راهنمای ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت بصورت گام به گام در ثبت کریم خان

۱۵آبان ۱۳۹۶
تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت ها به چه صورت می باشد؟ ثبت شرکت کریم خان در این مقاله بر آنست تا به مراحل ثبت تغییر آدرس شرکت ها بپردازد. قبل از آنکه نحوه ی تغییر آدرس شرکت را شرح دهیم لازم است بدانیم آدرس هر شرکت مکانی است که از نظر قانون به عنوان نشانی اصلی و […]

۱۴آبان ۱۳۹۶
تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت چیست؟ تغییر موضوع شرکت یکی از دغدغه های برخی شرکت ها می باشد . موضوع شرکت هدف و نوع فعالیتی می باشد که شرکت به منظور انجام آن تشکیل شده است و جهت گیری و نوع فعالیت شرکت را تعیین می کند. موضوع شرکت بر امور انتفاعی اعم از امور تجاری و […]

۱۴آبان ۱۳۹۶
ثبت شرکت انفورماتیک

تعریف ثبت شرکت انفورماتیک : برای ثبت شرکت انفورماتیک در این نوشتار سعی نمودیم تا در رابطه با مراحل و مدارک مورد نیاز این امر بپردازیم. قبل از هر چیزی لازم است بدانیم شرکت انفورماتیک به شرکت هایی گفته می شود که مانند سایر شرکت ها و موسسات غیرتجاری در اداره ثبت شرکت ها به […]

۱۴آبان ۱۳۹۶
تمدید کارت بازرگانی

مراحل تمدید کارت بازرگانی تقریبا مشابه مراحل اخذ کارت بازرگانی است. میزان اعتبار کارت بازرگانی بر اساس درخواست متقاضیان از یک سال تا پنج سال بوده و چنانچه مورد تایید وزارت بازرگانی باشد اعتبار دارد. تمدید کارت بازرگانی با ارائه ی مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد و در سری بعد نیز به […]