شرکت دانش بنیان

در این مقاله قصد داریم درباره ی شرکت دانش بنیان صحبت کنیم، چنانچه قصد دارید با انواع این شرکت ها و ویژگی های آن آشنا شوید پیشنهاد می کنیم تا انتهای این گفتار با ثبت شرکت کریمخان همراه باشید. بر اساس آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، موسسات خصوصی یا تعاونی می باشند که در راستای افزایش علم و ثروت، توسعه ی اقتصادی بر اساس دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در جهت توسعه ی اختراع و نوآوری و در نتیجه تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (حاوی طراحی و تولید کالا و خدمات) در شاخه ی فناوری های برتر و با ارزش افزوده ی فراوان (به خصوص در تولید نرم افزارهای مرتبط) تشکیل می گردد. مطابق با آیین نامه ی تصویب شده، شرکت های دانش بنیان، اهدافی از قبیل، تشویق هیئت علمی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی به منظور فعالیت های بیشتر در جهت رفع نیازهای جامعه و امکان افزایش درآمد اعضای هیئت علمی، تجاری سازی یافته های ‌پژوهشی، افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای ‌پژوهشی، موضوع کلی فعالیت دانش بنیان را دنبال می کنند.

انواع شرکت دانش بنیان

الف- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن می باشند. در صورتی که سهام دانشگاه از 50 درصد کمتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی می باشد که می بایست تابع قانون تجارت باشد و همچنین در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

ب- شرکت هایی که دانشگاه ها هم در آن مالک هستند. در صورتی که سهام دانشگاه 50% یا بیشتر از آن باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی به شمار می رود.(مهمترین رکن شرکت دانش بنیان دولتی، اصل خدمات علمی ،فنی و تحقیقات است).

ویژگی های شرکت دانش بنیان

اصولاً شرکت های دانش بنیان، به تولید کالا و محصول نمی پردازند و معمولاً نیازمند زمین یا ماشین آلات خاصی نمی باشند. بلکه معمولاً تعدادی از افراد تحصیل کرده و مجرب، اطلاعاتی تولید می نمایند که این اطلاعات، محصولات اصلی شرکت به شمار رفته و برای آن ها موجب درآمدزایی می گردد. مبحث طرح های صنعتی و مالکیت معنوی محصولات، همیشه از نگرانی های اصلی شرکت به شمار می رود که حفظ حقوق معنوی این اطلاعات، از مهم ترین مسائل حقوقی در شرکت های دانش بنیان است، به این علت که در اصل این دارایی ها قابل لمس نیستند. ثبت شرکت کریم خان در این قسمت زمینه های فعالیت شرکت دانش بنیان را برشمرده است.

زمینه های فعالیت شرکت دانش بنیان

 1. اجرای تحقیقات کاربردی
 2. ارائه ی خدمات تخصصی و مشاوره ای (خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی)
 3. تولید محصولات یا فناوری جدید(توسعه ی فناوری)
 4. اجرای خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی،اجرایی و مشاوره ای
 5. ارائه ی خدمات افزایش کار آفرینی
 6. به وجود آوردن مراکز رشد و خدمات ایجاد و گسترش کسب و کار
 7. ارائه ی خدمات گسترش محصول جدید
 8. ارائه ی خدمات ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی نمودن آن ها
 9. برنامه ریزی و اجرا نمودن طرح های توسعه ی کارآفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

حمایت های دولتی از شرکت دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان از حمایت های دولتی از قبیل معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوقی گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مالیاتی به مدت 15 سال و همچنین اعطاء تسهیلات با سود کم (به صورت بلند مدت یا کوتاه مدت) و یا بی بهره برخوردار می گردند.

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان

شاخص های تشخیص شرکت های دانش بنیان، به دو نوع شاخص های عمومی و اختصاصی دسته بندی می گردند که ثبت شرکت کریمخان به صورت مجزا به هر کدام از آن ها پرداخته است. شایان ذکر است که شرکت های متقاضی می بایست مضاف بر شاخص های عمومی، شرایط مشخص شده در یکی از سه نوع شاخص های اختصاصی را هم کسب کنند.

الف-شاخص های عمومی

حداقل دو سوم از اعضای هیات مدیره ی شرکت، می بایست حداقل دو مورد از شرایط زیر را کسب نمایند.

 1. حداقل مدرک کارشناسی داشته باشند.
 2. دارای حداقل 3 سال سابقه ی فعالیت کاری یا علمی در زمینه ی فعالیت شرکت بوده و یا سابقه ی مدیریتی داشته باشند.
 3. حداقل یک اختراع ثبت شده ی ارزیابی شده ی داخلی یا یک اختراع بین المللی مربوط به زمینه ی کاری شرکت داشته باشند.
 4. حداقل نصف درآمد شرکت در یک سال مالی گذشته ی شرکت، حاصل از فروش فناوری، کالا و یا خدمات دانش بنیان(حاوی خدمات تحقیق و گسترش و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کالاهای دانش بنیان و خدمات تخصصی دانش بنیان) آن شرکت از راه قرارداد باشد.

تبصره: شرکت هایی که در مرحله ی تجاری سازی اولین کالای دانش بنیان خود می باشند، چنانچه تولید پایلوت موفق داشته باشند و استانداردهای لازمه را از مراجع ذیصلاح داخلی یا بین المللی اخذ نموده باشند، و دارای بازار مطمئن و یا اعلام نیاز معتبر به همراه قرارداد تولید محصول باشند، از رعایت نمودن بند 1-2 معاف می باشند.

     5. میزان سابقه ی بیمه ی پرداختی برای حداقل 3 نفر از کارکنان تمام وقت شرکت،حداقل 6 ماه باشد.

ب-شاخص های اختصاصی

شرکت متقاضی می بایست مضاف بر دارا بودن شاخص های عمومی، تمام شرایط اختصاصی در یکی از دسته های زیر را هم داشته باشند.

 1. شرکت های تولید کننده ی کالاهای دانش بنیان
 2. شرکت می بایست تولید کننده ی کالا یا کالاهای دانش بنیان بر اساس فهرست کالاهای دانش بنیان مصوب کارگروه باشد که در 2 سال پیش آن ها را در چهارچوب کالاهای نو یا ارتقاء یافته عرضه نموده و دانش فنی آن را از طریق انتقال یا ایجاد دانش فنی، به واسطه ی فعالیت های تحقیق و توسعه، نهادینه و بومی سازی نموده باشد.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان سخن می گوید.

معیارهای تشخیص محصولات دانش بنیان

بر اساس آیین نامه، معیارهای سه گانه ی محصولات دانش بنیان نیز به شرح ذیل می باشند:

محصولات دانش بنیان می بایست دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آنها مستلزم تحقیق و توسعه ی هدفمند، به وسیله ی یک تیم فنی خبره باشد، در زمینه ی فناوری های بالا و متوسط به بالا باشد، همچنین تحقیق و گسترش جهت حفظ توان رقابتی آن محصول در بازار، به شکل مداوم انجام گردد و بیشتر ارزش افزوده ی آن کالا، خدمات حاصل از دانش فنی و … نوآوری فناورانه باشد.

بنابراین مطابق با ” آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت های متقاضی می بایست افزون بر کسب شرایط مذکور در شاخص های عمومی ( حاوی کسب حداقل درآمد مذکور حاصل از فروش فناوری، کالا و خدمات دانش بنیان، نیروی انسانی و سابقه ی بیمه ی کارکنان)، تمام شرایط معین شده در شاخص های اختصاصی این آیین نامه را نیز کسب نماید.

مطابق با ” آیین نامه ی تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان “مصوب کارگروه بررسی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا ” یکی از شروط لازم برای شرکت های تولید کننده و دانش بنیان، تولید کالاهای دانش بنیان است. بر اساس دو رویکرد، این محصولات معین شده است:

 1. زمینه هایی که وجود کالاهای دانش بنیان و یا فناوری برتر بر آن ها چیره هستند و متوسط فعالیت های تحقیق و توسعه در آن ها از دیگر زمینه های فناوری و صنعتی بیشتر می باشد. مانند زمینه های فناوری زیستی(پزشکی،کشاورزی،صنعتی و محیط زیست)، فناوری نانو (محصولات و مواد) ،فوتونیک و اپیتک (موادقطعات و سامانه ها)،فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری، انرژ‌ی های نو(هسته ای و تجدید پذیر) دارو، الکترونیک،مواد پیشرفته، ساخت و تولید پیشرفته و هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها و موشکها)
 2. دیگر زمینه ها و بخش هایی که وجود کالاهای دانش بنیان در آن ها غالب نیست، اما نفوذ فناوری های برتر و ظهور محصولات دانش بنیان در آن ها به چشم می خورد. (مانند نفت و گاز ،عمران و حمل و نقل، برق ، معدن کشاورزی ،آب و هوا)

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، اشتغال زایی، ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقاء سطح تکنولوژی، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل لازم و توانایی بالقوه به منظور تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در راستای اشتغال زایی، کسب درآمد و … بهره مند می باشند. حمایت از شرکت های دانش بنیانی که قادر باشند در بخش R & D، سطح توانمندی، تولید و یا کیفیت محصول خود را برای افزایش توانایی تولید و رقابت پذیری یا سایر شرکت ها و تولید کنندگان خارجی بالا ببرند و با استفاده از نخبگان، قدمی به سوی اشتغال زایی برداشته باشند. بنابراین نمی توان در رابطه با امکان استفاده از مزایا و امتیازات قانونی در هنگام ثبت شرکت، اظهار نظر نمود و ارزیابی و بررسی بر مبنای عملکرد شرکت ها بعد از ثبت و فعالیت شرکت انجام می گیرد. لازم به ذکر است، تمدید شرکت های دانش بنیان تازه تاسیس شده دارای اعتبار یک ساله می باشد و فقط برای یک دوره ی یک ساله(مجموعاَ دو سال) قابل تمدید است. در صورتی که شرکت نتواند در مدت 2 سال بعد از تایید دانش بنیان بودن، رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت تخطی از شرایط مذکور در این آیین نامه در هر زمان، دانش بنیان بودن شرکت لغو می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *