مزیت های ثبت شرکت در مناطق آزاد

مزیت های ثبت شرکت در مناطق آزاد


 ثبت شرکت در مناطق آزاد

در صورت تمایل جهت ثبت شرکت در مناطق آزاد متخصصان ما در موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه شما خواهند بود.مطابق تعاریف بین المللی، منطقه آزاد عبارت است از محدوده ی محافظت شده ی بندری و غیر بندری که از بعضی قوانین جاری کشور مورد نظر خارج بوده و با برخورداری از مزیت هایی همچون بخشودگی های مالیاتی ،معایت از بهره و عوارض گمرکی و عدم وجود مراسم اضافه ارزی و اداری و نیز آسانی وسعت بخشیدن به فرآیندهای واردات و صادرات با جلب سرمایه گذاری های بیگانه و انتقال تکنولوژی به گسترش کشور اصلی کمک خواهد کرد.

 

مزیت های ثبت شرکت در مناطق آزاد

به موجب ماده ی 5 مصوبه ی مذکور :« انواع شرکت ها و موسسات غیر بازرگانی یاد شده در قانون تجارت و دیگر مقررات ایران می توانند در واحد ثبتی ناحیه به ثبت برسند، منوط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر صورت تشکیل و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر می باشد.»

طبق ماده ی 4 همین «ضوابط ثبت» :« هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه به ثبت برسد و کانون اصلی آن هم در همان ناحیه قرار داشته باشد شرکت ایرانی و به ثبت رسیده در منطقه به شمار می آید.» می توان شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی هم در مرجع ثبت شرکت و مالکیت صنعتی و معنوی شرکتهای مناطق آزاد ،به ثبت رساند.

مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد

انجام داد و ستدهای ارزی

شعب و واحدهای بانک های مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران و شعبات و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور قادرند جهت اجرای عملیات ارزی و واردات محصول با بکارگیری از انواع وسایل پرداخت بانکی از مکان ارز درخواست کننده از مجموعه قوانین ارزی به شرح ذیل اقدام کنند:

 • معاملات ارز (اجرای داد و ستدهای ارزی با تمامی افراد حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی به وسیله ی شعب واقع در در مناطق آزاد و واحدهای بانک های ایرانی خارج از کشور با رعایت مفاد قانونی بدون مانع می باشد)
 • واردات محصولات گشایش اعتبار/ثبت جهت اسناد به شکل دیداری و حواله (واردات محصولات و تادیه کرایه حمل-برای تمامی واحدهای تولیدی و تجاری-با بهره گیری از شیوه های مذکور در برابر ارائه پروفرما تنها از مکان ارز متقاضی و با تادیه 100% وجه ارزی اعتبار /برات اسنادی و حواله،پیرو قوانین صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قوانین متحدالشکل اعتبارات اسنادی (600URC) و قوانین متحدالشکل وصولی ها)522URC)،با رعایت شروط ذیل صورت می گیرد و از ضوابط صادرات و واردات کشور در خصوص با واردات محصول به داخل کشور اصلی مستثنی است.
 • شروط افتتاح اعتبار/ثبت برای اسناد مدت دار (در مورد خریدهای مدت دار اخذ 30درصد مبلغ مربوطه به صورت وثیقه های اعتبار دار به تشخیص آن بانک علاوه بر دریافت پیش دریافت ها و ضمانت های مورد نیاز دریافتی اولیه در هر یک از موارد ضروری می باشد. در صورتی که درخواست کننده طی زمان تعیین شده (سه ماه) نسبت به تقدیم اسناد تجاری مذکور اقدام کنند ،دریافت جریمه نقدی برابر 30 %مقدار تعهد ارزی ایفا نگردیده-قابل تسعیر به نرخ مبادله ای- ضروری است که بعد از اخذ و نگهداری جریمه مذبور طی 6 ماه در آن بانک متعاقباَ باید مخارج مربوط از وجه اخذ شده کسر و الباقی به حساب خزانه واریز شود.پر واضح است مبالغ واریز گردیده به حساب خزانه قابل بازگشت نمی باشد.
 • افتتاح، مشخص نمودن و تمدید سررسید اعتبارات و بروات اسنادی ( تمدید و تعیین سررسید اعتبارات/بروات اسنادی- جهت بروات مدت دار حداکثر به زمان های مقرر در بندهای 1-2 ج و 2-2-ج -با تقاضای وارد کننده با نظر به روابط بانک و مشتری مشخص می شود)
 • ظهرنویسی اسناد (بانک های افتتاح کننده اعتبار اسنادی باید بعد از رسیدگی به اصل اسناد به موجب قوانین متحدالشکل اعتبار اسنادی جهت ظهرنویسی اسناد اعتبار اسنادی اقدام کنند)
 • اعتبارات اسنادی به تأیید رسیده (هنگامی که خریدار طبق درخواست فروشنده و کارگزار تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی به تأیید رسیده و یا تایید اعتبارات اسنادی افتتاح گردیده را کند، اجرای درخواست مانعی ندارد)
 • قوانین بازرسی (قید شرط تقدیم تصدیق بازرسی در مبدا مبنی بر تطابق کمی و کیفی محصول در شرایط اعتبار اسنادی/ثبت جهت اسنادی و یا انجام حواله ضروری می باشد)
 • قوانین بیمه (تمامی موسسات بیمه ایرانی و شرکت های بیمه ای که از سوی بیمه مرکزی ایران مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری را اخذ می کنند مجاز به صادر نمودن بیمه های موضوع ماده 70 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350 در محدوده ی مناطق آزاد هستند.)
 • ثبت نمودن اطلاعات آماری (آن بانک مکلف می باشند جهت فرستادن روزانه اطلاعات و ثبت در زمان اطلاعات مربوطه در پایگاه های اینترنتی پرتال جامع ارزی مطابق آیین نامه های مربوطه اقدام کند.)

بخشودگی مالیاتی 20 ساله به منظور هر گونه فعالیت های اقتصادی

افراد حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به هر گونه عملیات اقتصادی فعالیت می ورزند،جهت هر گونه عملیات اقتصادی در منطقه آزاد از زمان بهره برداری درج شده در جواز به مدت 20 سال از تادیه مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم بخشوده می باشند.

ورود اتباع بیگانه بدون دریافت پاسپورت

اتباع بیگانه به منظور ورود مستقیم به مناطق از راه های آغاز ورودی و خروجی مجاز مناطق، به دریافت قبلی ویزا ملزم نمی باشند.مجوز اقامت یاد شده طی 2 هفته صدور می گردد و مطابق درخواست شرکت متولی هر ناحیه تا 6 ماه قابل تمدید است.اتباع بیگانه جهت وارد شدن به مناطق آزاد متصل به دیگر مناطق کشور که نمی توان به صورت مستقیم به آن ها وارد شد،می بایست از نمایندگی ها ایران در خارج از کشور نسبت به دریافت پاسپورت اقدام نمایند.تقاضای صدور پروانه اقامت برای اتباع بیگانه توسط سازمان مناطق آزاد صورت می گیرد.

تسهیلات وسیع بانکی و بیمه ای(هم دولتی هم خصوصی)

وفق آیین نامه های اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران، معاملات ارزی واحدهای بانکی در منطقه آزاد کیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی،نرخ های خرید و فروش ارز،سود تسهیلات اعطایی،بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه و به صورت آزادانه مشخص می گردد.

تسهیلات مالی و بانکی منعطف

به موجب آیین نامه های اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران:

 1. بانک ها و موسسات اعتباری قادرند با سرمایه ایرانی و یا با همکاری ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش ثبت گردند.
 2. سرمایه بانک ها و موسسات تا 100 % می تواند به اتباع بیگانه یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو متعلق شود.

دیگر مزیت های ثبت شرکت در مناطق آزاد:

 • سهولت در ثبت شرکت ها و موسسات صنعتی و موسسات فرهنگی و مالکیت معنوی
 • 100 درصد مالکیت خارجی( در مرجع ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی مناطق آزاد می توان با مالکیت 100 درصد خارجی نسبت به ثبت شرکت اقدام نمود).
 • قوانین آسان جهت ورود محصولات مجاز
 • آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و بهره ناشی از عملیات های اقتصادی
 • مراسم آسان جهت صادرات دوباره و ترانزیت محصول
 • نرخ های مطلوب جهت مصرف انرژی
 • ضمانت و پشتیبانی قانونی از سرمایه گذاران بیگانه
 • ممکن بودن صادرات محصولات تولیدی کیش به دیگر کشورهای اصلی
 • بخشودگی از حقوق گمرکی جهت واردات مواد اولیه ماشین الات صنعتی واحدهای تولیدی
 • فعالیت بورس نفت و کالاهای پتروشیمی و بورس بین المللی اوراق بهادار
 • عدم محدودیت منتقل نمودن ارز مناطق دیگر آزاد ایران با دیگر ممالک
 • صادر کردن کالاهای خارج از کشور بدون تادیه عوارض گمرکی و بندرگاهی
 • شرایط و قوانین آسان کار و دسترسی نیروی کار متخصص

امکانات و تسهیلات قانونی در مناطق آزاد تجاری شرایط مطلوبی را برای سرمایه گذاری و ثبت شرکت در این مناطق فراهم کرده است. به منظور ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری می توانید از همکاران ما در مجموعه نخصصی ثبت کریم خان بهره گیرد. شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *