ثبت شرکت به صورت آنلاین در سامانه اداره ثبت شرکتها

ثبت شرکت به صورت آنلاین در سامانه اداره ثبت شرکتها


نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در اداره ثبت شرکتها

با توجه به ضرورت ثبت شرکت که در مقالات پیشین شرکت ثبت کریم خان به صورت جامع در خصوص آن به شرح توضیحاتی پرداخت،در نظر داریم در این مطلب نحوه ی ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکتها را بیان نماییم.امروزه اینترنت جایگزین کلیه ی شیوه های سنتی گردیده است.به صورتی که در عرصه های اداری هم، کلیه ی ادارات و موسسات سایت هایی دارند که آسانی کار درخواست کنندگان را پیش بینی کرده است. لذا سبب کاهش تعداد مراجعین به شرکت ها شده و اشخاص می توانند تعداد زیادی از کارها را به شکل غیر حضوری به انجام رسانند و در وقت و هزینه ی خویش صرفه جویی کنند.

 

ثبت شرکت به صورت آنلاین در سامانه اداره ثبت شرکتها

بنابراین ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها،دیگر به شکل سنتی انجام نمی گیرد. به این مفهوم که در گذشته افراد مستقیماً به اداره ثبت شرکتها مراجع کرده و به وسیله ی فرم مربوطه ،نام های انتخابی را پیشنهاد داده و این نام ها تنها در مرجع ثبت تهران رسیدگی می شد. پس از آن درخواست کننده به اداره مذکور مراجعه کرده و به طور دستی ،مدارک ،صورت جلسات و اساسنامه را ارائه می نمود تا از طریق متخصصان ثبت شرکتها رسیدگی شده و چنانچه تایید گردد در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت و بعد از دریافت امضاهای مورد نیاز، شرکت ثبت می شد.

اما امروزه با اعمال سامانه ی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری افراد به صورت اینترنتی و توسط پایگاه اینترنتی irsherkat.ssaa.ir به شکل غیر حضوری نسبت به ثبت شرکت اقدام می نمایند.بعلاوه می توان تمامی داده های مرتبط با نحوه ی تنظیم تقاضاها و مدارک لازم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکت ها و آگاهی رسانی های آینده را هم توسط سامانه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به نشانی sherkat.ssaa.ir مشاهده و پیگیری کرد.

لذا همان گونه که بیان شد به منظور ثبت شرکت به شکل آنلاین بعد از وارد شدن به پایگاه اینترنتی irsherkat.ssaa.ir به بخش پذیرش تقاضای ثبت شرکت مراجعه نمایید.فرمی برای شما ظاهر می گردد که لازم است مرحله به مرحله آن را کامل نمایید.نخست باید اطلاعات مربوط به فرد درخواست کننده را در این فرم ها درج کنید .مشخصات اولیه خویش را در فرم بنویسید.تعیین اسم شرکت،آدرس شرکت،سرمایه ی شرکت ،معرفی شرکا ،تعیین سهام شرکاء و معرفی شعب شرکت از اقداماتی می باشد که پیش از مراجعه به سایت باید درباره آنان تصمیم نهایی اتخاذ گردیده باشد.

در سامانه ،اساسنامه ی شرکت را هم می بایست ارائه نمایید.شرکتنامه ها و اساسنامه ها ،دارای فرم های مخصوصی می باشند که تنها می بایست آنان را کامل نمایید.در پایان چنانچه مایل بودید می توانید مقررات مخصوص شرکت خویش را هم به آن اضافه کنید.بعد از آن لازم است تصویر مطابق اصل گردیده از اساسنامه خویش را در سایت اداره ثبت شرکتها بار گذاری نمایید.

از دیگر موضوعات مهم در فرم پیش رو ،تعیین نوع شرکت می باشد که به جهت اهمیت آن به صورت اجمالی، به شرح آن خواهیم پرداخت.در انواع گوناگون شرکت ها ، شرکت های تجارتی به موجب ماده 20قانون تجارت بر 7 گونه است.

1- شرکت سهامی

شرکت سهامی عبارت است از شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم گردیده و مسئولیت سهامداران ، به مبلغ اسمی سهام آنها محدود می باشد.(م 1 ق ت).در شرکت سهامی حداقل تعداد شرکا 3 نفر است.

شرکت سهامی بر دو گونه است.شرکت هایی که موسسان آن بخشی از سرمایه شرکت را توسط فروش سهام به عموم تامین می نمایند.این نوع شرکت ها شرکت سهامی عام نام دارند.نوع دوم شرکت هایی هستند که کلیه ی سرمایه آن در زمان تاسیس فقط به وسیله ی موسسین تأمین می گردد که شرکت سهامی خاص نام دارد.

2- شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از شرکتی که میان دو یا چند شخص جهت فعالیت های تجارتی ایجاد گردیده و هر کدام از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهم تقسیم گریده باشد تنها تا میزان آورده های خویش در شرکت در قبال دیون و تعهدات شرکت دارای مسئولیت می باشند.(م 94ق ت )در نام شرکت می بایست اصطلاح شرکت (با مسئولیت محدود)درج گردد.

3- شرکت تضامنی

شرکت تضامنی عبارت است از شرکتی که تحت نام مخصوص جهت امور بازرگانی میان دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تاسیس می گردد. چنانچه دارایی شرکت جهت پرداخت کلیه ی دیون شرکت کافی نباشد ،هر کدام از شرکاء در قبال تادیه کلیه ی دیون شرکت دارای مسئولیت خواهند بود.(م 116ق ت)

4- شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیر سهامی عبارت است از شرکتی که به منظور امور بازرگانی تحت نام مخصوصی میان یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون نشر سهام تأسیس می گردد.شریک با مسئولیت محدود شخصی می باشد که مسئولیت وی تنها به نسبت آورده ی او در شرکت است.در نام شرکت می بایست اصطلاح (شرکت مختلط) و حداقل نام یکی از شرکا ضامن درج گردد.

5- شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی عبارت است از شرکتی که در تحت نام مخصوصی میان یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تأسیس می گردد.شرکای سهامی افرای می باشند که سرمایه ی آنان به شکل سهام یا قطعات سهام برابر درآمده و مسئولیت آنان به نسبت میزان سرمایه ی آنان در شرکت خواهد بود.(م 162 ق ت)

6- شرکت نسبی

شرکت نسبی عبارت است از شرکتی که جهت امور بازرگانی در تحت نام مخصوص میان دو یا چند نفر تأسیس و مسئولیت هر کدام ازشرکاء به میزان سرمایه ای می باشد که در شرکت آورده اند.(م 183 ق ت)

7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت تعاونی تولید عبارت است از شرکتی که میان تعدادی از رئیس سخن تأسیس می گردد و شرکاء ،مشاغل خویش را جهت تولید و فروش اشیا یا کالا استفاده می نمایند.(م190ق ت)

در کنار موسساتی که به فعالیت تجاری مشغول هستند، قانونگذار بنیاد حقوقی ویژه ای را که از شخصیت حقوقی برخوردار است، برای اجرای امور غیر تجاری ،نظیر فعالیت های علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی لحاظ کرده است که در سامانه یاد شده هم به عنوان گزینه ای قابل انتخاب موجود می باشد.

ماده 1 بخشنامه اصلاحی ثبت موسسات غیر تجاری ،موسسه غیر تجاری را این گونه تشریح کرده است :منظور از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی یاد شده در ماده 584ق ت تمامی تشکیلات و موسساتی می باشند که به منظور اهداف غیر تجاری مانند امور علمی یا امور خیریه و نظیر آن تأسیس می گردد.اعم از آنکه موسسان و تشکیل دهندگان دارای هدف بهره بری داشته یاباشند نباشند.

هنگامیکه اطلاعات پایانی به صورت جامع و دقیق به وسیله ی درخواست کننده به رایانه ورود پیدا کند،رایانه تایید قبولی را برای درخواست کننده آشکار کرده که لازم است توسط متقاضی با دقت مطالعه گردد.بنابراین درخواست کنندگان با رجوع به سامانه اداره ثبت شرکتها،اسم شرکت را پیشنهاد داده که این رسیدگی و تایید اسم مربوطه ،در مرکز استان انجام می شود.در نتیجه،از شایستگی های مفیدی که با ثبت نام اینترنتی حاصل می گردد، بهره گیری از همین لیست پیگیری می باشد که می توان به سهولت پاسخ تقاضای خویش را پیگیری نمود.

پس از رسیدگی اسم و تایید آن، درخواست کننده به مدت سه ماه مهلت دارد تا درباره اسم پیشنهادی،مدارک خویش را مانند اساسنامه،توسط سایت فراهم و صورتجلسات لازم را تشکیل دهد و بعد از دریافت مجوزهای مورد نیاز و بازگشایی حساب و جواز از بانک به وسیله ی پایگاه اینترنتی ،جهت کامل نمودن اطلاعات مورد نیاز و ارسال مدارک توسط پست اقدام کنید.

بعد از آن متخصصان حقوقی رسیدگی خواهند کرد.چنانچه نواقصی مشاهده گردید ،برگشت داده و در سایت ذکر می نماید و رفع اصلاحیه می کند. چنانچه تایید گردد ،هم توسط سامانه پیامک می رود و هم می تواند فرد متقاضی به سامانه مراجعه نماید تا جهت امضا ذیل دفتر، بعد از تایید متصدی مربوطه اقدام کند.

از این مرحله به بعد کار اصلی تمام شده و باید به عنوان گام نهایی به چاپ آگهی در روزنامه ی رسمی اقدام کرد.

بنابراین با اینترنتی شدن فرآیند ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ،این امر دیگر کار مشکلی نبوده، بلکه با این روش فرد درخواست کننده با کامل نمودن فرم مربوطه که شامل اطلاعات مرتبط با متقاضی و شرکت است ،به سهولت قادر به ثبت شرکت خواهد بود.

شما می توانید کلیه امور ثبتی خویش را در خصوص ثبت شرکت به صورت آنلاین در سایت اداره ثبت شرکتها به کارشناسان ما در مجموعه تخصصی ثبت کریم خان بسپارید.شماره تماس 87146

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *