نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این بخش نمونه ای از صورتجلسه نقل و انتقال سهام توسط هیات مدیره را به شما ارائه می دهد.

نام شرکت : …………………..سهامی خاص
شماره ثبت : ………………………………
هیات مدیره شرکت …………………….. سهامی خاص در مورخ …………………… ساعت …………….. روز …………………… با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ و انتقالات ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

  1. آقای / خانم ……………….. با واگذاری کلیه سهام خود ( یا تعداد ………….. سهام ) به آقای / خانم ……………… فرزند ………………….. متولد ……………….. به شماره شناسنامه ……………… به آدرس ………………………………………………………… از شرکت خارج شد.
  2. آقای / خانم …………………… با واگذاری تعداد ……………….. سهم خود به آقای / خانم …………. فرزند …………………. متولد ……………………………. به شماره شناسنامه …………………. به آدرس ………………………………………… سهام خود را از تعداد ……………….. سهم به تعداد ……………………سهم کاهش داد.

امضای اعضای هیات مدیره :
امضای فروشنده سهم یا سهام :
امضای خریدار سهم یا سهام :

 

مراحل و مدارک مورد نیاز نقل و انتقال سهام (اگر طبق اساسنامه بر عهده ی هیئت مدیره باشد)

  1. تشکیل جلسه هیات مدیره
  2. تنظیم صورتجلسه که توسط هیئت مدیره ، خریداران و فروشندگان سهام امضا شده باشد.
  3. فتوکپی شناسنامه ی سهامداران جدید
  4. برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور(قسمت مالیات بر شرکت ها)
  5. فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام

مدارک پس از تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه،به اداره ثبت شرکت ها ارائه خواهد شد.

تذکر: در صورتی که جلسه ی هیات مدیره با اکثریت اعضاء تشکیل شده باشد،میبایست مفاد اساسنامه درباره حدنصاب الزاماٌ بایستی رعایت شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *