تمدید ثبت علامت تجاری

تمدید ثبت علامت تجاری


علامت های تجاری از زمان تسلیم اظهارنامه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. مدت اعتبار علامت ثبت شده ده سال می باشد. صاحب علامت یا نماینده قانونی آن ، می تواند ثبت علامت را تا 6 ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن، هر ده سال یک بار تمدید کند. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال، با صاحب علامت خواهد بود و به همین صورت، هر تجدید ثبت حق مزبور را جهت ده سال دیگر تضمین می نماید. در این مقاله موسسه ثبت کریم خان موضوع مذکور را شرح میدهد.

 

تمدید ثبت علامت تجاری

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید ثبت علامت تجاری

الف) شخص حقیقی

 1. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت تجاری
 2. نمونه علامت و تکمیل نمودن فرم اطلاعات مورد نیاز
 3. مهر و امضای وکالت نامه

ب) شخص حقوقی

 1. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضا
 2. یک نسخه از کپی روزنامه رسمی موسسه و همه تغییرات
 3. نمونه علامت و تکمیل نمودن فرم اطلاعات
 4. مهر و امضای وکالت نامه

بر اساس ماده 91 درخواست تمدید ثبت علامت تجاری می بایست شامل موارد ذیل باشد:

 1. شماره و تاریخ ثبت اظهارنامه و علامت تجاری که تقاضای تمدید آنرا دارید.
 2. طبقه یا طبقات محصولات و خدماتی که علامت برای تشخیص آنها به ثبت رسیده است.
 3. اسم و آخرین آدرس کامل مالک علامت ثبت شده یا نماینده قانونی آن ( مشروط بر آنکه تقاضا بوسیله نماینده صورت گرفته باشد.)

تبصره الف ) تقاضای تمدید ثبت علامت تجاری در صورتی که هزینه تمدید تادیه گردد، مورد پذیرش قرار می گیرد.
تبصره ب ) در هنگام تمدید ثبت مرجع ثبت می بایست طبقه محصولات را بر اساس اخرین ویرایش طبقه بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را طبق آن تصحیح کند. مالک موظف است هزینه تغییر طبقات ناشی از ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی و هزینه منتشر شدن آگهی مربوط به روزنامه رسمی را پرداخت نماید.
تبصره ج) مالک علامت می تواند ضمن تقاضای تمدید، درخواست مجزایی جهت کاهش طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر، ارائه مرجع ثبت نماید.
تبصره د ) درصورت تغییر طبقات یا کالاها مندرجات این ماده با انجام تغییرات لازم به هزینه مالک علامت در روزنامه رسمی آگهی می گردد.

مرجع ثبت بعد از آنکه تقاضای تمدید ثبت علامت تجاری را دریافت کرد ، آن را در دفتر مربوط درج نموده و بر روی هر یک از نسخ تقاضا تاریخ دریافت و شماره آن را با قید و نسخه دوم آن (که مشخصات نسخه اصلی را دارا می باشد) پس از امضا و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده باز گشت میدهند.(ماده 90)

موسسه حقوقی کریم خان، به موجب ماده 128 ثبت علامت در دفتر ثبت را منوط بر رعایت مراحل زیر میداند:

 1. نام و آدرس و تابعیت مالک علامت تجاری ذکر شود.
 2. چنانچه نماینده قانونی برای مالک وجود داشته باشد، نام و آدرس او قید گردد.
 3. پیوست نمودن یک نمونه از علامت در مکانی که به این کار اختصاص گرفته است.
 4. مشخص نمودن اجزا علامت با ذکر رنگ. ( چنانچه رنگ بعنوان مشخصه و یا ویژگی علامت باشد. )
 5. تاریخ کامل و شماره ثبت اظهارنامه و تاریخ و شماره ثبت علامت تجاری
 6. لیست کامل و خدماتی که علامت جهت تشخیص آن ها مورد استفاده قرار می گیرد ( با اشاره طبقه یا طبقات آنها بر اساس طبقه بندی بین المللی)
 7. در صورت ادعای حق تقدم و پذیرش آن تاریخ، شماره و مکان ارائه اظهارنامه مقدم

قابل ذکر است درخواست کننده موظف است طی 30 روز بعد از اعلام کتبی مرجع ثبت برای تایید نهایی علامت نسبت به تادیه هزینه های ثبت علامت و منتشر شدن آگهی موضوع ماده 129 این بخش نامه مبادرت ورزد. چنانچه هزینه ها در مهلت معین شده پرداخت نگردند، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می شود. این مدت زمان برای درخواست کنندگان مقیم خارج از کشور 60 روز است.(ماده 127)

هر گاه در زمان تجدید ثبت، تغییری در علامت داده شود، قوانین مربوط به تغییرات از هر جهت می بایست بطورکامل رعایت شود. شایان ذکر است تمدید ثبت در صورتی که تغییری در علامت داده نشده باشد نیازی به آگهی شدن ندارد. همچنین زمانیکه مدت اعتبار علامت تمام شود، ثبت کردن آن از سوی صاحب علامت یا سایرین، تابع تمامی قوانین و تشریفات مربوط به ثبت ضمایم خواهد شد.

افرداد ذی نفع می توانند طی مدت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را تقدیم کنند.تمدید ثبت علامت ضمیمه ی ثبت اصلی در دفتر ثبت میگردد و گواهی نامه تمدید ثبت طبق فرم(ع-4) صادر می شود و به مالک علامت یا نماینده قانونی آن تحویل داده می شود.گواهی نامه تمدید ثبت علامت تجاری، مندرجات گواهی نامه اصلی با انجام تغییرات مورد نیاز و همچنین مدت اعتبار و تاریخ انقضای آنرا در بر خواهد داشت.

شما می توانید جهت رفع هر گونه مشکل و یا سوالی در رابطه با مسائل ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات با متخصصان و مشاوران موسسه حقوقی کریم خان با شماره 87146 ارتباط برقرار نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *