بعد از آن که علامت تجاری در طبقه ی خاص و جهت کالای خاصی ثبت گردید می توان پس از آن هم کالایی را به آن اضافه نمود و یا طبقات آن را افزایش داد. در ذیل قصد داریم به بررسی مراتب ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت تجاری بپردازیم. خاطر نشان می شویم، شما عزیزان می توانید تمام سوالات خود را در رابطه با علامت تجاری با ما در میان بگذارید.

قدر مسلم آن است که همکاران ما در ثبت شرکت کریمخان، این آمادگی را دارند تا پاسخگوی سوالات و مشکلات شما متقاضیان گرامی در امور ثبتی و حقوقی باشند. برای تحقق این مهم می توانید از طریق شماره های مذبور در سامانه تخصصی این مجموعه، با مشاوران ما ارتباط باشید.

مراتب ثبت اضافه کالا و طبقه و تغییر علامت تجاری

  1. خرید سه نسخه اظهارنامه ی ثبت علامت تجاری و کامل نمودن آن به وسیله ی متقاضی یا وکیل قانونی او (در صورتی که تغییر علامت مد نظر باشد، ده قطعه از تصویر علامت مذبور به ضمیمه ی مدارک به اداره ارائه گردد).
  2. مسئول اداره، ارزیابی و بررسی اولیه را انجام داده و دستور اخذ حق الثبت اظهارنامه را صادر می نماید و سپس متقاضی به حسابداری اداره فرستاده می شود. مسئول حسابداری فیش مربوطه را صادر می نماید و متقاضی به شعبه ی بانک مالی که در سازمان ثبت برقرار است مراجعه نموده و پس از پرداخت نمودن وجه فیش پرداختی را به حسابداری ارائه و مسئول مربوطه بعد از انعکاس در دفاتر نسبت به ممهور نمودن اظهارنامه اقدام می نماید.
  3. متقاضی، اظهارنامه را به اداره ی مالکیت صنعتی ارائه نموده و مسئول اداره، علاوه بر صدور دستور ثبت اظهارنامه در دفتر اظهارنامه و مشخص نمودن کارشناس، اظهارنامه را برای ضمیمه نمودن به پرونده به بایگانی ارسال می نماید.
  4. اظهارنامه به ثبت دفتر اظهارنامه و دفتر تعیین طبقات کالا تحویل داده می شود. اوراق اظهارنامه به مهر ممهور و نسخه ثالث به متقاضی تحویل داده می شود. پرونده به ضمیمه ی سوابق ضمیمه شده برای بررسی و ارزیابی در اختیار کارشناس مربوطه قرار می گیرد.
  5. کارشناس پرونده را بررسی و ارزیابی نموده در صورتی که سابقه ی ثبت و یا شباهتی با علائم ثبت شده مشاهده نگردد، طی مدت 15 روز نسبت به تهیه ی پیش نویس آگهی ثبت علامت اقدام نموده و علاوه بر تایید آن را برای امضا به مسئول اداره ارائه می نماید.
  6. مسئول اداره بعد از بررسی و امضا به ماشین نویسی ارجاع و پس از تحریر پیش نویس آگهی توسط مسئول اداره به امضاء رسیده و در دفتر اندیکاتور ثبت می گردد و برای درج در روزنامه ی رسمی به متقاضی ارائه می گردد.(در صورتی که تغییر علامت مورد تقاضا بوده و متضمن تصویر یا نوشته مخصوصی باشد پیش از مراجعه به روزنامه ی رسمی، کلیشه ی لازم تهیه شده و به ضمیمه ی درخواست ثبت علامت به دفتر روزنامه ارائه داده شود).
  7. بعد از درج آگهی در روزنامه و انتشار آن، متقاضی سی روز (با احتساب دو روز اضافی) بعد از درج در روزنامه ی رسمی با همراه داشتن یک نسخه از روزنامه ی رسمی که شامل درج آگهی و یک برگ درخواست ثبت علامت و اصل تصدیق ثبت به اداره ی مالکیت صنعتی مراجعه نموده و به مسئول اداره ارائه نماید.

مسئول اداره علاوه بر بررسی اولیه به کارشناس معینه ارجاع می دهد و وی پس از ارزیابی و بررسی و مشاهده ی عدم وصول اعتراض متقاضی را برای پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی نموده و متقاضی بر اساس موارد پیشین به حسابداری مراجعه نموده و علاوه بر پرداخت حق الثبت به شعبه ی بانک ملی که در سازمان ثبت مستقر بوده است و ممهور شدن اظهارنامه به وسیله ی حسابداری، مدارک مربوطه را به کارشناس ارائه داده و کارشناس نسبت به تهیه ی آگهی ثبت علامت تجاری (با تغییر علامت اضافه طبقات و درج در ظهر تصدیق) ثبت اقدام نموده و مراحل آن را به مسئول اداره ارائه می نماید.

  1. مسئول اداره بعد از بررسی و ارزیابی و امضای آگهی، به ماشین نویسی ارجاع داده و بعد از تحریر آگهی و پشت تصدیق ثبت را امضا نموده و آن را به مسئول ثبت در دفاتر (اظهارنامه – طبقات) باز می گرداند که پس از صادر شدن به متقاضی تحویل داده می شود تا به روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ارائه شود.
  2. بعد از درج در روزنامه ی رسمی، متقاضی یک نسخه از روزنامه ی مذبور را به اداره ی مالکیت صنعتی ارائه نموده و مسئول اداره دستور می دهد که آن را در پرونده ضبط نموده و به تصدیق ثبت ارائه نماید.
  3. تصدیق ثبت بعد از احراز هویت به ازای اخذ رسید به صاحب علامت یا وکیل قانونی وی تحویل داده می شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *