نحوه ثبت شرکت دانش بنیان


“ثبت شرکت حقوقی کریم خان ، پشتیبان بزرگ اندیشان”

طبق ماده 2 قانون پشتیبانی از شرکت ها و سازمان دانش بنیان و تجاری سازی نوآفرینی ها و اکتشافات مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی،شرکت هایی که در عرصه ی وسیع و کاربردی اختراع و نوآوری و “تجاری سازی فرجام تحقیق و گسترش مشمول قالب و ساخت اجناس و خدمات در زمینه فعالیت های برتر و با ارزش افزوده بالا”فعالیت می نمایند،شرکت یا موسسه دانش بنیان نام دارند.

 

ویژگی های شرکت دانش بنیان

شرکت دانش بنیان،دراصل محصولی تولید نمی کند و اساساً،زمین یا ماشین آلات مورد استفاده ندارند.درحالی که اکثرا اشخاصی تحصیلکرده و با تجربه اطلاعاتی تولید می کنند که این اطلاعات ، محصولات اصلی شرکت به شمار میروند و راهی برای منفعت زایی برایشان میباشد.گفت وگو در مورد مدل های صنعتی و مالکیت معنوی کالا ،پیوسته از درگیرهای اصلی شرکت به شمار می رود که صیانت حقوق معنوی این اطلاعات ،جز با ارزش ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان است،برای اینکه اصولاَ این دارایی ها ملموس نمی باشند.

اهداف شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان با قصد افزایش علم ، ثروت ، گسترش اقتصاد بر پایه دانش و بهره گیری بهینه از توانایی های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مورد تصویب وزارت علوم تحقیقات اجرا میگردد.از دیگر اهداف شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توان به تحقق اهداف علمی کشور از جمله توسعه و کاربرد اکتشافات و نوآوری، تجاری سازی نتایج تحقیق و گسترش از جمله طراحی و ساخت کالا و خدمات محصولات دانش بنیان با ارزش افزوده فراوان اسم برد.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

علامت های تعیین کننده شرکت های دانش بنیان،به دو مورد علامت عمومی و اختصاصی بخش میشود.شرکت های تقاضا کننده باید علاوه علامت های عمومی ،شرایط مشخص شده در یکی
از سه دسته علامت های اختصاصی را نیز کسب نمایند.

الف- علامت های عمومی

حداقل ثلث از عضو هیات مدیره شرکت،حداقل دو مورد از شرایط ذیل را کسب کنند.

 • 1. دارنده مدرک کارشناسی باشند.
 • 2. حداقل 3 سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در زمینه فعالیت شرکت و یا سابقه مدیریتی داشته باشند.
 • 3. دارای حداقل یک اختراع ثبت شده محاسبه شده داخلی یا یک اختراع بین المللی مربوط با زمینه کاری شرکت باشند.
 • 4. حداقل یک دوم از سود شرکت در یک سال مالی گذشته شرکت،از طریق فروش فناوری،کالا و یا خدمات دانش بنیان(از جمله خدمات تحقیق و گسترش و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان)آن شرکت به وسیله قرارداد باشد.
 • تبصره:شرکت هایی که اولین کالای دانش بنیان خود در مرحله تجاری سازی را دارند،زمانی که دارای تولید یک طرح موفق باشند،و استانداردهای مورد نیاز را از مراجع ذی صلاح داخلی یا بین المللی احراز کرده باشند،ویک بازار مطمئن داشته باشند و یا اعلام نیاز معتبر همراه با قرارداد ساخت کالا باشند،به جز بند 1-2 هستند.
 • 5. نهایت سابقه بیمه پرداختی حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت، باید حداقل 6 ماه.

ب- علامت های اختصاصی

شرکت تقاضا کننده درکنار داشتن علامت های عمومی باید علامت اختصاصی که در زیر شرح داده شده است را رو هم داشته باشد.

 1. شرکت های سازنده کالاهای دانش بنیان
 2. شرکت باید سازنده ی کالا یا کالاهای دانش بنیان طبق فهرست کالاهای دانش بنیان در کارگروه تصویب شده باشد که در 2 سال اخیر آن ها را درشکل کالاهای جدید یا پیشرفته کرده ارائه کرده و دانش فنی آن را از طریق واگذاری یا ایجاد دانش فنی،از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه،تثبیت کردن بر اساس “آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان “پذیرفته شده کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و ناظر بودن بر انجام “یکی از شرط های مورد نیاز جهت شرکت های سازنده و دانش بنیان،تولید کالاهای دانش بنیان می باشد.مطابق دو نگرش،این محصولات تعیین شده اند:
 • 1)مراکزی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها حکم غالب را دارند و میانگین فعالیتهای تحقیق و گسترش درآن ها بیشتر از دیگر زمینه ها ی فناوری و صنعتی است.ازجمله زمینه های فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها)،فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری،فناوری نانو (محصولات و مواد) ،انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو،ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها)، الکترونیک،مواد پیشرفته
 • 2)دیگر زمینه ها و قسمت های که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها تسلط ندارد ، اما نفوذ فناوری های برتر و پیدایش محصولات دانش بنیان در آن ها دیده می شود. (از جمله نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

مطابق آیین نامه ، میزان سه طرح محصولات دانش بنیان هم به شرح زیر است:

دارای دشواری فنی بوده و ساختن لازم به پژوهش و گسترش هدفمند ،از طریق یک گروه فنی کاردان داشته باشد،در زمینه های فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد، همچون پژوهش و گسترش جهت حفظ قدرت رقابتی آن محصول در بازار ، به صورت پیوسته انجام شود و به صورت کلی ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات از طریق دانش فنی و …نوآوری فناورانه باشد.

لذا به موجب “آیین نامه ی تعیین کننده شرکت ها و سازمان دانش بنیان ، شرکت های تقاضا کننده باید علاوه بر بدست آوردن شرایط نام برده درعلامت های عمومی ( مشمول بدست اوردن حداقل سود نام برده متاثر از فروش فناوری ،کالا و خدمات دانش بنیان،نیروی انسانی و سابقه ی بیمه ی کارکنان) ، تمامی شرایط تعیین شده در علامت های اختصاصی این آیین نامه را هم کسب می کند.به موجب “آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان “تصویب کارگروه محاسبه و تمییز کردن صلاحیت شرکت ها و سازمان های دانش بنیان و نگرش بر انجام”یکی از شرط های مورد نیاز جهت شرکت های سازنده و دانش بنیان،ساختن کالاهای دانش بنیان می باشد.مطابق دونهاد،این محصولات مشخص شده است:

1)مراکزهای که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر در آنها حکم غالب دارد و میانگین فعالیتهای پژوهش و گسترش درآن ها بیشتر ازدیگر مراکز فناوری و صنعتی است.از جمله مراکز فناوری

فناوری نانو (محصولات و مواد) ،زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتر،یفوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها) ، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو،ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها ، ماهوا ره ها و موشکها)، الکترونیک،مواد پیشرفته

2)دیگر مراکز و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها تسلط ندارد ، اما نفوذ فناوری های برتر و پیدایش محصولات دانش بنیان در آن ها رویت می شود. (از جمله نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

شرایط پذیرش طرح های حمایتی به شرح است:

استحکام اقتصاد ملی کشور، تحکیم دفاع ملی کشور ،اشتغال زایی، پیشرفت سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا پیشرفت سطح تکنولوژی ، پیشرفت از نمونه پیوسته صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از توان لازم و توان بالقوه برای تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در برای اشتغال زایی، کسب درآمد و … دارا می باشد و پشیبانی از شرکت های دانش بنیانی که در بخش R & D بتوانند سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را جهت افزایش توان تولید و رقابت پذیری یا سایرشرکت ها و تولید کنندگان خارجی ترقی داشته باشد و با استفاده ازنخبگان،راهی در جهت اشتغالزایی داشته باشند. در این صورت درباره ی اجازه بهره برداری از فواید قانونی در زمان ثبت شرکت ،نمی توان اعلام کرد و محاسبه بر بنیاد عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت دانش بنیان:

 1. رزومه شرکت
 2. آخرین اظهارنامه مالیاتی فرستاده شده به سازمان امور مالیاتی کشور
 3. آخرین فهرست بیمه شرکت و خلاصه وضعیت حقوق دستمزد و مزایا

فرآیند ثبت شرکت دانش بنیان

ثبت شرکت یا موسسه حقوقی خصوصی یا تعاونی جز اولین گام جهت ثبت شرکت دانش بنیان است.در این صورت نیاز است شرکت اول به صورت عادی در اداره ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسد .در زمان ثبت ،هیچ فرقی بین شرکت ها وجود ندارد.ثبت شرکت همانند دیگر شرکت ها و سازمان هاست. گام دوم شرکت های تقاضا کننده باید جهت دانش بنیادی نمودن شرکت و استفاده از فواید مورد نظر قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان ، به وسیله ی این سامانه به نشانی

http://www.daneshbonyan.ir

ثبت نام کرده و بررسی میگردد.شرکت ها و سازمان ها که علامت های موجود در آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و سازمان های دانش بنیان را داشته باشند و بعد از گذراندن مراحل بررسی به وسیله کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و سازمان های دانش بنیان و ناظر بر انجام تصویب گردند به صندوق نوآوری و ابتکار معرفی می شوند تا طرح خود را به آن صندوق عرضه کنند و از امکانات مربوطه با توجه به اساسنامه صندوق بهره ببرند.

تقاضا کنندگان، جهت کامل کردن فرم درخواستی خود،لازم است به وسیله فرم عرضه شده در سایت مخصوص شرکت های دانش بنیان، مبادرت نمایند. به طرح ها پس از انتقال به ستاد ، هر 2ماه یکبار صورت می پذیرد تا تمامی اطلاعات مربوط به سهامداران و اعضای هیئت مدیره و رزومه شرکت و احراز هویت اشخاص درون سازمان مورد رسیدگی میشود و مشخص گردد که آیا شرکت جز شرکت دانش بنیان می شود یا خیر.

شرکت های تقاضا کننده پس از ساخت کالاها و خدمات دانش بنیان یا عرضه ی برنامه تولید (برای شرکت های نوپا) بر اساس آیین نامه ی تصویب کارگروه، محاسبه شده و برای یک مدت محدود می توانند ازامکانات و فواید قانون بهره ببرد و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره محاسبه شوند.اما قبل از آن ،جهت تشخیص صلاحیت استفاده از تسهیلات ، می بایست تمامی اطلاعات مورد نیاز، برای محاسبه و تشخیص صلاحیت شرکت و سازمان های دانش بنیان، بوسیله ی معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ،در این سامانه ثبت شود.

طریقه ی ثبت نام در سامانه

شرکت هایی که برای اولین بار، وارد سامانه ی حسابگر و تعیین کننده شرکت ها و سازمان دانش بنیان می شوند، نیاز است با انتخاب گزینه ی ثبت نام و بعد تصویب مسئولیت ها و آگاهی های لازم ، اسم شرکت ،شناسه ی ملی و همین طور پست الکترونیک را وارد نمایند تا لینک فعال سازی سامانه، به پست الکترونیک وارد شده فرستاده شود.بعد از کامل کردن و ثبت فرم لینک فعالسازی، نام کاربری (شناسه ی ملی) به آدرس ایمیل درخواست کننده فرستاده خواهد شد.

چنانچه بعد از 5 ساعت،اسم کاربری (شناسه ملی) خود را فعال نکنید،کد کاربری از سیستم حذف می شود و تقاضا کننده باید دوباره ثبت نام نماید.درحالی که نیاز است از آدرس ایمیل با اعتبار بهره برد .تقاضا کننده می توانند به سامانه ی شناسه ی ملی اشخاص حقوقی کشور به آدرس www.ilenc.ir مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا سازمان، شناسه ی ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایند.همه ی شرکت های تقاضا کننده پشتیبانی درج در قانون، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها محاسبه میشود.

پس از ورود اطلاعات باید حتما کلید ذخیره را کلیک نمایید. تقاضا کننده می باید تصویر آگهی تشکیل، به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه ی رسمی را اسکن نموده و برای کامل کردن اطلاعات ، در سامانه بارگذاری نمایند.همطوری آخرین لیست بیمه ی شرکت به همراه خلاصه شرایط دستمزد (حقوق و مزایا) و تصویر آخرین اظهار نامه ی مالیاتی ، به سازمان امور مالیاتی نیز باید فرستاده شود که جهت شرکت های تازه کار ، اجباری نیست.

جهت کامل کردن فرم رسیدگی فناوری طرح های دانش بنیان در شکل تعاونی، می بایست اطلاعاتی اعم از نام شرکت ، نوع شرکت ، شماره ی ثبت ، آدرس سایت اینترنتی ، شماره تلفن ثابت و تلفن همراه و آدرس ایمیل را تکمیل کنید و در بخش دوم، قسمت صنعت و فناوری ، نام محصول و کاربرد محصول را وارد کرده و درمورد کامل کردن اطلاعات مالکیت معنوی، زمان دستیابی به نوآوری و اطلاعاتی از جمله عنوان نوآوری، مبادرت کنید. دررابطه با جایگاه محصول در چرخه ی فناوری نیز، یکی از موارد (مطالعات اولیه ، مطالعات تکمیلی ، نمونه ی کارگاهی، نمونه ی آزمایشگاهی و نمونه ی صنعتی) را انتخاب کنید و توضیح دهید که چرا محصول در جایگاه انتخاب شده قرار دارد.

لذا طرح توجیهی، معرف روح شکل و میزان پختگی مطالعات انجام شده می باشد که ممکن است به دنبال بی دقتی در ارائه ی بعضی از اطلاعات، کارشناسان سهامداری در این طرح را خطرناک باشد. بنابراین جهت اینکه طرح پیشنهادی قابل قبول باشد، می بایست کلیه آمار و ارقام ، به همراه توضیحات کافی و مستند ارائه گردد تا هیچ شبهه و سوالی پیش نیاید و متن درستی از اطلاعات در اختیار کارشناسان قرار گیرد.

بعد از وارد کردن اطلاعات به وسیله شرکت های تقاضا کننده در سامانه دبیر خانه ی کارگروه، آن ها را برای کارگزاران مربوطه فرستاده میشود.نتایج بررسی کارگزاران ، توسط دبیر خانه برای تصمیم گیری نهایی به کارگروه (یا کمیته ی کارشناسی ذیل کارگروه،حسب مورد) حواله داده می شود.در صورت تصویب ، شرکت متقاضی برای مدت 2 سال شامل حمایت های مورد نظر قانون می باشد.تمدید این زمان مشروط به استمرار شرایط مورد نظر در این آیین نامه است.

لازم به اشاره است، دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی پس از تایید امکان تشکیل شرکت های دانش بنیان در آیین نامه ی مالی و معاملاتی خود در هیئت امنا، می توانند شروع به تشکیل شرکت های دانش بنیان کنند.هر شرکت دانش بنیان به پیشنهاد تعدادی از اعضای هیئت علمی و تایید دانشگاه یا واحد تحقیق تشکیل خواهد شد و یا از طریق دانشگاه و واحد تحقیق به اعضای هیئت علمی پیشنهاد می شود.قابل گفتن است شرکت هایی که بدون ثبت نام در سایت نام برده طرح های خود را فرستاده اند در لیست پذیرش قرار نخواهند گرفت.

حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از پشتیبانی دولتی نظر معافیت از پرداخت مالیات ، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اجازه امکانات کم بهره بلند مدت یا کوتاه مدت و یا بی بهره برخوردار می باشند.

“ثبت شرکت دانش بنیان کاری آسان است هنگامی که تیم مجرب ما درموسسه حقوقی ثبت کریم شما را همراهی کنند.”

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *