نکات مهم در انتقال علائم تجاری بین المللی


ثبت علائم تجاری بین المللی

ثبت علامت تجاری که در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید با پرداخت هزینه های قانونی در هر کشور بصورت جداگانه بتوان ثبت کرد را ثبت بین المللی می گویند .قابل توجه است ، کشورما در سال 28/5/1382 رضایت نامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تجارتی و صورت مجلس مرتبط به آن را امضا کرد و پذیرفت. در این صورت هر علامت تجاری ثبت شده درکشورما توان ثبت در سیستم مادرید ( بین المللی ) را دارد.

 

به سبب سیستم مادرید، علامت با نظر به قوانین داخلی هر کشور مورد پیگیری قرار می گیرد و بعد وارد مسیر بین المللی خود می شود .بدین معنی ثبت بین المللی علائم تجاری در نخستین مرحله با ثبت ملی در اداره کشور مبدا شروع میشود و بعد به شکل خودکار با مشخص کردن کشورهای مد نظر در سطح المللی صورت میگیرد . بدین معنی مزایایی بهره گیری از آن ، در سهل ، کم خرج بودن و تاثیرگذار بودن آن می باشد یعنی فقط از طریق یک درخواست نامه بین المللی واحد به یک زبان ( فرانسوی ) و پرداخت یک فهرست به فرانک سوئیس، تدارک و اکتساب پشتیبانی از علائم تجاری یا فعالیت در کشورهای انتخاب شده در برگه درخواست امکان پذیرد .

در همین حال هنگامی که هرنوع تغییری در علامت ثبت شده کلی و ملی از طرف مالک آن انجام شود از جمله تغییرات در اسم ، نشانی ، مالکیت ، تمدید و غیره در مقطع بین المللی می توان با کامل کردن برگه های مرتبط و پرداخت هزینه ای بسیار کم آن ها را انجام دهند و دیگر اینکه اداره مبدا هم از اعمال طبقه بندی کالا و خدمات و منتشر کردن علائم در روزنامه رسمی کشور پیرو وی غير ضروري می باشد. در صورتی که ثبت بین المللی تشکیلاتی از ثبت های ملی مطابق مقررات داخلی هر کشور انتخاب شده می باشد.

آثار ثبت بین المللی علامت تجاری ( انتقال )

از انواع آثار ثبت بین المللی علائم تجاری واگذاری یا انتقال علامت است که منوط به مواردی است که در زمینه ی قوانین رضایت نامه مادرید است. ماده 1 رضایت نامه، سازوکارو ساختار استفاده از پشتیبانی درج شده در مواد متفاوت رضایت نامه را اعلام می دارد و آن را مشروط به تاسیس پرونده جهت ثبت علائم نام برده در دفتر بین المللی مالکیت تجارتی و صنعتی دانسته است. بنابراین درخواست ثبت علامت تجاری، می تواند از شخص حقیقی یا حقوقی باشد .همین طور این ماده بر اجبار ثبت اساسی علائم در کشور مبدا به صورت واضح اعلام می کند و آن را موردی لازم جهت ثبت بین المللی علائم در نظر می گیرد ، درحالی که ثبت در کشور مبدا به منزلت شرطی جهت ثبت بین المللی انجام خواهد شد .

شایان ذکر است که کشور مبدا فقط مسئول واگذاری اظهارنامه به اداره بین المللی را بر عهده ندارد درحالی که میبایست گواهی هم بکند که علامت موضوع اظهارنامه جهت ثبت بین المللی همان علامت موضوع ثبت اساسی در حیطه ی ملی خویش است و
اینکه کارها یا خدماتی که جهت آن ها پشتیبانی درخواست شده ، تحت پوشش کالاها یا خدماتی هستند که ثبت اساسی برای آنان اعمال شده است.

نکات مهم در انتقال علائم تجاری بین المللی

در شرایط واگذاری یا انتقال علامت تجاری بین المللی، میبایست به چند مورد توجه کنید که این در ماده 9 مداوم در بند سه درج شده است :

  1. به فردی که اجازه ی تشکیل پرونده جهت یک علامت بین المللی را ندارد ، واگذاری صورت نمی پذیرد.
  2. ثبت واگذاری علائم میبایست در دفتر ثبت بین المللی هم امکان پذیر باشذ.
  3. اداره کشور وی مالک سابق هنگام هرنوع خلافی اجازه تقاضایی فسخ علامت ثبت شده در دفتر خود را دارد.
  4. کشور مورد نظر مالک جدید میبایست اعلام رضایت نموده باشد. ( در مورد واگذاری علامت )

بنابراین با رعایت 4 شرط آمده که به طور حتمی در این ماده قید شده است می توان نسبت به واگذاری علائم تجاری مبادرت نمود. میبایست تایید کرد که دولت ها اجازه دارند با هر عمل ضد با سیاست های اقتصادی- تجاری – سیاسی خود مقابله کنند و بدین معنی واگذاری علائم هم در درجه اول میبایست مورد پذیرش کشور انتقال دهنده و انتقال گیرنده باشد.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در باب “انتقال علائم تجاری بین المللی “و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *