راهنمای تاسیس و ثبت شرکتهای تعاونی

راهنمای تاسیس و ثبت شرکتهای تعاونی


چگونگی تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله به شرح راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی می پردازد.با ما همراه باشید.

 

راهنمای تاسیس و ثبت شرکتهای تعاونی

شرح و انواع شرکتهای تعاونی

شرکت تعاونی،شرکتی می باشد که میان افراد حقیقی،جهت فعالیت در امور مرتبط با تولید و توزیع،در راستای نیل به اهداف درج شده در مقررات بخش تعاونی جهت بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء به روش مشارکت و همکاری آنان با رعایت نمودن قانون یاد شده ایجاد می شود.(مستفاد از ماده 8 ق.ت.ج.ا)

هرچند شرکتهای تعاونی در مقررات تجارت ذیل انواع شرکت های تجارتی مندرج شده است اما مطالعه و بررسی در رابطه با تشکیل شرکت های تعاونی با عنایت به روح حکم برخواسته و مقاصد اعضاء،این حقیقت را اشکار می کند که تشکیل شرکت های تعاونی به طور عمده گامی در راستای برطرف نمودن مایحتاج عمومی و ادغام فعالیت های اعضاء جهت بهبود سطح زندگی و ارتقای وضعیت مادی و معیشتی آنان به شمار می رود.

مقاصد این شرکت ها طبق ماده 1(ق.ت.ج.ا) عبارتند از:

 • ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همگان جهت نیل به اشتغال کامل.
 • قرار دادن وسایل و امکانات کار در اختیار افرادی که توانایی کار کردن دارند ولیکن فاقد امکانات می باشند.
 • جلوگیری از رواج و تمرکز ثروت در دست اشخاص و گروه های مخصوص در راستای اجرای عدالت اجتماعی.
 • پیش گیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.
 • برخوداری نیروی کار از مدیریت و سرمایه و منابع و تحریک بهره مندی مستقیم از ثمره ی کار خویش.
 • جلوگیری از انحصار،احتکار،تورم،اضرار به غیر
 • گسترش و استحکام همکاری و مشارکت عمومی میان تمامی مردم

ثبت کریمخان در ادامه به ذکر انواع شرکتهای تعاونی می پردازد.

انواع شرکتهای تعاونی

 1. شرکت تعاونی تولید محصولات صنعتی و کشاورزی
 2. شرکت تعاونی توزیع و فروش محصولات
 3. شرکت تعاونی وام و اعتبار
 4. شرکت تعاونی ساختمان مسکن
 5. شرکت تعاونی مصرف
 6. شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
 7. شرکت تعاونی نمایندگی کارخانجات و موسسات تولیدی

در فصل پنجم قانون تعاون جمهوری اسلامی دو نوع از شرکت تعاونی ذکر گشته است:تعاونی تولید و تعاونی توزیع تعاونی تولید مشمول تعاونی های مرتبط با امور کشاورزی،دامداری،پرورش و صید ماهی و غیره است وهر عضو می بایست به کار اشتغال داشته باشد.

مطابق ماده 27،تعاونی توزیع تعاونی هایی می باشند که احتیاجات مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان عضو خود را در زمینه ی مصالح عمومی و جهت تقلیل هزینه تعاونی ها مرتفع می کنند.

تشکیل شرکتهای تعاونی

مطابق ماده 193 شرکت تعاونی از قبیل تولید یا مصرف امکان دارد بر مبنای اصول شرکت سهامی یا بر اساس قوانین خاصی که با رضایت شرکاء لحاظ شده باشد ایجاد گردد.

همانطورکه از ماده فوق الذکر مستفاد می گردد شرکت تعاونی ضمن شکل گیری در قالب شرکت سهامی می تواند مطابق قوانین ویژه با موافقت و رضایت شرکاء ترتیب و ایجاد گردد.

شرکتهای تعاونی می بایست اساسنامه داشته باشد.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی،به صورت “نمونه اساسنامه” به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در دسترس تشکیل دهندگان شرکت قرار داده می شود.به منظور تاسیس هر شرکت تعاونی می بایست پیش از این از جانب وزارت خانه مذکور “موافقت نامه تشکیل” صادر شود.شرکت تعاونی می بایست ثبت گردد.جهت ثبت شرکت تعاونی ضروری است که از جانب وزارت تعاون “مجوز ثبت”صادر گردد.

اساسنامه شرکتهای تعاونی می بایست مشمول اسم با ذکر واژه تعاونی،هدف،موضوع،نوع،حوزه،عملیات،مدت،مرکز اصلی،آدرس،مقدارسرمایه،قوانین مرتبط با اعضا،ارکان،قوانین مالی و کار،انحلال و تصفیه،حداقل و حداکثر اعضا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و … باشد.چنانچه اعضا شرایط تعیین شده را داشته باشند این اختیار را دارند به عنوان عضو،فعالیت کنند و مطابق اساسنامه در تمامی امور حق نظارت دارند.

شرکت تعاونی،مثل شرکت تجارتی،دارای شخصیت حقوقی می باشد و دارایی آن،مستقل و جدا از دارایی اعضاء است.وظایف اعضای شرکت تعاونی در مقابل بدهی های شرکت را ماده 23 قانون بخش تعاونی این چنین تعیین نموده است “مسوولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی،محدود به میزان سهم آنان می باشد.مگر آن که در قرارداد،ترتیب دیگری شرط شده باشد”.

سرمایه شرکتهای تعاونی به سهام قسمت بندی می گردد.نوع و مقدار سهم را اساسنامه مشخص می نماید.از حیث سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به دو بخش تقسیم نمود:

 • شرکت هایی که کلیه ی سرمایه آن توسط اعضاء فراهم می گردد.
 • شرکت هایی که بخشی از سرمایه(لااقل 51 درصد) توسط اعضاء فراهم شده و باقی سرمایه توسط نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.

لااقل سرمایه جهت تاسیس شرکتهای تعاونی عام صد میلیون ریال است و لااقل سرمایه جهت تاسیس شرکت های تعاونی خاص ده میلیون ریال می باشد.شایان توجه است که هر تعاونی زمانی تشکیل و ثبت می گردد که لااقل یک سوم سرمایه آن پرداخت گردد و در صورتی که نقدی و جنسی باشد ارائه گردیده باشند.شرکت تعاونی با بیشتر از 500 عضو”تعاونی بزرگ” به شمار می آید.

ارکان شرکتهای تعاونی و شیوه اداره آن

تشکیلات شرکت تعاونی سه رکن دارد.
مجمع عمومی،هیات مدیره و بازرس

الف- مجمع عمومی

مجمع عمومی که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان آن ها ایجاد می گردد به دو صورت عادی و فوق العاده منعقد می شود.انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان،رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و تصویب بودجه سالیانه و مشخص نمودن سیاست ها و خط مشی شرکت از مسئولیت های مجمع عادی و اخذ تصمیم در رابطه با افزایش یا تقلیل سرمایه و انحلال شرکت از اختیارات مجمع فوق العاده به شمار می آیند.

ب- هیات مدیره

هیات مدیره که دارای لااقل 3 و حداکثر 7 نفر عضو است از بین اعضای شرکت ( شرکاء ) انتخاب می گردند و وظیفه ی اداره امور تعاونی را عهده دار می باشند.

اجرای مفاد اساسنامه،اجرای تصمیم های مجمع عمومی،تهیه صورت ها و گزارش های مالی جهت تسلیم به محمع عمومی،فراخواندن مجامع عمومی و نظارت بر امور جاری و فعالیت های تعاونی و عزل و نصب و پذیرش استعفای مدیر عامل همگی مسئولیت هایی هستند که بر عهده ی هیات مدیره می باشند.

ج- بازرس یا بازرسین

بازرس که به وسیله ی مجمع عمومی عادی تعیین می گردد وظیفه ی نظارت بر عملکرد هیات مدیره و اجرای تصمیم های مجمع و اساسنامه را عهده دار است.بازرس هم چنین لازم است از صحیح بودن روند تهیه گزارش مالی و تهیه و تنظیم صورت های مالی شرکت مطمئن شود و گزارش خود را اماده نموده و به مجمع عمومی سالیانه تسلیم نماید.همچنین رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا از شیوه مدیریت و عملکرد هیات مدیره بر عهده بازرس می باشد و نتیجه را می بایست به مجمع تسلیم نماید.

مقررات عمومی شرکتهای تعاونی

بنده ماده 3 قانون شرکت های تعاونی وضع می نماید:

 1. لااقل یک سوم سرمایه شرکتهای تعاونی می بایست به صورت نقدی پرداخت گردد.
 2. هیات موسس می بایست لااقل دو ثلث سهام را خریداری یا تعهد نماید.
 3. سهام شرکت تعاونی بانام و قابل تقسیم شدن نمی باشد و لازم است بهای آن به صورت نقدی پرداخت گردد.
 4. در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر شریک تنها یک رای دارد.
 5. اداره شرکت تعاونی بر عهده هیات مدیره ای می باشد که مطابق قانون تجارت و قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه شرکت تعیین می شود.

ضرورت ثبت شرکتهای تعاونی

طریقه ی قانونی نمودن شرکت تعاونی،ثبت آن می باشد.هیات مدیره موظف است بعد از اعلام قبولی،طی مدت زمان یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه نخستین مجمع عمومی عادی،به ثبت تعاونی اقدام نماید. ثبت شرکت ،سبب اطمینان از رسمیت شرکت،برای اعضاء و آگاهی از وضعیت شرکت برای افرادی که تمایل دارند با شرکت وارد معامله گردند می شود.هم چنین ثبت شرکت های تعاونی به دولت این امکان را می دهد تا از نوع فعالیت،مقدار سرمایه گذاری،تعداد و درکل وضعیت شرکت های تجارتی که قادرند در وضعیت اقتصادی هر کشوری اثرگذار باشند آگاهی دقیق یافته و خط مشی اقتصادی خویش را بهتر معین نماید.

شرایط عضویت انواع شرکتهای تعاونی

مطابق ماده 9 قانون بخش تعاونی،شرایط عضویت انواع شرکتهای تعاونی شامل موارد ذیل می باشند:

 • داشتن تابعیت ایران
 • عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
 • عدم پیشینه ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری
 • تقاضای کتبی عضویت و تعهد رعایت قوانین تعاونی
 • عدم عضویت در تعاونی مشابه

مجوز ثبت شرکتهای تعاونی

همان گونه که بیان نمودیم جهت ثبت هر شرکت یا اتحادیه تعاونی ضروری می باشد ابتدا اقدامات انجام شده جهت تشکیل آن،از نظر تطبیق با قوانین مورد تایید وزارت تعاون قرار گیرد و برای آن “مجوز ثبت” صادر گردد.مجوز ثبت نشان دهنده ی تایید وزارت تعاون بر تطبیق اقدامات صورت گرفته شده جهت تشکیل تعاونی با قوانین مربوطه می باشد.جهت دریافت مجوز ثبت،نخستین هیئت مدیره یا وکیل وی،مدارک لازم ثبت تعاونی را به وزارت تعاون ارائه و صدور آن را تقاضا می نماید؛وزارت تعاون بعد از بررسی مدارک در صورت تایید اقدامات انجام شده،مجوز ثبت را صادر می نماید.مجوز ثبت جزو مدارکی می باشد که می بایست جهت ثبت تعاونی به مرجع ثبت ارائه گردد و بدون آن ثبت تعاونی امکان پذیر نمی باشد.هیئت مدیره موظف می باشد طی یک ماه از تاریخ برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی مدارک مورد نیاز از قبیل مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی را جهت ثبت و صدور آگهی مرتبط با مرجع ثبت ارائه نماید.

وزارت تعاون به منظور صدور مجوز،امور ذیل را طبق مدارک ارائه شده مورد بررسی قرار می دهد:

 • موجود بودن کلیه ی مدارک مورد نیاز مرتبط با تشکیل تعاونی و درست بودن ترتیب تنظیم آن ها
 • مطابق بودن اقداماتی که هیئت موسس و نخستین مجمع عمومی عادی جهت تشکیل تعاونی انجام داده اند و همچنین اقدامات و اعمال هیئت مدیره با مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی قانون ذکر شده و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه
 • مطابق بودن اساسنامه مصوب تعاونی با نمونه اساسنامه مربوطه و قانون برای احراز موردهای ذکر شده وزارت تعاون،مطالب و امور فراوانی را مورد بررسی قرار می دهد که امور ذیل نمونه ای از آن ها می باشد.
 • تشکیل شدن شرکتهای تعاونی طی مدت زمان دو ماه از تاریخ صدور موافقتنامه تشکیل از جانب وزارت تعاون یا طی مدت زمان تمدید گشته،چنانچه مدت زمان یاد شده تمدید گشته باشد
 • موجود بودن تمامی مطالب مورد نیاز در دعوتنامه ای که هیئت موسس جهت تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی به انتشار رسانده است
 • رعایت فاصله زمانی میان تاریخ انتشار دعوتنامه ذکر شده با تاریخ تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی عادی که مطابق آیین نامه مربوطه نبایست کمتر از 30 روز و بیشتر از 35 روز باشد
 • رعایت نمودن حد نصاب مورد نیاز برای رسمیت جلسه نخستین مجمع عمومی عادی
 • عدم تخلف از قوانین در رابطه با رای گیری جهت تعیین اعضای نخستین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسین و رعایت نمودن اکثریت مقرر جهت تعیین نمودن آن ها و به تعداد مقرر معین نمودن اعضای اصلی و اعضای علی البدل
 • درج شدن تمامی مطالب لازم در صورت جلسات هیئت موسس و نخستین مجمع عمومی عادی و روسا و وافی به مقصود بودن آن ها
 • وجود امضای رئیس مجمع و منشی و ناظران جلسه در انتهای صفحات اساسنامه
 • اعلام قبولی تک تک اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسین بعد از تعیین شدن
 • محرز بودن وجود شرایط تعیین شده در ماده 38 قانون بخش تعاونی در اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسین
 • تعیین نمودن هیئت رئیسه برای هیئت مدیره و مراعات اکثریت مورد نیاز جهت انتخاب آن
 • عدم مغایرت هدف معین شده در اساسنامه برای تعاونی یا اهدافی که در ماده یک قانون بخش تعاونی،برای تعاونی ها تعیین گشته است
 • مطابق بودن موضوع و حدود عملیات معین شده در اساسنامه برای تعاونی با نوع تعاونی و از حیث تولیدی یا توزیعی و شهری یا روستایی بودن آن در شرکت های تعاونی
 • یکسان بودن تعداد سهام و سرمایه اولیه ای که در اساسنامه برای تعاونی در شرکت های تعاونی ذکر گشته است با جمع تعداد سهام و مقدار سرمایه داوطلبان عضویت و بالغ بودن آن به کلیه ی سرمایه(یا به مقدار لااقل 51 درصد تعیین گشته در ماده 17 قانون بخش تعاونی برای شرکت های تعاونی)
 • ارائه ی آورده های غیر نقدی داوطلبان عضویت(چنانچه موجود باشد)
 • مقدار و روش سرمایه گذاری یا همکاری نهادها و ارگان های دولتی و عمومی موضوع ماده ذکر شده از قانون بخش تعاونی(چنانچه موجود باشد) در شرکت های تعاونی
 • وجود داوطلبان عضویت به تعداد لااقل تعیین شده در قوانین مربوطه
 • تعیین نمودن مدیر عامل توسط هیئت مدیره مطابق قوانین مربوطه و غیره

مدارک لازم جهت ثبت شرکتهای تعاونی

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی برابر قانون ذکر شده و آیین نامه مربوطه تصویب می گردند. در نهایت به منظور ثبت می بایست مدارک ذیل را تسلیم نمایند:

 1. اساسنامه مصوبه شرکت تعاونی در نخستین مجمع عمومی عادی در 4 نسخه
  (شرکتهای تعاونی لازم است اساسنامه داشته باشند.اساسنامه انواع شرکت های تعاونی به صورت “نمونه اساسنامه”توسط وزارت تعاون تهیه گشته و در اختیار تاسیس کنندگان شرکت قرار گرفته می شود).
 2. مجوز اداره تعاون
  (جهت ثبت شرکتهای تعاونی ضروری است که از جانب وزارت تعاون “مجوز ثبت”صادر گردد).
 3. دعوت نامه تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
 4. صورتجلسه نخستین مجمع عمومی عادی دال بر تصویب اساسنامه و تعیین نمودن نخستین هیات مدیره و بازرس یا بازرسین در 3 نسخه
 5. رسید پرداخت سرمایه شرکت بر مبنای اساسنامه به صندوق تعاون در 3 نسخه
 6. فهرست نام ها و مشخصات و آدرس اعضاء نخستین هیات مدیره و بازرس یا بازرسین
 7. فهرست نام ها و امضاء حاضران در نخستین مجمع عمومی عادی در 3 نسخه
 8. صورتجلسه نخستین هیات مدیره دال بر تعیین نمودن رئیس و نایب رئیس و منشی هیات مدیره و معین نمودن مدیر عامل و انتخاب مالکان امضای مجاز
 9. فهرست و مشخصات اعضای هیئت مدیره،بازرسین و مدیر عامل
 10. صادر نمودن مجوز ثبت تعاونی به وسیله ی اداره کل یا ادارات تعاون شهرستان ذیربط

مراحل ثبت شرکتهای تعاونی

شرکتهای تعاونی می توانند در قالب شرکت سهامی و یا به هر طریق که شرکاء تعیین نموده اند تشکیل و اداره گردد ولو آشکار است شیوه ثبت و اداره آن نبایست خلاف مقررات و ضوابط باشد.

تشکیل شرکتهای تعاونی مطابق اقدام مجمع موسس که عبارت از تعداد اشخاصی واجد شرایط عضویت است صورت می پذیرد،تعداد اعضای مجمع عمومی موسس هفت نفر می باشد که سه فرد را از میان خود به عنوان هیات موسس تعیین می کنند و پس از این هیات پیشین یک نفر نماینده تام الاختیار خود را به اداره کل تعاون معرفی می کند.هیات موسس اساسنامه شرکت را مطابق مقررات و قوانین و مطابقت آن با اساسنامه های مورد پذیرش وزارت تعاون تنظیم کرده و کلیات طرح پیشنهادی شامل توجیه ضرورت تشکیل تعاونی،اعلام تعداد و مشخصات داوطلبین اولیه عضویت و تخصص ها و توانایی های آن ها در تعاونی های تولیدی،چگونگی تهیه سرمایه و مقدار سهم هر عضو به منظور تامین سرمایه شرکت،اعلام اسم بانک یا موسسه اعتباری،تشریح مقدار و چگونگی سرمایه گذاری و همکاری وزارت خانه،سازمان و یا شرکت دولتی،وابسته یا تحت پوشش دولت،بانک،نهاد انقلاب اسلامی و یا تعاونی دیگری را تهیه می کند و با تسلیم تقاضانامه کتبی تاسیس شرکت،نخستین مجمع عمومی را به منظور تصویب و ثبت اساسنامه و انتخاب هیات مدیره و دیگر مسئولیت های مجمع عمومی بعد از کسب موافقت وزارت یا اداره کل تعاون فراخوانده و تشکیل می دهد(مستفاد از ماده 31 و 32 و بخش الف دستورالعمل تشکیل شرکت ها و اتحادیه های تعاونی)

شایان توجه است که اداره تعاون در پی وصول مدارک فوق الذکر آن را بررسی و در رابطه با آن به اظهار نظر می پردازد و موافقت اولیه خود را اعلام می کند.در نخستین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت درخواست کنندگان به همراه رسید مورد نیاز اتحادیه سهام وضع شده تشکیل می گردد،اساسنامه پیشنهادی بعد از بررسی و بحث با موافقت لااقل دو سوم اعضاء تصویب گشته و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافق نباشند این اختیار را دارند در همان جلسه درخواست عضویت خود را باز پس گیرند.(مستفاد از تبصره 2 و 3 ماده 32)

حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت مطابق آیین نامه مصوبه وزارت تعاون مشخص می شود،ولیکن در هر صورت تعداد اعضاء از تعداد 7 نفر کمتر نمی باشد.(ماده 6)

در همان جلسه نخست مجمع عمومی عادی اعضاء هیات مدیره تعیین می شوند و با تشکیل نخستین جلسه هیات مدیره،نام ها و مشخصات کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و بازرسین شرکت تهیه و به منظور بررسی تسلیم اداره کل تعاون می شود.نخستین هیات مدیره منتخب شرکت تعاونی موظف می باشد بعد از اعلام پذیرش با انجام تشریفات وضع گشته نسبت به ثبت تعاونی مبادرت ورزد.به منظور ثبت شرکت ها و اتحادیه های تعاونی بعد از طرح و تصویب آن ،گذراندن مراحل ذیل ضروری می باشد:

 • کامل نمودن صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و نخستین مجمع عمومی عادی و نام های اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرسین و مدیر عامل شرکت.
 • کامل نمودن اساسنامه مصوب مجمع عمومی-درخواست کتبی ثبت-طرح پیشنهادی و تسلیم مجوز وزارت تعاون-رسید پرداخت مبلغ مورد نیاز التادیه سرمایه-مدارک دعوت تشکیل نخستین جلسه مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده 32) موافقت نامه تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ماده 51)-مجوز ثبت شرکتهای تعاونی یا اتحادیه ها (بند 28 ماده 66 و بند 4 ماده 51)شایان توجه است که مطابق قوانین وزارت تعاون سرمایه تامین یا تعهد شده از جانب اعضاء در مرحله تاسیس شرکتهای تعاونی نبایست کمتر از 51 درصد کل سرمایه شرکت باشد و هر تعاونی زمانی ثبت و تشکیل می شود که لااقل یک سوم سرمایه آن پرداخت و در حالتی که به صورت نقدی و جنسی باشد ارائه گشته باشد.اعضاء تعاونی همچنین وظیفه دارند مقدار پرداخت نشده سهم خویش را طی مدت تعیین شده در اساسنامه پرداخت کنند.(ماده 21)

بعد از ثبت شرکتهای تعاونی در دفتر مخصوص و نیز در دفتر دیگری که شامل شماره ردیف و خلاصه شرکتنامه و اساسنامه می باشد،خلاصه شرکتنامه می بایست در طی ماه نخست ثبت شرکت،در روزنامه رسمی و یک روزنامه کثیرالانتشار مندرج شود.ثبت تعاونی توسط مندرج ساختن آگهی در “روزنامه رسمی” به آگاهی عموم می رسد.در صورت نیاز می توان ضمن روزنامه رسمی در یکی از روزنامه های محلی یا با الصاق آگهی در معابر عمومی مرکز تعاونی ثبت آن را اعلام نمود.بعد از صادر نمودن آگهی تاسیس به وسیله ی ثبت شرکت ها و مندرج ساختن آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،اداره تعاون نسبت به صدور پروانه تاسیس تعاونی مبادرت خواهد ورزید.

طبق ماده 2 قانون بخش تعاونی اقتصاد،شرکت هایی که با مراعات نمودن مقررات این قوانین تاسیس و ثبت گردند تعاونی شناخته می گردند.با عنایت به مفاد این قانون:

 • شرکت ها و اتحادیه های تعاونی شخصیت حقوقی جداگانه ای دارند.
 • دولت مکلف می باشد در شرایط یکسان در اجرای طرح ها و پژوهش های خود اولویت را به بخش تعاونی دهد.
 • تعاونی ها باالاجبار دارای تابعیت ایرانی می باشند.
 • تعاونی ها امکان دارد بصورت تعاونی تولید یا تعاونی توزیع مشغول فعالیت باشند.
 • تعاونی ها این اختیار را دارند که علیرغم دیگر شرکت های تجاری اتحادیه تشکیل بدهند.

لازم به ذکر است، اتحادیه های تعاونی که با عضویت شرکت ها و تعاونی هایی که زمینه ی فعالیت آن ها واحد است تشکیل می شود(لااقل هفت شرکت تعاونی داوطلب،پس از تشکل ارکان مقرر در هر اتحادیه(مجمع عمومی،هیات مدیره،هیات بازرسی)مشابه مراحل ثبت شرکتهای تعاونی ثبت می گردد.(مستفاد از مواد 43 و 45)

بعد از ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی،مراحل دریافت پروانه تاسیس بر اساس دستورالعمل وزارت تعاون به تشرح ذیل است:

 1. تقاضای کتبی شرکت یا اتحادیه تعاونی
 2. تسلیم مدارک ثبت شرکت یا اتحادیه تعاونی و آگهی تاسیس درج شده در روزنامه رسمی
 3. معین نمودن شماره مخصوص(کد) از طرف وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان برای شرکت یا اتحادیه تعاونی به ثبت رسیده
 4. به طور مختصر صادر نمودن پروانه تاسیس برای درخواست کننده به وسیله ی وزارت تعاون یا اداره کل تعاون استان صورت می گیرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *