چگونگی مدیریت برند

چگونگی مدیریت برند


نکاتی در خصوص مدیریت برند

ثبت شرکت کریمخان در رابطه با چگونگی مدیریت برند این مقاله را ارائه نموده است. نتایج تحقیقات محققان در مورد ابعاد برند نمایانگر آن است كه ابعاد ویژگی برند ” صداقت و قدرت ” بر سطح اعتماد به برند، نسبت به اثرگذاری برند، تاثیر بیشتری می گذارند، این در حالی می باشد که ابعاد “هیجان و اغواگری” بیش از تاثیرگذاری روی اعتماد بر برند، روی ” اثرگذاری برند” ثاثیر می گذارد. اینگونه به نظر می رسد که بعد شایستگی بر اعتماد به برند و اثرگذاری برند تاثیرات یكسانی دارد. ویژگی برند می تواند موجب افزایش سطوح اعتماد به برند و اثرگذاری آن شود.

چگونگی مدیریت برند

همانگونه که بیان شد، از آن جهت كه ویژگی یک برند به عنوان بازتابی از درك برند در ذهن مصرف کننده ایجاد و حفظ و نگهداری می شود، می تواند بر اعتماد به برند و تاثیر آن اثرگذاری معنادار و بسزایی داشته باشد. گزارش محققان مصرف کننده نمایانگر آنست كه ویژگی های یک برند موجب افزایش سطوح تاثیر و احساسات و سطوح اعتماد و وفاداری در مشتریان می گردد. در حالی كه اعتماد به برند و همچنین تاثیر برند هر دو از نظر شناختی و تاثیر گذاری تحریك پذیر می باشند. مطالعات فعلی مشخص می كند كه بعضی از ابعاد ویژگی های برند ،ارتباط بیشتری با ارزیابی های برند درسطح شناختی دارند ، این در حالی می باشد که سایر ابعاد تاثیر قوی تری بر روی ادراكات برند در سطح تاثیرگذاری دارند.

بدان جهت كه اکثریت فروشندگان هرگز محصولات و خدمات را با جزئیات كامل برای مشتریان توصیف نمی كنند ، می بایست آن ها با استفاده از اطلاعاتی كه در رابطه با محصول مورد نظر دارند، در رابطه با آن تصمیم گیری كنند. زمانی که مشتریان با تردید در انتخاب مواجه می شوند، ترجیح می دهند به گزینه هایی كه ویژگی های برتری نسبت به سایر محصولات دارند(كه با همه ی گزینه ها در یك ردیف قرار دارند) توجه نشان دهند.

طی این گزارش از شركت كنندگان درخواست شد كه در هنگام اتخاذ تصمیم جهت انتخاب یک برند، همه ی افكارشان را بنویسند تا اینكه بتوانند فرآیندهای زیرین و اساسی تصمیم گیری را بررسی کنند. شركت كنندگان در شرایط اطلاعاتی كامل که همه ی ویژگی های هر محصول در دسترس بودند ، به راحتی از بین دو گزینه ، گزینه ی یكسانی انتخاب نمودند، اما در حالت های دیگر برای هر گزینه ی محصول یك ویژگی را از قلم انداختند تا میزان شک و تردید در انتخاب افزایش پیدا کند. در همچین شرایطی قیمت و کیفیت از عوامل حائز اهمیت برای انتخاب مشتریان محسوب می گردد.

قیمت محصولات نقش مهمی را در انتخاب برند برای مشتریان ایفا می كند. ممكن است قیمت محصول ملاحظه شده بر دیدگاه مشتری نسبت به تصویر برند محصول موثر باشد و همچنین روی قصد مشتری جهت خرید نیز موثر باشد.

از مطالعات قبل نیز چنان بر می آید كه هرچه قیمت محصولی منطقی تر باشد، قصد خرید مشتری بیشتر می شود. در نتیجه نیت و قصد خرید به واسطه ی قیمت و ارزش محصول برای ملاحظات پولی برانگیخته می شوند. بنابراین بر اساس آنچه طی این مقاله در ثبت شرکت کریمخان بیان شد درمیابیم که قیمت یک محصول بصورت مثبت بر روی قصد خرید مشتری و اولویت برند موثر است.

مقدار عملیاتی عملكرد (كیفت محصول)

كیفیت محصول یکی از مهمترین ابعاد تصویر برند و میزان ارزش و اهمیت آن می باشد، زیرا اصولا در تقدم برند نقش مهمی را ایفا می كند و یکی از عوامل مهم جهت خرید مشتریان به حساب می آید.

***در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است كه ادراک مشتری از كیفیت محصول رابط مثبت و قوی با قاعده ی تساوی حقوق برند و قصد خرید است.****

بنابراین كیفیت محصول به عنوان ابزار فرق گذاری استراتژیك جهت افزایش مزایای رقابتی استفاده می گردد ،به این دلیل که بخش زیادی از كاربرد عملیاتی را ارائه می کند و میزان دقیقی را به مشتریان ارائه می دهد.

با توجه به آنچه گفته شد، از این تحقیق فرضیه های زیر حاصل می شود:

  • مقدار عملیاتی عملكرد محصول ( كیفیت) بر مزیت برند تاثیر مثبتی می گذارد.
  • مقدار عملیاتی عملكرد محصول ( كیفیت) بر قصد خرید تاثیر مثبتی می گذارد .

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *