کدام شرکت های خارجی مجاز به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران هستند؟


براصل ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اجازه درج شعبه یا نمایندگی کمپانی خارجی تحت شماره 930 – 78 / م / ت 19776 تاریخ12/2/1378، شركت‌هایی كه در كشور محل ثبت خود شركت قانونی معرفی شده هستن – یعنی مبنی برقوانین و مقررات كشور تابع خود تشكیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند – می‌توانند برای فعالیت در ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند.زمانی شركت های خارجی می ‌توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شركت خود در ایران اقدام نمایند که بصورت متقابل نمایندگیهای شركت‌های و شعبه ایرانی نیز همین امکان در کشور تابع برایشان ایجاد شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی

برپایه ماده 8 آئین نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها، برای ثبت شعبه هر شرکت خارجی تسلیم مدارک ذیل الزامیست:

 1. اظهارنامه ثبت به فارسی
 2. نسخه گواهی شده سند ثبت خود شرکت در ایران
 3. نسخه گواهی شده از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.
 • تبصره -درصورتی که ثبت شعبه همراه با ثبت خود شرکت باشد نیازی به تقویم نسخه گواهی شده ثبت خود شرکت نیست.

تصدیق ثبت شرکت خارجی

به سبب بند18 ، پس از درج شرکت و هر یک از شعب آن اداره ثبت اسناد باید گواهی دال بر ثبت شرکت یا شعبه آن به درخواست کننده بدهد. گواهی نامبرده شده باید دارای محتوای ذیل

باشد:

 1. نام کامل شرکت
 2. نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره
 3. مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 4. تابعیت شرکت
 5. مقدار سرمایه شرکت درزمان در درخواست
 6. در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام ذی صلاح شرکت درخواست کننده طبق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است.
 7. شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران اقدام می کند.
 8. زمان ثبت
 9. امضای مدیر کل ثبت اسناد مملکتی
 • تبصره – زمانی که گواهی راجع به ثبت شعبه باشد باید علاوه بر موضوع فوق در گواهی نامه محل شعبه نیز اعلام گردد.

آگهی ثبت شرکت خارجی

براساس ماده 20،شرکت خارجی یا شعبه آن به فاصله 30 روز بعد از ثبت باید مطلب ذیل را به خرج خود شرکت در مجله رسمی وزارت عدلیه و یکی از روزنامه های یومیه تهران به تعیین وزارت عدلیه آگهی شود:

 1. خلاصه اساسنامه شرکت
 2. نام نماینده اصلی شرکت در ایران و اگراین شرکت در کشور چندین نماینده به صورت وابسته داشته باشد نام همه آن ها
 3. نام اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند.
 4. اسم شخص یا اشخاص مقیم در ایران قابلیت دریافت کلیه دستورات مربوطه به شرکت را دارند.
 • مطلب ذکر شده درماده فوق در جای که شعبه شرکت در آن دایراست برای آن روزنامه های محلی نیز چاپ شود و اگر در آن محل روزنامه نباشد باید در یکی از روزنامه های رسمی روزانه تهران و با درج شعبه آن صورت گیرد .( ماده 21 )

شرکت ثبت کریم خان با استفاده ازکارشناسان متخصص و مجرب و با تجربه ی موفق، با افتخار آماده ی ارائه ی خدمات درخصوص ثبت شعبه و نمایندگی به شما عزیزان،می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *