افزایش سرمایه در شرکت سهامی

افزایش سرمایه در شرکت سهامی


انواع افزایش سرمایه در شرکت سهامی

شرکت ثبت کریم خان مفتخر است تا در این مقاله نحوه ی افزایش سرمایه در شرکت سهامی را به آگاهی شما عزیزان برساند.تغییر در سرمایه شرکت سهامی، تنها در مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد و به دو شکل صورت می پذیرد:افزایش سرمایه و کاهش سرمایها.فزایش سرمایه شرکت به وسیله ی صادر نمودن سهام جدید و یا توسط ارتقاء مبلغ اسمی سهام حاضر انجام می شود.

 

افزایش سرمایه در شرکت سهامی

شرایط افزایش سرمایه در شرکت سهامی

افزایش سرمایه در شرکت سهامی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.تا زمانی که کلیه ی سرمایه پیشین شرکت پرداخت نگردیده باشد،به هیچ عنوان مجاز امکان افزایش سرمایه نخواهد داشت.مجمع عمومی فوق العاده قادر است هیات مدیره را مجاز کند که در مهلت مقرر که از پنج سال تجاوز نمی نماید،سرمایه شرکت را تا مقدار مبلغ مشخصی،به هر یک از روش های یاد شده در بالا ارتقاء دهد.

یاد آور می شویم که به موجب قانون،اساسنامه شرکت امکان ضامت اختیار افزایش سرمایه در شرکت سهامی برای هیات مدیره را دارا نیست.هیات مدیره در هر صورت،اعم از اینکه در اجرای تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و یا با بهره مندی از اجازه ای که مجمع یاد شده به او اعطا کرده است،در هر مرتبه بعد از انجام افزایش سرمایه موظف می باشد حداکثر طی یک ماه مراتب را علاوه بر تصحیح اساسنامه و ذکر سرمایه جدید به جای سرمایه به ثبت رسیده،به اطلاع اداره ثبت شرکت ها رسانده تا بعد از ثبت،به منظور آگاهی همه ،آگهی گردد.

پیشنهاد هیات مدیره و گزارش بازرسین:

بعد از خواندن گزارش بازرس یا بازرسین،مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی اقدام به تصمیم گیری می نماید.پیشنهاد هیات مدیره در مورد افزایش سرمایه،می بایست دربردارنده شرح ضرورت افزایش سرمایه و همچنین حاوی گزارشی در خصوص امور سازمان پس از سال مالی جاری و چنانچه تا آن زمان مجمع عمومی عادی تصمیمی در مورد حساب های سال مالی پیش اتخاذ نکرده باشد،مبنی بر اوضاع شرکت از آغاز سال مالی پیش باشد.گزارش بازرسین می بایست دربردارنده ی اظهارنظر در مورد پیشنهاد هیات مدیره باشد.

مستهلک شدن هزینه ها:

هزینه های افزایش سرمایه لازم است نهایتاً تا مدت پنج سال از زمانی که این نوع از هزینه ها حاصل شده است مستهلک گردد.چنانچه سهام جدیدی که ناشی از افزایش سرمایه صدور می گردد،به مبلغی بیشتر از ارزش اسمی،به فروش رسد،می توان هزینه های افزایش سرمایه را از محل الباقی ارزش مستهلک کرد.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی به وسیله ی افزایش مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه شرکت توسط ارتقاء ارزش اسمی سهام حاضر،به موجب ماده 159 لایحه اصلاح قانون تجارت،چنانچه سبب تعهد برای سهامداران گردد،به جز در مواردی که تمامی سهامدارن موافقت خویش را اعلام نمایند،امکان پذیر نیست.لذا اتخاذ تصمیم درباره ی افزایش سرمایه به وسیله ی افزایش ارزش اسمی سهام که در آن مبلغ افزوده شده را می بایست صاحبان سهام تأدیه نمایند،ملزم به اتفاق آراء می باشد و اگر مصوب گردد می بایست تمامی افزایش سرمایه به صورت نقدی پرداخت گردد.

به دلیل نبود محدودیت قانونی،در مورد این افزایش،با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده،پرداخت مبلغ افزوده شده به ارزش اسمی سهام،می تواند توسط جابجایی سود تقسیم نگشته یا اندوخته موسسه حاصل شود.در این حالت به دلیل اینکه افزایش سرمایه سبب تعهد برای سهامدارن نمی شود،می توان اظهار کرد که به اتفاق آراء آنان ضرورتی نمی باشد و اتخاذ تصمیم در مورد آنان،با اکثریت دو سوم آراء حاضر در مجمع عمومی فوق العاده صورت می پذیرد.

لازم به ذکر است که در افزایش سرمایه توسط انتقال اندوخته به سرمایه،به این دلیل که به موجب قانون “انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است” در نتیجه لازم است از سایر اندوخته های شرکت استفاده گردد.زمانیکه افزایش سرمایه به وسیله ی بالا بردن ارزش اسمی سهام به اتفاق آراء صاحبان سهام مصوب گردد و صاحبان سهام طی مدت مقرر،کلیه ی وجوه اضافه گردیده به مبلغ سهام خویش را به صورت نقدی پرداخت ننمایند،می توان وفق ضوابط ماده 35 لایحه اصلاح قانون تجارت اقدام نمود.

یعنی مطابق بخش اخیر ماده،بعد از اخطار از سوی سازمان به دارنده ی سهم و سپری شدن یک ماه،چنانچه کلیه ی وجوه مورد مطالبه تادیه نگردد،شرکت این نوع از سهام را چنانچه در بورس اوراق بهادار مورد قبول واقع شده باشد،توسط بورس،در غیر این صورت به وسیله ی مزایده به فروش می رساند.از نتیجه ی فروش،همه ی مخارج مترتبه و دیون دارنده ی سهم،برداشت شده و چنانچه الباقی داشته باشد به او تادیه خواهد شد.

افزایش سرمایه در شرکت سهامی به وسیله صدور سهام جدید

می توان توسط صدور سهام جدید،اقدام به افزایش سرمایه نمود.در این حالت لازم است ارزش اسمی سهام جدید،با ارزش اسمی سهام پیشین مساوی باشد.

روش های پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید:

  1. پرداخت ارزش اسمی توسط خریداران.این پرداخت در سهام مرتبط با شرکت سهامی عام می بایست به صورت نقدی باشد .اما در سهام مربوط به شرکت سهامی خاص،به موجب قانون،ممکن است به صورت غیر نقدی نیز باشد.
  2. تبدیل “مطالبات حال شده” افراد از شرکت،به سهام جدید.
  3. منتقل نمودن” سود تقسیم نشده” یا “اندوخته” شرکت یا “عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید” ،به سرمایه شرکت.
  4. تبدیل کردن اوراق قرضه به سهام اضافه ارزش سهم و محل مصرف آن.

شرکت قادر است در فروش سهام جدید،وجهی مازاد بر ارزش اسمی سهم،از خریداران اخذ نماید.این وجه ” اضافه ارزش سهم” نام دارد.شرکت این امکان را دارد که درآمد ناشی از مازاد ارزش سهام به فروش رفته را به اندوخته انتقال نماید یا آن را به صورت نقدی میان سهامداران اسبق تقسیم کند یا در قبال آن سهام جدید به سهامداران گذشته اعطا نماید.همچنین مخارج افزایش سرمایه را می توان از مکان این اضافه مبلغ مستهلک کرد.

به منظور افزایش سرمایه در شرکت سهامی می توانید از متخصصان و کارشناسان زبده ما در مجموعه تخصصی ثبت کریم خان استفاده نمایید.مشاوران ما در این مجموعه شما را در تمام زمینه های ثبتی یاری خواهند نمود.جهت ارتباط با ما شماره ی 87146 را شماره گیری نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *