انتشار اعلامیه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام


شرکت های سهامی عام پیش از فروش و عرضه سهام جدید میبایست در ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید را که باید طبق ماده 174 ل.ا.ق.ت تنظیم گردد به همراه آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان مصوب شرکت به منظور کسب اجازه برای انتشار به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهند.در صورتی که تا آن زمان شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان خود را تنظیم ننموده باشد.این مطلب میبایست در طرح اعلامیه پذیره نویسی ذکر شود.مرجع ثبت شرکت ها به طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمایم آن رسیدگی می کنند و در اگر با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی مطابقت داشته باشد را صادر خواهد کرد.

اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید مضاف بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود،حداقل باید در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر هم آگهی شود و در بانکی که در آن پذیره نویسی سهام صورت می گیرد سهام،به عموم اراه می گردد.در اعلامیه پذیره نویسی باید گفته شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که توسط مجمع عمومی تصویب شده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه ی علاقه مندان آماده می باشد(ماده 177 ل.ا.ق.ت)خریداران در مهلت طی شده در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که از دو ماه نباید کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغ نقدی لازم را در برابر دریافت رسید خواهند پرداخت.در ورقه ی تعهد خرید سهام باید نکات آورده شده در ماده ی 179 ل.ا.ق.ت رعایت شده و در قالب دو نسخه تنظیم شود.نسخه ی اول نزد بانک نگهداری و نسخه ی دوم به پذیره نویس ارائه خواهد شد.طبق ماده ی 179 پذیره نویسی سهام جدید براساس ورقه تعهد خرید سهم که میبایست نکات زیر را شامل شود:

 1. نام و موضوع و مرکز اصلی و شماره ثبت شرکت.
 2. سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه
 3. مبلغ افزایش سرمایه
 4. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید و مرجع صدور آن
 5. تعداد و نوع سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن
 6. نام بانک و شماره حسابی که بهای سهم در آن پرداخته می شود
 7. هویت و نشانی کامل پذیره نویس

امضاء ورقه ی سهم ناخودآگاه نیاز به قبول اساسنامه ی شرکت و تصمیمات مجامع عمومی دارد.بعد از گذشت مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و در صورت تمدید پس از انقضای مدت تمدید شده هیئت مدیره ی شرکت مکلف است حداکثر تا مدت یکماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کند و تعداد سهام هر یک از آن ها را تعیین و مراتب را ثبت و آگهی به مرجع ثبت شرکت ها اعلام نماید.هرگاه بعد از رسیدگی به اوراق پذیره نویس اندازه سهام خریداری شده بعد از میزان سرمایه باشد هیات مدیره میبایست علاوه بر تعیین تعداد سهام دستور پس دادن مبلغ سهام اضافه خریداری شده را به بانک مرتبط ابلاغ نماید.

حداکثر مدتی که براساس ماده 182 ل.ا.ق.ت جهت تعیین تکلیف وجوه پرداختی برای افزایش سرمایه تعیین گشته است،9 ماه از تاریخ اراه طرح اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکت ها می باشد.هر گاه در این مدت افزایش سرمایه ثبت نشود،مرجع ثبت شرکت ها به درخواست هر کدام از پذیره نویسان سهام جدید گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت صادر و برای بازگرداندن مبالغ پرداختی و لغو تعهدات پذیره نویسان سهام جدید به بانکی که تعهد سهام تادیه و قسمت نقدی سهم در آن انجام شده است،ارسال خواهد داشت.در این صورت هرگونه هزینه ای برای افزایش سرمایه پرداخت و یا تعهد شده باشد،بعهده خود شرکت خواهد بود.

در ادامه ثبت کریم خان طرح اعلامیه پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه) را به شما ارائه می دهد.

طرح اعلامیه ی پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام برای سهام جدید(در مرحله ی افزایش سرمایه)

 1. نام و شماره ثبت شرکت
 2. موضوع شرکت و نوع فعالیت آن
 3. مرکز اصلی شرکت و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد نشانه ی شعب آن
 4. چنانچه شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن
 5. مبلغ سرمایه ی شرکت قبل از افزایش سرمایه
 6. در صورتی که سهام ممتاز منتشر شده باشد مقدار و امتیازات آن
 7. هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
 8. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی
 9. مقررات اساسنامه در خصوص تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی پس از تصفیه
 10. مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه ی سهم
 11. مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است و تصمیمات مربوط به آن
 12. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که بوسیله شرکت تضمین شده است.
 13. مبلغ افزایش سرمایه
 14. تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود تعهد نموده اند.
 15. تاریخ شروع و خاتمه ی مهلت پذیره نویسی
 16. مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهام
 17. حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود.
 18. نام بانک،مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن واریز و پرداخته گردد.
 19. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن منتشر می شود.
 20. آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که توسط مجمع عمومی تصویب شده است در نزد مرجع ثبت شرکت ها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان آماده است.

تذکر:

 • طرح اعلامیه پذیره نویسی توسط داندگان امضا مجاز شرکت امضا شده باشد.
 • زمان تعیین شده در اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید نباید کمتر از دو ماه باشد.

ثبت کریم خان با بیش از چند دهه تجربه ی موفق ،آماده ی ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

لطفاَ درصورت وجود هرگونه سوال یا ابهامی با کارشناسان ما در ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *