حمایت از علائم تجاری بدون ثبت

حمایت از علائم تجاری بدون ثبت


نکاتی در خصوص حمایت از علائم تجاری بدون ثبت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در خصوص حمایت از علائم تجاری بدون ثبت سخن می گوییم. در بعضی از کشورها همچون کشور ما، حقوق مرتبط به علامت تجاری مطابق استفاده علامت ،بدون اینکه علامت ذکرشده ثبت شده باشد، به دست می آید این حقوق توسط قوانین این کشورها حمایت می گردد.درجهت علائمی که معروف می باشند، پشتیبانی های ویژه ای مطابق مقررات جلوگیری از رقابت نامشروع در برخی از کشورها مانند فرانسه صورت می گیرد.احتمال دارد علامت های ذکر شده علائمی باشند که به ثبت رسیده اند ولی نگهداری حقوق مرتبط به معروفیت آن ها مطابق قوانین علائم تجاری به ثبت رسیده، امکان پذیر نباشد و به شکل حمایت بدون ثبت صورت پذیرد .

حمایت از علائم تجاری بدون ثبت

البته مطابق ثبت علامت تجاری، حقوقی انحصاری در به کارگیری علامت ثبت شده درجهت صاحبان آن که به صورت قانونی به شمار می آید و صاحبان مطابق آن می توانند بهره گیری از علامترا درخصوص اجناس یکسان یا مشابه عرضه نماید، برحسب معمول حقوقی که طبق ثبت علامت در بعضی از کشورها گشتیبانی می شود، به همین اندازه می باشد. البته اگر علامت ثبت شده معروفیت ، پیشینه استفاده و اعتبار مالی بسیاری داشته باشد، پشتیبانی از این مورد ، طبق قوانین عام که قوانین ممانعت از رقابت نامشروع می باشد، امکان پذیر می باشد.البته در باب معروفیت یا حقوق مالی که متاثر از استفاده علامت بدون ثبت آن کسب می گردد.

حمایت از علائم تجاری که آوازه یا پیشینه استفاده به صورت مستمر مطابق قوانین ممانعت از رقابت نامشروع را دارند ، در کشور ما امکان پذیر می باشد. البته حمایت از نام تجاری در حال حاضر که ثبت آن امکان پذیر نمی باشد ممکن است طبق مقررات جلوگیری از رقابت نامشروع اجرا گردد.

البته شایان ذکر است که در ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، که حقوق استفاده انحصاری علامت تنها از بهر افرادی می باشد که علامت خود را ثبت نموده باشند، ولی این مطلب سبب نمیشود که دیگر حقوق اعم از آوازه و اعتبار مالی علامت تجاری حمایت و پشتیبانی نگردد ، البته ماده 34 قانون ذکرشده به گونه ای از علامت هایی که مشمول سابقه دیرینه دارند پشتیبانی نموده و حقوقی را در جهت صاحبان آن تعیین نموده است.این ماده به گونه ضمنی شرایط استفاده از علائم تجاری را با وجود عدم ثبت آن به صورت قانونی می باشد. براساس این ماده چنانچه فردی مشمول پیشینه استفاده پیوسته علامت تجاری را دارا باشد،در این صورت گونه ای حق تقدم یا اولویت را دارا می باشد.

این اولویت ، درمورد به ثبت رساندن آن علامت و بکارگیری از مزیت های ثبت آن می باشد. مطابق این حقوق، فردی که پیشینه استفاده پیوسته از علامت را دارد توانایی نقض اظهارنامه ثبت علامت ذکرشده را که به وسیله فردی دیگر به اداره مالکیت صنعتی عرضه گشته ، درخواست نماید. البته اگر علامت ذکر شده به اسم فردی دیگر به ثبت رسیده باشد طی 3 سال در شروط ویژه می تواند درخواست بطلان ثبت را نماید.

از دیگر مصداق های پشتیبانی از علامت های معروف ،بند 1 ماده 6 کنوانسیون پاریس است که تعیین نموده : ” کشورهای عضو اتحادیه ضامن می گردند که ممکن است قانون داخلی کشور اذن آن را بدهد یا مطابق درخواست کتبی فرد دارای نغع علائم صنعتی یا بازرگانی که آن علامت ایجاد شده است از پیروی یا ترجمه ای تاثیرگذار در پدید آمدن اشتباه از علامتی که سمت لایق کشور ثبت کننده یا استفاده کننده اعتقاد داشته باشد که آن علامت از جزء علامت های معروف به شمار می آید و آن علامت های معروف به فردی وابسته است که توانایی بهره گیری از کنوانسیون را دارد و آن علامت را درجهت هرگونه اجناس همانند استفاده نماید،می بایست این علامت را نفی نماید و یا به ثبت رسیدن آن را نقض کند و یا استفاده از آن را منع نماید .

زمانی که بخش مهم علامت دارای علامت مشهور تقلیدی باشد، که در فراهم نمودن اشتباه با آن تاثیرگذار باشد به همین صورت رفتار می شود. بند 2 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس مقرر کرده است که ” نقض و حذف یا ممانعت استفاده از علامتی که با بد اندیشی ثبت شده باشد یا مورد بهره برداری قرار گرفته باشد در هر زمانی می توان درخواست نمود .” کنوانسیون پاریس و توافق سازمان تجارت جهانی هم علائم معروف را شناسایی نموده و آن را پذیرفته است.

همکاران ما در ثبت شرکت کریم خان، با افتخار در زمینه حمایت از علائم تجاری بدون ثبت در خدمت شما خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *