نیز از دیگر نکاتی است که پیمانکاران در هنگام اخذ رتبه باید در نظر داشته باشند.آخرین نکته ای که در اخذ گرید پیمانکاری باید در نظر داشته باشید عدم ممنوعیت از اعطای صلاحیت به شرح مندرج در بند ۲۴ و ضوابط ارزشیابی پیمانکاران می باشد.

براساس قانون سازمان معاونت فنی و عمران استانداری اصولاً شرکت ها به دو دسته مشاور و پیمانکار تقسیم می شوند و برای شرکتهای پیمانکاری رتبه یا گرید 1و2و3و4و5را در نظر گرفت که به ترتیب 1 بالاترین رتبه پیمانکاری و 5 پایین ترین رتبه پیمانکاری است. این رتبه برای شرکت های مشاور در سه سطح1و2و3 تعریف شده است که 1 بالاترین رتبه و 3 پایین ترین رتبه است.مهمترین فاکتور جهت اهدای رتبه پیمانکاری تعداد نیروی فنی و مهندسی است که در هیئت مدیره حضور دارند اما در شرکت های مشاور این امر علاوه بر اهمیت نیروی متخصص فنی و مهندسی به کم و کیف امکانات فنی و نرم افزاری موجود در مجموعه نیز بستگی دارد.ارتقای گرید پیمانکاری بطور مثال از رتبه 5 به رتبه 1 با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی پروژه های انجام شده(در 15 سال اخیر) به وسیله نیرو های فنی و مهندسی انجام می گیرد.ارتقای رتبه در شرکت های مشاور از پایه 3 به پایه 1 نیز با بررسی و ارزیابی مبلغ ریالی (در 15 سال اخیر) همچنین نیروی فنی و مهندسی و اظهار نامه مالیاتی و امکانات فنی و نرم افزاری انجام می شود و کلیه عوامل مذکور در اخذ گرید دارای اهمیت است.

رشته های پیمانکاری

 1. ساختمان و ابنیه
 2. راه و ترابری
 3. صنعت و معدن
 4. تاسیسات و تجهیزات
 5. کشاورزی
 6. آب
 7. مرمت آثار باستانی
 8. کاوش های زمینی
 9. ارتباطات
 10. نفت و گاز
 11. نیرو

رشته های مشاوران

 1. گروه شهرسازی و معماری
 2. گروه راه و ترابری
 3. گروه مهندسی آب
 4. گروه مطالعات کشاورزی
 5. گروه انرژی
 6. گروه پست و مخابرات
 7. گروه صنعت
 8. گروه معدن
 9. گروه نفت و گاز
 10. گروه تخصص های مشترک

طریقه ی اخذ رتبه بندی های شرکت :

برای اخذ رتبه شرکت اولین قدم ثبت شرکت بوده که ثبت کریم خان ارائه دهنده این دست خدمات در حداقل زمان بوده و حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای این امر در حد کارشناسی و بیشتر برای اعضای هیات مدیره آن است.

اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

شرایط لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

 1. دارا بودن شرکت ثبت شده.
 2. حداقل ۲/۳ اعضاء هیئت مدیره شرکت میبایست حتماً لیسانس فنی داشته باشند.
 3. در هیئت مدیره شرکت میبایست یکی از دو حالت ذیل برقرار باشد :
  حالت اول : یک نفر نیروی فنی و مهندسی با حداقل ۷ سال سابقه مستند به بیمه و یک نفر نیروی فنی و مهندسی بدون سابقه.
  حالت دوم : حداقل ۲ نفر نیروی فنی مهندسی هر یک با حداقل سه سال سابقه مستند به بیمه.
 4. در اولین حالت که شرکت دارای یک نفر نیروی مهندسی با ۷سال سابقه می باشد شرکت تنها قادر است در یک رشته (مثلاً ابنیه) تقاضای رتبه دهد اما در حالتی که ۲ نفر نیروی فنی و مهندسی هر یک با ۳ سال سابقه است شرکت می تواند از دو رشته مختلف (مثلاً راه و ابنیه ) تقاضا دهد. مدت زمان لازم به منظور اخذ رتبه ۵ پیمانکاری : مدت زمان لازم به منظور اخذ رتبه فوق حدود 2 الی 3 ماه است.

مدارک لازم جهت اخذ رتبه ۵ پیمانکاری

 1. مدارک ثبت شرکت شامل (اساسنامه، اظهارنامه، شرکت نامه، تقاضا نامه، آگهی تأسیس، آگهی آخرین تغییرات).
 2. کپی شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت و یک قطعه عکس از کلیه شرکاء و سهامداران.
 3. گواهی کار و بیمه مربوط به مهندسین.

الزامات اخذ رتبه پیمانکار

 1. پیمانکار  در هنگام اخذ گرید پیمانکاری میبایست مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار  را رعایت نماید.بنابراین در رتبه بندی پیمانکاران،پیمانکار پیش از آغاز کار،ضوابط ویژه کارفرما را برای کار در کارگاه از کارفرما مطالبه می نماید و پس از دریافت این ضوابط در رتبه بندی و هماهنگی های لازم و تایید نهایی کارفرما،پیمانکار میبایست از آن پس،به آن ها عمل کند.به هر حال پیمانکار  به منظور اخذ رتبه پیمانکاری میبایست همواره اصول و مقررات متعارف را رعایت نماید.
 2. پیمانکار  برای اخذ گرید پیمانکاری میبایست عملیات تجهیز کارگاه را،در زمان تعیین شده به منظور تجهیز کارگاه و همچنین شرایط منطقه،در حد متعارف انجام دهد.در مواردی که مشخصات فنی اجرایی ویژه ای،برای عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در اسناد و مدارک پیمان نوشته شده باشد،پیمانکار باید آن را رعایت نماید.
 3. در اخذ گرید پیمانکاری،حفاظت فیزیکی از کارها.از جمله شامل نحوه حصارکشی،روشنایی،آتش نشانی،حراست و حفاظت از مصالح،تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی ضروری است.
 4. در اخذ رتبه بندی پیمانکاری،پیمانکار میبایست بعد از تحویل کارگاه،با توجه به فهرست معین شده به منظور تجهیز،طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه نموده و پس از تایید مهندس مشاور،آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد.
 5. در اخذ رتبه پیمانکاری،کارفرما بر اساس الزامات رتبه بندی شرکت ساجات با توجه به روش پیش بینی شده در اسناد و مدارک پیمان به منظور تامین آب،برق،گاز و مخابرات،پیمانکار را به دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی جهت گرفتن انشعاب آب،برق،گاز و تلفن و یا گرفتن مجوز احداث چاه عمیق یا نیمه عمیق و موارد مشابه برای استفاده موقت در دوره ساختمان،معرفی می کند.
 6. در رتبه بندی پیمانکاری،پیمانکار بر اساس الزامات رتبه بندی شرکت،میبایست به هزینه خود ساختمان ها و تاسیسات موقت کارگاه را که جهت تجهیز کارگاه احداث می کند در مقابل حوادث اتفاقی،مانند آتش سوزی و سیل بیمه کند.

مزایای اخذ رتبه بندی شرکت ها

 1. هر شرکتی جهت عقد قرار داد با شرکت ها و سازمان های دولتی نیازمند رتبه بندی می باشد زیرا مراکز دولتی مجاز نیستند با شرکت های بدون رتبه نسبت به بستن قرارداد اقدام نمایند.
 2. بهره مندی از گواهی نامه ی صلاحیت پیمانکاری شرکت های پیمانکاری جهت حضور در مناقصات دولتی الزامی می باشد.
 3. رتبه بندی شرکت ها در صنایع گوناگون می تواند نمای کلی از وضعیت شرکت ها باشد.

شرایط عمومی تعیین صلاحیت و دریافت گواهی رتبه شرکت ها :

 1. هیچ یک از مدیران شرکت نباید کارمند دولتی باشد
 2. شرکت باید در سازمان ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد
 3. شرکت واحد شرایط و امتیازات لازم جهت تعیین صلاحیت در رتبه مورد نظر طبق دستور العمل های لازم باشد.

جهت دریافت رتبه 5 تا 1 پیمانکار از طریق ثبت شرکت کریم خان میبایست مدارک ذیل را ارائه دهید.

مدارک لازم برای دریافت رتبه 5 تا 1 پیمانکار :

کپی برابر اصل مدارک شرکت :

 • تهیه سر برگ شرکت در هر نسخه
 • تصاویر کلیه ی موافقتنامه ها
 • کپی اخرین صورتجلسه مربوط به تغییر سهام
 • اظهار نامه مالیاتی شرکت مربوط به آخرین سال مالی قبل از تشکیل پرونده که به تایید و مهر سر ممیز مالیاتی رسیده باشد

مدارک لازم برای اخذ رتبه شرکت های مشاوره :

 • آخرین صورتجلسه سهامداران
 • اصل پرینت گواهی تامین اجتماعی
 • اصل گواهینامه ی رتبه بندی در صورت بهره مند بودن از رتبه قبلی
 • کپی برابر اصل تمامی روزنامه های رسمی و اوراق ثبتی که شامل : اساسنامه از طریق سازمان ثبت شرکت ها و شرکتنامه و تقاضا نامه میباشد.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *