پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟


به وجود آوردن هر گونه محل درآمد و مشغول شدن در کار فنی ، منوط به دارا بودن پروانه مرتبط به آن می باشد.حقی که مطابق مقررات قانون نظام صنفی، با هدف آغاز و ادامه کسب و کار یا حرفه، به شخص مربوط جهت محل تعیین شده یا ابزار کسب تعیین شده، داده می شود که پروانه کسب می گویند.درحالی که پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت اجرای کار فنی است که به وسیله ی مراجع صلاحیت دار ، صادر می گردد . تشکیل هر گونه مکان کسب و واحد صنفی و مشغول به هر گونه کسب و حرفه، منوط به دارا بودن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مرتبط خواهد بود .مگر در غیر صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی بشمار می رود.

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (30) قانون نظام صنفی می باشد.

تقدم اخذ پروانه كسب در هر یك از رشته های صنفی بامراعات تمام موارد و قوانین مرتبط به شرح زیر است:

  1. بیكاران جزء قانون بیمه بیكاری با نظر به رشته های تخصصی آنها.
  2. اشخاصی كه بودن داشتن هرگونه پروانه كسب باشند.

شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

مطابق ماده 6 آیین نامه صدور پروانه كسب در اتحادیه های صنفی ، موارد و مدارك مورد نیاز برای تحصیل پروانه كسب به توصیف زیر است:

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران داشتن و دراتباع بیگانه منوط به پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت كشور.

2- عرضه مدارك مثبته مبنی بر سابقه داشتن و سكونت به مدت 5 سال جهت درخواست کنندگان شهرتهران.

  • تبصره – كمیسیون های نظارت در دیگر شهرها می توانند با نظر به چگالی جمعیت و میزان واحدهای صنفی و شرایط جغرافیای آن شهر زمان سكونت را در هنگام نیاز تغییر دهند . داشتن سابقه سكونت جهت درخواست کنندگانی كه از شهرهای بزرگ به شهرهای كوچك و یا هم جوار شهرها مهاجرت می نمایند اجباری می باشد.

3- عرضه سند مالكیت یا اجاره نامه رسمی

  • تبصره – در مكانها و شهرهایی كه براساس شرایط محل مقرر کرده اجاره نامه به شکل رسمی مرسوم نباشد به شناخت كمیسیون نظارت تقویم اجاره نامه عادی کافی است.

4- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.

5- عرضه ی گواهی نداشتن سوء پیشینه .

6-داشتن در حد سواد خواندن و نوشتن.(به غیر از درخواست کنندگان كه سن آنها بیش از 45 سال به بالا باشد.)

7- تصدیق نداشتن اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكی.

8-تصدیقی مورد نیاز حاکی بر تجاری بودن محل كسب یا مراعات ضوابط شهرداری محل.

9-برگ سلامت و بهداشت فردی و محل كسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و آرایشی می باشند.

10- رضایت نامه اداره اماكن نیروی انتظامی جهت شغل های خاص به موجب آیین نامه مربوطه.

11- مدارك مورد نیاز مبنی بر داشتن صلاحیت فنی جهت شغل های فنی به موجب تبصره 2 ماده 35 قانون صنفی.

12- عكس جدید 6 قطعه.

13-كپی شناسنامه عكس دار دو برگ.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت دریافت پروانه کسب در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *