مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود


اگر می خواهید در خصوص مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود به اطلاعاتی دست یابید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

بنا بر ماده 94 قانون تجارت ” شرکت بامسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است ” .

طبق ماده 104 ق.ت ، ” شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد . “

ثبت کریم خان در این نوشتار به بررسی مسئولیت مدیران شرکت بامسئولیت محدود می پردازد .

لازم به یاد آوری است که :

  • مدیران ممکن است یک یا چند نفر باشند.
  • مدیران ممکن است از بین شرکا یا خارج انتخاب شوند.
  • مدیران ممکن است موظف یا غیرموظف باشند.
  • مدت خدمت مدیران ممکن است نامحدود یا محدود باشد در صورتی که محدود باشد انتخاب مجدد به وسبله مجمع عمومی شرکا به عمل می آید.

مسئولیت مدیران شرکت با مسئولیت محدود

مدیران شرکت که اداره کنندگان شرکت بامسئولیت محدود به شمار می رود به منزله وکیل برای شرکت عمل است یعنی تا حدودی که به ایشان اختیار داده شده است مجاز می باشند و خارج از اختیارات داده شده مجاز به هیچ اقدامی حتی به نفع شرکت نیست لذا وظیفه دارند رعایت مصلحت شرکت را کنند و در موعدی که مشخص شده حساب زمان تصدی خود را به شرکاء اعلام کنند حتی اگر در حدود اختیارات داده شده سوء استفاده کنند یا سهل انگاری ، بی احتیاطی آن ها باعث متضرر شدن شرکت شوند ، باید خسارت را جبران کنند.

ماده 115 قانون تجارت تصویب شده در سال 1311 حدود و ثغور مسئولیت را تعیین تکلیف کرده و اذعان می دارد :

” اشخاص ذیل کلاهبردار به شمار می روند :

  • الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقعیت پرداخت کلیه سهم الشرکه نقدی و ارائه سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که میبایست به منظور ثبت شرکت بدهند اظهار نموده باشند.
  • ب) اشخاصی که به وسیله تقلب سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن ارائه نموده باشند.
  • ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را میان شرکاء تقسیم کنند “.

لذا مدیران متخلف در شرکت با مسئولیت محدود دو نوع مسئولیت دارند :

  • اول : مدیرانی که در اثر ارتکاب به عمل مجرمانه کلاهبرداری ، باعث ضرر و زیان شرکت شده اند که مسئولیت کیفری متوجه آن ها شده که مضاف بر جبران خسارت مستوجب مجازات می باشند.
  • دوم : مدیرانی که بر اثر بی مبالاتی، سهل انگاری و بی توجهی باعث ضرر و زیان شرکت شده اند تنها مسئولیت مدنی متوجه آن ها می باشد و ملزم به جبران خسارات وارده می گردند.

نکته : در شرکت بامسئولیت محدود مسئولیت تنها متعلق به مدیران شرکت نیست بلکه به مانند شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی که بازرس یا بازرسان دارای مسئولیت ناشی از قصور و اعمال مجرمانه خود می باشند در شرکت های بامسئولیت محدود هیئت نظار دارای وظایفی هستند که در صورت سهل انگاری مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *