اساسنامه شرکت تعاونی


نکاتی در خصوص اساسنامه شرکت تعاونی

هر شرکت تعاونی باید اساسنامه داشته باشد. قانون شرکت های تعاونی بیان صریحی درباره لزوم اساسنامه برای شرکت تعاونی ندارد ، اما از بند دو ماده 51 قانون ذکر شده که اساسنامه را یکی از مدارکی قید می کند که باید برای تشکیل و ثبت شرکت تعاونی ارائه گردد و بند 1 ماده 32 آن که تهیه و پیشنهاد اساسنامه به اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب را از وظایف مجمع موسس قرار می دهد ، لزوم داشتن اساسنامه برای شرکت تعاونی مستفاد می گردد.

 

اساسنامه حاوی نکات و مقرراتی می باشد که نوع شرکت تعاونی و موضوع و حدود فعالیت آن ، مراجع تصمیم گیری و مدیریت و نظارت شرکت و وظایف و اختیارات آن ها و حقوق و تکالیف اعضا را معین می کند و بعد از تصویب به شکل سندی در می آید که نوشته های آن برای تمامی اعضای شرکت تعاونی ( اعضای اولیه شرکت – اعم از آنکه در موقع طرح و تصویب آن در اولین مجمع عمومی عادی حضور داشته و به آن رای موافق داده یا نداده باشند یا در مجمع ذکر شده حضور نداشته باشند – و اعضایی که بعداَ به عضویت شرکت پذیرفته می گردند) و اداره کنندگان شرکت باید رعایت شود. همچنین همان گونه که می دانیم اساسنامه انواع شرکت های تعاونی از منابع حقوق به حساب می آید.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان در خصوص اساسنامه شرکت تعاونی نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد.

اساسنامه شرکت تعاونی براساس قانون بخش تعاونی ، میبایست نکات ذیل را دربرگیرد :

 • نام شرکت با قید کلمه تعاونی
 • نوع شرکت ( تولیدی یا توزیعی بودن و نوع فعالیت )
 • هدف شرکت
 • مرکز اصلی عملیات و نشانی
 • سرمایه شرکت ( میزان سرمایه ، تعداد سهام ، ارزش هر سهم ، تعداد سهامی که هر عضو می تواند داشته باشد ، میزان مبلغ لازم التادیه هر سهم ، حداکثر مدت برای تادیه مبلغ پرداخت نشده سهام ، با نام و غیر قابل تقسیم بودن سهام ، مقررات راجع به ورقه سهم ، شرایط انتقال سهام ، سرمایه گذاری ارگان های دولتی و عمومی در شرکت ، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات )
 • مقررات در خصوص عضو ( شرایط ورود به عضویت ، مرجع قبول عضو ، موارد خرج از عضویت ، شرایط اخراج عضو و مرجع تصمیم گیری در اخراج ، حقوق و تکالیف اعضا )
 • مجامع عمومی شرکت ( انواع مجامع و مقررات درباره آن ها از قبیل مقررات راجع به دعوت ، نصاب رسمیت جلسات ، اکثریت لازم جهت تصمیم گیری و انتخاب هیئت مدیره و بازرسان ، وظایف و اختیارات و صلاحیت های مجامع عمومی )
 • هیئت مدیره و مدیر عامل ( تعداد اعضای اصلی و علی البدل ، وظایف و اختیارات و مقررات در خصوص اعمال مدیریت و تصمیم گیری ، مدیر عامل و وظایف و حدود اختیارات وی ، شرایط مورد نیاز برای انتخاب شدن به مدیریت و مدیر عاملی )
 • بازرس یا بازرسان ( تعداد بازرسان اصلی و علی البدل ، شرایط لازم برای انتخاب شدن ، وظایف و حدود اختیارات ، حق الزحمه بازرسان )
 • مقررات مالی ( سال مالی شرکت ، مقررات در خصوص ترازنامه و حساب سود و زیان ، سود خالص شرکت و ترتیب تقسیم آن ، ذخیره قانونی و اندوخته احتیاطی و اندازه آن ها )
 • مقررات مختلف از قبیل مقررات در خصوص عضویت شرکت در اتحادیه های تعاونی ، اتاق تعاون و صندوق تعاون ، مقررات در خصوص سرمایه گذاری و به کار انداختن مبالغ اضافی شرکت ، مقررات در خصوص استقراض و تحصیل اعتبار و دریافت قرض الحسنه برای توسعه یا رفع مشکلات مالی
 • ضوابط ادغام شرکت با شرکت تعاونی دیگر
 • موارد انحلال شرکت تعاونی و طرز تصفیه

در انتها باید بگوییم که تصویب اساسنامه شرکت در اولین مجمع عمومی عادی و با اکثریت حداقل دو سوم آرای اعضای حاضر در آن صورت می پذیرد و تغییر آن در حدود مقررات قانون بخش تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که میبایست توسط حداقل سه چهارم اعضای حاضر در آن تصویب گردد.نمونه اساسنامه برای شرکت های تعاونی به وسیله وزارت تعاون تهیه شده و در اختیار موسسان شرکت های تعاونی و دیگر مراجعه کنندگان قرار می گیرد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *