قوانین قرارداد اتحادیه پاریس

قوانین قرارداد اتحادیه پاریس


موسسه ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور را ارائه دهد.براساس ماده 20 قانون ثبت اختراعات،طرح های صنعتی و علائم تجاری ، هر نوع ترکیب خطوط یا رنگ ها و هر گونه شکل سه بعدی با خطوط، رنگ ها و یا بدون آن ، به شکلی که ترکیب یا شکل یک محصول صنعتی یا فراورده از صنایع دستی را عوض کند،طرح صنعتی است. در یک طرح صنعتی فقط رسیدن به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری شامل پشتیبانی از این قانون نمی باشد.

روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور

روش های ثبت طرح صنعتی

الف- ثبت طرح صنعتی در ایران

ثبت طرح صنعتی ملزم به ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت است که بوسیله سامانه ی اینترنتی به نشانی http://www.iripo.ssaa.ir صورت می گیرد.قابل توجه است ،درخواست کنندگان محترم علاوه بر ثبت اظهارنامه ی طرح صنعتی،قادرند دیگر تقاضاها خود را ازجمله اصطلاح اظهارنامه طرح صنعتی و چاپ و بررسی اظهارنامه بوسیله ی همین سیستم اعلام نمایند و از تصمیم اداره آگاه شوند.

مدارک مورد نیاز برای ثبت طرح صنعتی

 1. کامل کردن دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی
 2. مدارک مثبت شناسایی درخواست کننده و طراح؛(ازجمله کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده جهت افراد حقیقی و آگهی تشکیل و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی به شکل واضح)
 3. مادامی که طرح صنعتی دو بعدی باشد،5 مدل از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 مدل از طرح نگاشته شده به موضوع نمونه
 4. مادامی که طرح صنعتی سه بعدی باشد،5 مدل از شکل یا تصویر گرافیکی یا 5 مدل از طرح نگاشته شده به موضوع نمونه
 5. در طرح صنعتی سه بعدی،مرجع ثبت قادراست نمونه از آن را به همراه اظهارنامه تقاضا کند.اندازه نمونه درخواستی که تقاضا کننده از مدل طرح خود تسلیم می کند،باید حداکثر 20*20 *20 سانتی
 6. متر و وزن آن حداکثر 2 کیلوگرم و از ماده ی مستحکم و غیرقابل خراب شدن باشد
 7. تقاضایی کتبی(به صورت اسکن شده و الصاق آن در پرونده الکترونیکی)حاکی بر عدم قید اسم طراح،در حالی که طراح نخواهد بود اسم شخص ذکر شود.
 8. فیش مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه و درحالی که اظهارنامه مشمول دو یا چند طرح صنعتی است فیش مربوط به پرداخت هزینه های اضافی
 9. مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با ارائه اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن زمان ارائه شود.
 10. مدارک نمایندگی،زمانی که درخواست کننده به وسیله نماینده قانونی به اجرا شود

شرایط و مشخصات فنی تصاویر ارسالی

 1. اندازه تصاویر حداکثر A4 وحتماَ بصورت عمودی اسکن شده باشد.
 2. در تصاویر فرستاده شده طرح باید در یک زمینه ساده،به شیوه ی که قابل مشاهده باشد قرار گیرد.
 3. تصویر اجناس بصورت رنگی و حداکثر حجم آن KB500 باشد.

مراحل ثبت طرح صنعتی

 1. آماده کردن مدارکی که درمتن فوق قید شد.
 2. ورود به سامانه http://www.iripo.ssaa.ir و کامل کردن راه های خواسته شده

این مراحل به شرح زیر است:

 1. مشخصات مالک،نماینده قانونی،اخذ ابلاغ،مشخصات طرح و …
 2. بارگذاری پیوسته ها اظهارنامه(مدارک مثبت شناسایی(حقیقی/حقوقی)،تصویر اجناس،وکالتنامه)
 3. بررسی اطلاعات و ضمیمه
 4. پرداخت هزینه و اخذ شماره اظهارنامه (پرداخت هزینه به منظور تصویب و ثبت نهایی اظهارنامه برداشت خواهد شد و بازپس گرفتن هزینه و تغییر اطلاعات و ضمیمه امکان پذیر نمی باشد).
 5. بعد از اخذ شماره اظهارنامه مادامی که درخواست ثبت طرح صنعتی مورد تایید مرجع ثبت قرار گیرد اطلاعات به صورت پست الکترونیکی(ایمیل) و یا پیامک به تقاضاکننده اعلام می گردد و شخص میبایست ظرف 30 روز بعد از زمان اعلام،برای پرداخت هزینه های مربوط به ثبت طرح صنعتی بوسیله سامانه به پرداخت هزینه مبادرت کند.درحالی که عدم پرداخت هزینه در زمان تعیین شده ،اظهارنامه بلااثر می باشد.این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج 60 روز است.
 6. آگهی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
 7. در اتمام آگهی رسمی روزنامه توسط سامانه به اداره اشاره کنید.
 8. شایان ذکر است ،زمان اعتبار طرح صنعتی پنج سال از زمان ارائه اظهارنامه ثبت آن خواهد بود.این زمان را میشود برای دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر پس از پرداخت هزینه مربوط تمدید کرد.پس از انقضاء هر دوره که از پایان بعدی دوره شروع می شود یک زمان شش ماهه جهت پرداخت هزینه تمدید گردیده و همچنین جریمه دیرکرد را باید پرداخت کنند.

ب- روش های ثبت طرح صنعتی در خارج از کشور

1-ثبت ملی

شیوه ی ثبت ملی به شکل ثبت در کشور خودمان است . بدین معنی که تقاضا کننده می بایست بعد از انتخاب کشور هدف با انتخاب وکیل یا مراجعه حضوری ( بستگی به قانون ملی کشور هدف دارد )تمامی مدارک را به زبان کشور مورد نظر ترجمه بعد از تایید مراجع صلاحیت دار به اداره مربوطه تسلیم نماید که ملزم پرداخت هزینه و زمان بیشتری خواهد بود.

2-ثبت منطقه ای

برخی از کشورها دارای معاهده همکاری منطقه ای می باشند که در زمان ثبت در یکی از کشورهای عضو،دیگر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را پشتیبانی خواهد شد.انجمن های منطقه ای مشمول زمینه های زیر می باشند:

 • الف-اداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا (ARIRO) جهت پشتیبانی از طرح ها در کشورهای افریقایی انگلیسی زبان
 • ب- اداره طرح های بلوکس (BDO) جهت پشتیبانی در بلژیک هلند و لوکزامبورگ
 • ج-اداره متحد کردن بازارهای داخلی (OHIM) جهت طرح های انجمن های در کشور عضو اتحادیه اروپایی
 • د-سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) جهت پشتیبانی از کشورهای آفریقایی فرانسه زبان

3-ثبت بین المللی

در اولین گام باید اعلام کنیم که در هیچ جای از جهان سازمانی وجود ندارد که شما طرح صنعتی،علامت تجاری یا نشان جغرافیایی،اختراع مورد درخواست خود را در یک کشور ثبت نموده و در دیگر کشورها پشتیبانی کند.مادامی که در قبل شرح داده شده است تنها در ثبت منطقه ای آن هم در شرایط خاص چنین سازمانی وجود دارد به هر حال جهت ثبت بین المللی شما مطابق تراضی نامه لاهه معاهده ای که با هدف ثبت بین المللی ” تقاضای یکپارچه ” طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت معنوی (Wipo) سرپرست اجرای آن است.

(ممکن است برخی کشورها درخواست ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها هم نپذیرند) در صورت پذیرش در کشورهای مورد درخواست مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت اما کشورهایی که درخواست شما را رد کردند شما می توانید به این تصمیم معترض شوید.مادامی که ثبت شود مورد پشتیبانی قرار خواهد گرفت اگر هم درخواست شما دوباره رد شود تحت پشتیبانی قانون آن کشور نخواهد بود.

در حال حاضر کشور ما عضو این موافقت نامه نیست، اما کشورما در باب ثبت بین المللی اکتشاف به معاهده PCT در باب ثبت بین المللی علائم تجارت به معاهده پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی نشان جغرافیایی به معاهده لیسبون در باب ثبت مبدا غیرحقیقی اجناس به معاهده مادرید عضو می باشد.(1)

1-پایگاه اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

قوانین قرارداد اتحادیه پاریس

قابل توجه است که،قانون پیوستن دولت ایران به اتحادیه پاریس جهت پشتیبانی صاحبان صنعتی جهت کسانی که موسسات آن ها در خارج از ایران واقع است و عضو اتحادیه نام برده می باشند امتیازات قائل شده است،که بصورت مختصر درزیر توضیح داده شده است:

 1. اعضای اتحادیه در دیگر کشورهای عضو اتحادیه از نظر حقوق مالکیت صنعتی از همان امتیازاتی بهره میبرد که تابعین آن کشور دارا می باشند منوط بر آنکه موارد و مقدماتی را که برای اتباع کشور در نظر گرفته شده است رعایت نمایند.
 2. عضو اتحادیه که در کشور خود علامتی را به ثبت رسانیده است قادر است پشتیبانی علامت خود را در کشورهای سایر عضو اتحادیه ادامه دهد به غیر آنکه علامت نام برده به حقوق کسب شده افراد لطمه وارد سازد.
 3. عضو اتحادیه که در کشور خود درخواست ثبت علامتی را نموده است در دیگر کشورهای عضو اتحادیه در مدت 6 ماه پس از درخواست ثبت جهت درخواست ثبت همان علامت حق تقدم دارد.
 4. علامات معروف در تمامی کشورهای عضو اتحادیه مورد پشتیبانی قرار می گیرند.
 5. اعضای اتحادیه از ثبت علاماتی که مشابه نشان ها و درفش ها و مهرها و دیگر علامات رسمی اعضای اتحادیه باشند و علامات مذکور به دفتر بین المللی اتحادیه اعلام شده باشد خودداری خواهند نمود.
 6. نسبت به حق واگذاری علامت و همچنین اعطاء بهره بردن از علامت و بهره بردن چند شخص از علامت امکانات در نظر گرفته شده است.
 7. در نمایشگاه ها علامت ها مورد پشتیبانی قرار می گیرند.
 8. چگونگی محصولی که علامت کارخانه یا تجارتخانه میبایست روی آن درج شود نمی تواند در هیچ مورد مانع ثبت علامت نام برده شود.
 9. قوانین جهت ضبط و توقیف اجناس تقلبی مد نظر قرار دارد.
 10. صاحبین عضو اتحادیه موظف اند پشتیبانی واقعی اتباع اتحادیه را در برابر رقابت نامشروع حمایت می کنند.

همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما روش های ثبت طرح صنعتی در داخل و خارج از کشور و رسیدن به اهدافتان یاری کند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *