ثبت نام های خانوادگی و نام های مستعار به عنوان علامت تجاری

ثبت نام های خانوادگی و نام های مستعار به عنوان علامت تجاری


نکاتی در خصوص ثبت نام های خانوادگی و نام های مستعار به عنوان علامت تجاری

قبل از سال 1964 نام خانوادگی به منظور علامت تجاری انتخاب نمی گردد. براساس مقرراتی که در این سال تصویب شد” ثبت نمودن نام خانوادگی به منظور علامت تجاری از بهره برداری اسمی با تقریر همانند و تحریر متفاوت ممانعت نمی کند ، اما بکارگیری از این نام همانند فردی که نام خود را به منظور علامت تجاری ثبت کرده ، خسارت وارد می کند، او از دادسرا تقاضا می نماید که یا علامت جدید را طبق قوانین اعمال نماید و یا از مصرف آن ممانعت نماید”.

ثبت نام های خانوادگی و نام های مستعار به عنوان علامت تجاری

به بیان دیگر یک فرد حقیقی توانایی ثبت نام خانوادگی یا نام جعلی خود را به منظور علامت تجاری دارد.

این قانون با موانع متفاوتی مواجه می باشد:به عنوان نمونه پس از اعمال این مقررات 1964 ادعاهای بسیاری در دادسراها عنوان شد که در بیشتر مواقع دادگاه ها راهکار ” تحت ضوابط و مقررات درآوردن ” بدون هیچ ممانعتی استفاده از نام همانند را انتخاب می نمایند.

در بعضی مواقع دادسراها به این سرانجام می رسند که فعالیت ” تحت ضوابط و مقررات درآوردن ” درجهت جلوگیری از ایجاد ابهام کفایت نمی کند ،بنابراین از بهره برداری از علامت تجاری دوم ” نام مستعار ” ممانعت می نمایند.

امروزه ثبت نمودن نام خانوادگی به منظور علامت تجاری امکان پذیر نمی باشد. قانون 4 ژانویه 1991 راهکار موجود در قانون 1964 را تا اندازه ای دگرگون کرده، بنابر مقررات جدید ” ثبت نمودن یک علامت تجاری از بکارگیری همان علامت و یا علامت همانند، مشابه نامگذاری اجتماعی ، اسم تجاری و یا علامت تجاری ممانعت نمی نماید، منوط به اینکه این بکارگیری متاثر از کارکرد” همراه با حسن نیت ” شخص ثالث باشد که نام خانوادگی خود را به کاربرده است” .

چنانچه این استفاده به نفع های دارنده نخستین علامت به ثبت رسیده خساراتی وارد نماید، می تواند از دادسرا خواستار ” محدودیت ” و یا ” ممنوعیت ” شود.

به این ترتیب مالک نام مشابه با ” حسن نیت ” توانایی بکارگیری از آن به منظور علامت تجاری و صنعتی را ندارد ، لیکن قادر است به منظور یک نامگذاری اجتماعی ، اسم تجاری و یا نشانه مصرف نماید ، به طور مثال ادوارد لوکلرک ( صاحب یکی از کامل ترین مجموعه فروشگاه های زنجیره ای در اروپا ) توانست در برابر یک دادسرای قضایی فرمان منع بهره برداری از ” لوکلرک ” به وسیله برادرش میشل لوکلرک ، در علامت تجاری ” روک اکلرک ” (Roc Eclerc) را اخذ کند.

راهکار قانون 1991 ، که در مقررات مالکیت صنعتی فرانسه قید گشته است ، با پافشاری بر روند قضایی سال های پیشین ، چنانچه شخص ثالث خواستار بکارگیری از نام خود به منظور نام اجتماعی، اسم تجاری یا نشانه باشد ،باید دارای حسن نیت بوده و در شرکتی که هدف استفاده از نام او باشد ، مقام مدیریت بر دوش او گذاشته می شود. مگر این که به طور نمونه به منظور یک کارگر و براساس ” قرارداد واگذاری نام ” اذن بهره برداری از نام خود را به شرکت می دهد ،در حالیکه این امور ممنوع می باشد و احتمال دارد فرد ثالث به منظور جعل کننده علامت و وضع ابهام و انحراف در افکار عمومی ، تحت پیگرد و محکومیت قرار گیرد.

در کشورما ، بنا بر قوانین تجارت ، ( مواد 582-576 ) نام تجاری بازرگانان می تواند مشمول ” نام خانوادگی ” او و هم اسم قانونی او باشد.

امروزه پشتیبانی از نام تجاری امری پیچیده می باشد، به دلیل آن که ماده 582 قانون تجارت ثبت نمودن نام تجاری را به آیین نامه ای واگذار نموده است که وزارت دادگستری می بایست فراهم نماید و همچنین آیین نامه ذکرشده و به تصویب نرسیده است ، به این ترتیب ثبت نمودن نام تجاری در کشورما دشوار می باشد، بنابراین افرادی که خواهان پشتیبانی از نام تجاری می باشند، در بیشتر مواقع آن را به منظور ” علامت تجاری ” ثبت می نمایند، بنابراین در صورتی که نام تجاری تاجر همان نام خانوادگی او باشد، بنابر قوانین سجل احوال قادر است فردی دیگر را از استفاده آن نفی نماید، اما چنانچه اسم تجاری تاجر اسم قانونی او باشد، این پشتیبانی پیچیده می باشد به غیر از ثبت آن به منظور علامت تجاری.

در برخی از شرکتها ، موسسین ، نام خانوادگی خود را به عنوان اسم تجاری به شرکت ارائه می نمایند و همین نام به ” علامت تجاری ” و ” صنعتی ” محصولات تبدیل می گردد، مثلاٌ می توان از لوئیس ” رنو ” ، هانری ” نستله ” ، توماس ” لیپتون ” … را نام ببریم.

در موسسه حقوقی ثبت کریم خان تمامی فعالیت های ثبتی مرتبط با ثبت نام های خانوادگی و نام های مستعار به عنوان علامت تجاری با اطمینان خاطر، به مشاوران ما بسپارید

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *