تغییر حق امضاء مجاز شرکت

تغییر حق امضاء مجاز شرکت


حق امضاء مجاز شرکت

ثبت کریم خان لازم می داند اطلاعاتی در خصوص ثبت تغییر در حق امضاء مجاز شرکت در اختیار شما عزیزان قرار دهد. اشخاص دارای حق امضاء مجاز شرکت ،اشخاصی می باشند که در جلسه ی هیئت مدیره برای این سمت مشخص گشته اند و حق امضاء نمون چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری را دارا می باشند.یک یا چندین شخص می توانند حق امضاء مجاز شرکت را داشته باشد.

 

تغییر حق امضاء مجاز شرکت

حق امضاء مجاز شرکت خود مشتمل بر دو قسمت می باشد:یک قسمت چک،سفته،برات، قراردادها و عقود اسلامی و قسمت دیگر اوراق عادی و اداری.اعضای هیئت مدیره می توانند در دو قسمت مجوز امضا را به یک شخص و یا در هر قسمت یک شخص این مجوز را دارا باشد ولو این امکان وجود دارد که در یک قسمت و یا دو قسمت مجوز امضا برای دو شخص باشد که هردو امضاء نمایند.

تمامی اعضاء هیئت مدیره می بایست توافق خود را به منظور حق امضاء مجاز شرکت اعلام دارند.قابل عنایت است که حق امضاء مجاز شرکت هم در صورتجلسه موسس و هم در اوراق شرکت لازم است ذکر شود و به امضاء تمامی اعضا هیئت مدیره رسد.کلیه ی این اطلاعات در اساسنامه ی شرکت مندرج می شود.

چگونگی تغییر در حق امضاء مجاز شرکت

ثبت کریمخان در رابطه با تغییر در حق امضاء مجاز شرکت اینگونه بیان می دارد.بعد از ثبت شرکت ،هر نوع تغییرات و تصمیم هایی مانند تغییر در حق امضاء،در هر هنگامی قابل اجرا می باشد.تغییر حق امضاء مجاز شرکت مشروط بر تصمیم سهامداران و یا اعضای هیئت مدیره در شرکت انجام می گیرد.اگر سهامداران و اعضا شرکت اینگونه نتیجه گیری نمایند که حق امضا مجاز تغییر کند،لازم است این امر در مجمع عمومی فوق العاده صورتجلسه گردد و یا در جلسه هیئت مدیره که به وسیله ی اعضا تشکیل می گردد مطرح شود.به همین سبب،پس از ثبت شرکت،اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه ای براساس تغییر حق امضاء مجاز شرکت این تکلیف را به شخص دیگری از اعضا واگذار نمایند و یا برای تمدید این حق به تنظیم صورتجلسه مبادرت ورزند.

مدارک لازم به منظور تغییر حق امضاء مجاز شرکت 

 • فتوکپی آگهی تاسیس
 • فتوکپی روزنامه رسمی
 • فتوکپی مدارک شناسایی کلیه ی اعضاء
 • فتوکپی آگهی آخرین تغییرات(در صورت وجود تغییر)

گام های تغییر حق امضاء مجاز شرکت 

به منظور ثبت تغییر در حق امضاء مجاز شرکت ،لازم می باشد بعد از تنظیم صورتجلسه ،با وارد شدن به سامانه اداره ی ثبت شرکت ها و کامل نمودن مشخصات مورد درخواست و با امضا صورتجلسه تنظیم شده به وسیله اعضا هیئت مدیره و فرستادن آن توسط پست به اداره،تقاضای مد نظر مورد را به منظور وارسی به آن اداره ی محترم اعلام کرد.

بنابراین گام های تغییر حق امضاء مجاز شرکت شامل موارد ذیل است:

 1. تنظیم صورتجلسه در مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده و یا هیئت مدیره ی شرکت
 2. رجوع به سامانه ی ثبت شرکت ها به ادرس اینترنتی http://irsherkat.ssaa.ir به منظور اعلام درخواست تغییر حق امضاء مجاز شرکت
 3. فرستادن مدارک حاوی مدارک ثبتی همراه با روزنامه های تغییرات و تاسیس به وسیله ی پست به اداره ثبت شرکتها
 4. وارد نمودن بارکد پستی در سیستم
 5. تایید و پذیرش نهایی و صادر نمودن پیش آگهی تغییرات
 6. منتشر نمودن آگهی روزنامه ی رسمی

نکات بسیار مهم در خصوص تغییر حق امضاء مجاز شرکت 

 • تمامی صورتجلسات لازم است روی سربرگ شخصیت حقوقی ذی ربط بعد از امضاء افراد دارای سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی فراهم و فرستاده شود.
 • در تنظیم صورتجلسه ی ثبت تغییر حق امضاء مجاز شرکت ،واگذاری مجوز امضا نیز غیر از اختیارات اعضای هیئت مدیره جداگانه از سهامداران می باشد و همچنین اختیارات سهامداران در زمینه ی مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده
 • به منظور دسترسی به تمامی اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مرتبط با چگونگی تایید وپذیرش و ثبت درخواست تغییرات اینترنتی از جمله تغییر حق امضاء مجاز شرکت غیر از رجوع نمودن به راهنمای سامانه ی http://sherkat.ssaa.ir می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به نشانی اینترنتی ذکر شده نیز به منظور بهره مندی لازم استفاده کرد.

مثالی از صورتجلسه هیات مدیره در رابطه با مشخص نمودن سمت و دارندگان حق امضاء مجاز شرکت در شرکت های سهامی

بسمه تعالی
نام شرکت:……………………………………………
شماره ثبت شرکت:………………………………….
سرمایه ثبت شده:……………………………………
شناسه ملی:…………………………………………
جلسه هیات مدیره شرکت……………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره…………………..با حضور تمامی اکثریت اعضاء در تاریخ ……………………….ساعت ………………….در مکان قانونی(بطوری که جلسه در مکان دیگری به غیر از مکان قانونی شرکت برگزار شده نشانی آن مکان درج گردد) تشکیل و تصمیمات ذیل اخذ گردید.

الف:1-خانم/آقای………………….به شماره ملی ………………..به سمت رئیس هیئت مدیره
2-خانم/آقای………………….به شماره ملی……………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
3-خانم/آقای…………………به شماره ملی……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب:تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک،سفته،بروات،قراردادها و عقود اسلامی به همراه امضاء………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که به هیچ عنوان سوء سابقه ی کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د:به خانم/آقای………………احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن رجوع به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت مبادرت ورزد.

محل امضاء هیئت مدیره
1-…………………….2-……………………3-……………………..4-…………………..

در صورتیکه مایل به ثبت تغییر در حق امضاء مجاز شرکت می باشید،ثبت کریم خان با مشاوران زبده خود آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *