ثبت نام تجاری در ایران


نکاتی درباره عمل ثبت تجاری

براساس قانون تجارت ، تجار وظیفه دارند به اعمال عمل ثبت تجاری تجارتخانه خود در یکی از اداره ای دایر یا شعبه های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند . این واحدها به موجب مقررات وزارت دادگستری ( قوه قضاییه ) در جایگاه گوناگون کشور درحال حاضر تاسیس گردیده اند. اخیراً از آنان با عنوان کلی ” مرجع ثبت شرکت ها ” ذکر می شود. این منبع‌ها در تهران و در مراکز استان ها و شهرستان ها وجود دارند. در شهرهای کوچک تر و مراکز بخش ها هم اغلب اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک وجود دارد.

در واحدهای نامبرده قادرند اقدام به عمل ثبت شرکت یا ثبت تجاری نمود و شماره ثبت دریافت داشت. در بخش ها یا دهستان هایی که دفتر خانه اسناد رسمی وجود داشته باشد، تاجران می توانند به طور موقت تجارتخانه خود را در دفتر خانه اسناد رسمی موجود ثبت نمایند. در این مورد بیشترین زمان ظرف مدت سه ماه تاجر وظیفه دارد به نزدیک ترین محل که دارای واحدی از واحدهای ثبت شرکت ها می باشد؛ رجوع و نسبت به ثبت قطعی تجارتخانه خود در آن مرجع مبادرت نماید.

با اتکا به ” آیین نامه دفتر تجاری ” تصویب سال 1325 و تغییرات بعدی موضوع مواد 16، 17 و 18 قانون تجارت در هر یک از مراجع ثبت شرکت ها و با هدف ثبت نام بازرگانان، بنگاه های بازرگانی و شرکت های تجاری، دفتر ویژه به نام دفتر ثبت تجاری که به تصویب دادستان یا نماینده وی در محل رسیده است ؛ صریح می باشد. تمام تجار و بازرگانان وظیفه دارند ، کار ثبت تجاری خود را در دفاتر نامبرده ثبت نمایند.

با اتکا به نظامنامه مربوط به مواد فصل دوم و باب سوم قانون تجارت، تمام تاجاران وظیفه دارند ؛ شماره ثبت تجارتخانه خود را بر روی تمام اوراق و اسناد منتشره مندرج کنند. در حالی که تمامی تغییرات در امور تجارتخانه را هم در دفتر ثبت تجاری ابلاغ نمایند. فوت، ورشکستگی، تصفیه حجر و ممنوعیت معاملاتی، تقسیم اموال و هرنوع موضوع دیگر مرتبط به تاجر و تجارتخانه وی هم میبایست در دفتر ثبت تجاری ثبت شود.

میبایست دقت داشت که موضوع ماده 18 قانون تجارت که شش ماه به تجار مهلت داده شده است تا تجارتخانه خود را به ثبت برسانند و شماره ثبت اخذ دارند و در تمام اسناد و صورتحساب ها و نشریات خود، شماره ثبت را مندرج کنند ، ناظر بر زمان تصویب قانون تجارت بوده است.در شرایط اخیر تا تجارتخانه ای در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نرسد و شماره ثبت اخذ نکند و شرایط و موارد مورد نیاز را توسط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشور به اطلاع عموم نرساند، حق فعالیت ندارد. زیرا ماده 18 . ق. ت ناظر بر شرایط اخیر کشور نمی باشد.

قبل از این، تجار جهت احراز تراضی و دریافت اسم شرکت، ملزم کامل کردن فرم های اظهارنامه، اساسنامه و احتمالا شرکتنامه تجارتخانه خود نبودند . لذا در موارد اخیر، پیش از دریافت رضایت با اسم تجارتخانه، تاجر یا شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری میبایست فرم های اظهارنامه را از مرجع ثبت شرکت ها اخذ و کامل نمایند و به همراه با اساسنامه کامل شده و در باب مورد شرکتنامه برای رضایت با اسم تجارتخانه به مرجع ثبت شرکت تسلیم نمایند.

در فصل سوم از باب سوم و در مواد 195 لغایت 201 قانون تجارت، هم قوانین در مورد ثبت شرکت ها و نشر شرکتنامه اعلام دارد. براساس ماده 195 شرکت ها مصوب 1310 و آیین نامه اجرایی قانون نام برده 1311 می باشند.درحالی که با اتکا به ماده 197 قانون نام برده، طول ماه اول تاسیس و ثبت شرکت، میبایست خلاصه ای از محتوایی لازم شرکت توسط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اگاهی همگان برسد.

به موجب محتوایی همین قانون، تاجران وظیفه دارند ؛ اصلاحاتی را که در ارکان شرکت یا تجارتخانه خود اجرا کنند و همین طور تصمیماتی را که در پیشینه امور مدیریتی شرکت دریافت می نمایند توسط روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اگاهی همگان مردم و شرکای خود برسانند.در ماده 21 قانون واضح بیان شده است که تمام شرکت های تجاری به جزء شرکت های تعاونی وظیفه دارند مقدار سرمایه ضمانت شده و مقدار سرمایه پرداخت شده را در تمام سربرگ ها و اسناد شرکت ثبت نمایند. شرکت های خارجی که از طریق شعبه یا نماینده در کشورما به تجارت مشغولند؛ شامل همین قوانین می باشند.

شرکت های تجاری که به اتکایی قانون ثبت شرکت های تجاری، لازم به انجام عمل ثبت تجاری می باشند ؛ازجمله :

  • شرکت های داخلی
  • شرکت های خارجی ( به شرط استقرار در ایران )
  • شرکت های بیمه

شایان ذکر است، به غیر از شرکت های سهامی و تعاونی / تجاری دیگر شرکت های تجاری وظیفه به داشتن شرکتنامه هستند. شرکتنامه دارای روش ارتباط شرکاء با یکدیگر است. با اشاره به ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتنامه میبایست در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد. لذا به موجب قوانین ثبت به مراجع ثبت شرکت ها هم حق این داده شده است تا شرکتنامه به ثبت برسانند.

ارائه بهترین خدمات فوق تخصصی و به روز شده را در ثبت از موسسه حقوقی ثبت کریم خان در باب “عمل ثبت تجاری “و از کادر بسیار مجرب آن به خواهید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *