شناخت و آگاهی از نام تجاری


شناخت نام تجاری

ذهنیت های اشخاص در خصوص نام تجاری شناخت نام تجاری نامیده می شود و شامل تمامی جنبه های توصیفی و سنجشی اطلاعات در رابطه با نام تجاری می باشد.فرآیند ارزش آفرینی نام تجاری آشکار می سازد که ایجاد ذهنیت مطلوب(شناخت نام تجاری) منبع اصلی تمامی ارزش آفرینی های نام تجاری می باشد.

در حقیقت،آنچه که ارزش ویژه نام تجاری را ایجاد می نماید،شناخت نام تجاری می باشد.به عبارتی ارزش ویژه ی نام تجاری مبتنی بر مشتری ، زمانی بوجود می آید که سطح بالایی از آگاهی از نام تجاری وجود داشته باشد و ویژگی های مطلوبی را در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل ایجاد نماید.

راهکار روانشناختی ایجاد شناخت از یک پدیده (نام تجاری)در ذهن مشتری،برای مدیریت نام تجاری الزامی می باشد.تفکرات،تجارب،احساسات و.. از یک پدیده ی خاص ،در ذهن انسان به صورت گره ها و نقطه های مجزا ثبت و ذخیره می شود.در نهایت با تجمع گره های مختلف،مغز قادر می شود تا ارتباطاتی را میان آن ها برقرار نماید و به این صورت،برای موجودیت های مختلف معنا و مفهوماتی را به وجود آورد.

لذا،چگونگی اتصال گره ها،ویژگی های نام تجاری را در ذهن نمایان می کند.زمانی که اتصال بین گره ها قوی و شدید باشد،احتمال بسیار بیشتری وجود دارد که ویژگی ها در ذهن مشتری یادآوری شود،در غیر این صورت وجود محرک های خارجی الزامی است.

تحقیقات زیادی در ارتباط با اهمیت شناخت ذهنی مشتریان و چگونگی تاثیرگذاری آن بر تصمیم گیری صورت گرفته است.همچنین این تحقیقات،چگونگی اثرگذاری شناخت نام تجاری را بر رفتارخرید مشتری نشان داده اند.شناخت نام تجاری،به مشتریان کمک می کند تا اطلاعات مهم نام تجاری را پردازش و یادآوری نمایند.همچنین این ویژگی ها و اطلاعات مرتبط با نام تجاری،باعث تداعی هویت و موضع نام تجاری در ذهن مشتریان می گردد.لذا،هنگامی که شناخت از نام تجاری قوی باشد،سبب می گردد تا در ذهن مشتریان نام تجاری تداعی شود.(به جای اینکه در محصول نمایان گردد)

همچنین نکته دیگری که مورد توجه است،این است که مشتریان نام تجاری را برای خود(به صورت شخصی)ایجاد می نمایند و درک آن ها از یک نام تجاری،کاملاَ فردی و منحصر به فرد می باشد.بنابراین،علی رغم تصورات بسیاری از بازاریابان،تصویر و درک واحدی از یک نام تجاری وجود نخواهد داشت.لذا لازم است که مدیران، نام تجاری را از نقطه نظر مشتری مدیریت نمایند،نه نقطه نظر شرکت و سازمان به عقیده ی بسیاری از محققان ،منبع ارزش ویژه ی نام تجاری،شناخت از نام تجاری می باشد و این شناخت از نام تجاری توسط دو بعد اصلی آگاهی از نام تجاری و تصویر نام تجاری ایجاد می شود.همچنین،احساسات حاصل از نام تجاری به عنوان یکی از اجزاء ویژگی های غیر مرتبط محصول ،سبب تداعی تصویر نام تجاری در ذهن مخاطبان گردیده و از این طریق برای نام تجاری ارزش آفرینی می نماید.

آگاهی از نام تجاری

آگاهی از نام تجاری در حقیقت به معنی شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن دارد و مشتریان می توانند در صورت احساس نیاز به نام تجاری، از آن استفاده و جریان آن را در ذهن خود یادآوری کنند.به دیگر سخن می توان بیان داشت که آگاهی از نام تجاری به میزان قدرت حضور نام تجاری در ذهن مشتریان باز می گردد.

آگاهی از نام تجاری دربرگیرنده ی دو بعد تشخیص نام تجاری و یادآوری نام تجاری می باشد.تشخیص نام تجاری توانایی تجارب گذشته ی فرد از نام تجاری و یادآوری نام تجاری عبارت است از توانایی مشتریان در یاد آوری نام تجاری در زمان مقابه با نیاز به نوع محصول در ذهنیت اول (تشخیص نام تجاری)ممکن است مشتری با ورود به فروشگاه و با دیدن نام تجاری،آن را تشخیص داده و در ذهن،نوع نیازی که آن نام تجاری تامین می نماید را تداعی کند،در این حالت آگاهی از نام تجاری طبقه نیاز را به فرد یادآوری می نماید و در حقیقت بیانگر تشخیص نام تجاری می باشد.اما در وضعیت دوم(یادآوری نام تجاری)،فرد با نیازی مواجه می شود که به منظور رفع آن به ذهن خود مراجعه نموده و تعدادی نام تجاری را در رابطه با آن نیاز به خاطر می آورد.

در این حالت طبقه نیاز یادآور آگاهی از نام تجاری می باشد.در حقیقت،این حالت بیان کننده ی مفهوم یادآوری نام تجاری می باشد.

ایجاد آگاهی بالا از نام تجاری در مشتریان مزایای زیادی دارد.یکی از این مزایا این است که احتمال بیشتری وجود دارد که نام تجاری مورد توجه مشتریان قرار بگیرد و همچنین احتمال بیشتری وجود دارد که در زمان رویارویی با نیاز به طبقه ی محصول آن نام تجاری به ذهن مشتریان برسند.لذا احتمال انتخاب نام تجاری از جانب مشتری بالاتر می رود.دوم اینکه درباره محصولاتی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها راحت تراست ،اطلاع از نام تجاری باعث انتخاب محصول خواهد شد و در آخر اینکه آگاهی از نام تجاری بر پردازش اطلاعات اثر می گذارد.در حقیقت آگاهی از نام تجاری با تاثیرگذاری بر ایجاد و تصویب ویژگی های نام تجاری،در تصمیمات خرید مشتریان موثر است.

ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب در زمینه های حقوقی و ثبتی آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه ی ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

ثبت شرکت و ثبت برند خود را به ما بسپارید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *