معرفی مجمع عمومی

مجمع عمومی بهترین مرجع تصمیم گیری و بررسی فعالیت شرکت های تعاونی است که به دو شکل ایجاد می گردد:

  • الف ) مجمع عمومی عادی
  • ب) مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده جهت وارسی و تصمیم گیری درمورد تغییر در مواد اساسنامه ، برکناری یا پذیرش استعفای هیئت مدیره ، نابودی شرکت تعاونی یا یکپارچه کردن آن با شرکت تعاونی دیگر تاسیس می گردد ؛ اتخاذ تصمیم درمورد تمامی فعالیت های شرکت تعاونی بر دوش مجمع عمومی عادی می باشد . به همین دلیل آن را در مقابل مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی می نامند ، چون اتخاذ تصمیم درمورد تمامی فعالیت های عادی شرکت تعاونی را بردوش دارد.

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی

 

جلسه مجمع عمومی و حاضران در جلسه

جلسه مجمع عمومی چنانچه به رسمیت شناخته شود توسط نماینده افتتاح می شود. در آغاز جلسه مجمع یک رئیس، یک منشی و حداکثر دو نفر بازرس از بین اعضای شرکت تعیین می گردند . در شرکت های تعاونی بزرگ که اعضای آن ها از 500 نفر بیشتر می باشد ، شمار افراد هیئت رئیسه 7 نفر است که شامل : رئیس، نایب رئیس ، منشی و 4 بازرس .

احتمال دارد جلسه مجمع عمومی طبق موعد تعیین شده به رسمیت شناخته نشود . در این مورد نماینده مجمع برپایی جلسه را می بایست حداقل نیم ساعت به تاخیر بیاندازد ؛ و چنانچه حد نصاب لازم به دست نیاید ، صورت جلسه ای مبنی بر به رسمیت شناخته نشدن جلسه تنظیم و توسط حاضران امضا گردد . این صورت جلسه ای را ” صورت جلسه منفی ” می گویند.

احتمال دارد در جلسه مجمع عمومی افراد ذیل حضور داشته باشند :

  • اعضایی که اصالتاٌ حضور دارند ؛
  • اعضایی که اصالتاٌ از سوی خود و وکالتاَ از سوی اعضای دیگر حضور دارند ؛
  • نماینده یا نمایندگان دارای اختیار کامل که خود در شرکت تعاونی عضو نمی باشند ، ولی از سوی اعضای دیگر حق حضور و حق رای را دارند ؛
  • نماینده یا نمایندگان ارسالی سازمان ها که در شرکت تعاونی همکاری و سرمایه گذاری نموده اند و جهت وارسی و بدون داشتن حق رای در جلسه حضور دارند ؛
  • نمایندگانی که از سوی وزارت تعاون جهت حاضرشدن در جلسه و اجرای بازرسی جهت برپایی مجمع عمومی و انتخابات ، بدون داشتن حق مداخله در فعالیت ها اعزام شده اند ( زمانی که تعیین اعضای هیئت مدیره یا بازرسان در دستور جلسه مجمع وجود داشته باشد ).

نکته : حاضر شدن عضو شرکت تعاونی و نماینده تام الاختیار او در مجمع ممنوع می باشد.

صورت جلسه مجمع عمومی

از بهر جلسه مجمع عمومی صورت جلسه ای تنظیم می شود که شامل تاریخ ، روز و ساعت ایجاد مجمع ، بررسی ها ، افتتاح جلسه ، تعیین هیئت رئیسه و بازرسان، چکیده بحث ها و تصمیمات آن می باشد. صورت جلسه مجمع عمومی در دفتر مخصوص توسط منشی مجمع ثبت می گردد و میبایست توسط رئیس و منشی مجمع و بازرسان امضا گردد . رئیس مجمع کپی صورت جلسه را جهت آگاهی از محتوای آن و اعمال تصمیمات گرفته شده به هیئت مدیره شرکت تعاونی اعلام می نماید .

همچنین رئیس مجمع می بایست کپی از رونوشت صورت جلسه را به وزارت تعاون صادر نماید . چنانچه که برخی از عضوهای هیئت رئیسه مجمع عمومی ، عقیده دیگری را دارا باشند قادرند در زیر امضای خود آن را مکتوب نمایند.

شایان ذکر است که صورت جلسات مجامع عمومی به منظور مدارک شرکت تعاونی میبایست در شرکت نگهداری گردد. تصمیمات گرفته شده در مجمع عمومی، میبایست به نحوی که در آیین نامه شرکت بیان شده به آگاهی عضوها و سازمان هایی که در شرکت همکاری و سرمایه گذاری نموده اند برسد. این تصمیم ها از بهر تمامی عضو ها که به صورت اصالتی یا وکالتی در جلسه مجمع حضور یافته اند و همچنین از بهر عضوهای غایب و سازمان های یاد شده ، که نماینده های آن ها در جلسه مجمع حاضر باشند یا نباشند اعمال می گردد.

نحوه اخذ رای

رای گیریامکان دارد به صورت علنی یا غیرعلنی باشد. در رای گیری علنی، عضوها با بلند کردن دست خود یا با بلند شدن موافقت خود را اعلام می کنند؛ همچنین از مهره های رنگی هم به عنوان رای گیری علنی می توان بهره برد . اما رای گیری غیرعلنی می بایست کتبی انجام گردد.

براساس قوانین مرتبط ، رای گیری در مجامع عمومی شرکت تعاونی به تفسیر زیر می باشد :

  • الف ) در مجامع عمومی فوق العاده ، رای گیری می بایست کتبی صورت گیرد.
  • ب) در مجامع عمومی عادی، رای گیری جهت تعیین هیئت مدیره و بازرسان می بایست کتبی با ورقه اعمال شود ؛ اما دیگر تصمیم های مجامع عمومی عادی با قیام و قعود انجام می گردد.
  • ج) عضوهای هیئت مدیره که شامل اعضای اصلی و جانشین می باشد، میبایست با رای گیری غیرعلنی تعیین گردند.

ثبت تخصصی کریم خان، با بهره گیری از مشاوران توانمند آماده ارائه ی خدمات از قبیل صورت جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی به شما متقاضیان عزیز می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *