اساسنامه شرکت تضامنی


ماده و تبصره های مربوط به اساسنامه شرکت تضامنی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان قصد دارد ماده ها و تبصره های مربوط به اساسنامه شرکت تضامنی را در اختیار شما قرار دهد.

 • ماده 1: نام شرکت : شرکت تضامنی ……………….
 • ماده 2: نوع شرکت : ………………………………
 • ماده 3: موضوع شرکت : …………………………
 • ماده 4 : مرکز اصلی شرکت : ……………………
 • تبصره : هیات مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تاسیس کند.

 

 • ماده 5 : مدت شرکت : …………………………..
 • ماده 6: سرمایه شرکت : سرمایه شرکت مبلغ …………………. ریال که تماماَ به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیرنقدی که معادل مبلغ ……………….. ریال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
 • ماده 7: تابعیت شرکت : ………………………
 • ماده 8: سهم الشرکه شرکاء : ………………..
 • ماده 9 : مدیران شرکت : اداره امور شرکت به عهده ………………….. نفر خواهد بود و مدت مدیریت آنان …………… سال است.
 • تبصره 1 : اولین مدیران شرکت عبارتند از :

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………

 • تبصره 2 : تمامی قراردادها و اوراقی که سبب به وجود آمدن تعهد می گردد و اوراق بهادار اعم از چک ، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و …. با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از مدیران متفقاَ با مهر شرکت اعتبار دارد.
 • ماده 10 : مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران بنابر ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 معین گشته است.
 • ماده 11: اختیارات مدیران : مدیران شرکت متفقاَ نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص می توانند در تمام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات

قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه ، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی ، معین کردن وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراَ ، استخدام کارمند و اخراج آن ، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها ، استقراض با رهن و بدون رهن ، تعیین اعتبار، وام دادن ، وام گرفتن از بانک ها،اشخاص و شرکت ها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در تمام بانک ها و موسسات ، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.

 • ماده 12 : انتقال سهم الشرکه : هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری انتقال دهد مگر با رضایت کل شرکا.
 • ماده 13: تغییر اساسنامه : هر نوع تغییری در خصوص این اساسنامه از قبیل افزایش یا کاهش سرمایه ، تغییر نام شرکت ، قبول شریک جدید برای شرکت و درکل هر اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت نامه تمامی شرکاء امکان پذیر است.
 • ماده 14 : سال مالی : سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال به پایان می رسد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع به کار آن ( تاریخ ثبت شرکت ) آغاز و با پایان اسفند ماه همان سال به پایان می رسد
 • ماده 15 : ترتیب تقسیم سود شرکت از همه درآمد شرکت در ابتدا کلیه هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود مابقی میان شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
 • تبصره : براساس ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
 • ماده 16 : حق الزحمه مدیران :مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء هر ماه حقوق خود را از صندوق شرکت گرفته و به هزینه قطعی شرکت منظور کنند.
 • ماده 17 : مجامع عمومی شرکا اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هر یک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هر یک از شرکاء یا به وسیله درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.
 • ماده 18 : وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می باشد :
 • الف ) استماع گزارش هیات مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
 • ب) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیات مدیره
 • ج) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
 • د) انتخاب هیات مدیره و در صورت لزوم بازرس
 • ماده 19 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار ذیل است :
 • الف) تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
 • ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
 • ج) افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 1333 قانون تجارت
 • د) ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
 • ماده 20: تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
 • ماده 21: اگر یکی از شرکا فوت کند یا دچار محجوریت گردد مابقی شرکت موقوف به رضایت دیگر شرکا و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و براساس دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
 • ماده 22: انحلال شرکت : شرکت براساس ماده 136 قانون تجارت به انحلال خواهد رسید.چنانچه مجمع شرکاء ، رای به منحل شدن شرکت دهد یک نفر از میان شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه معین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه براساس قانون تجارت خواهد بود.
 • ماده 23 : اختلافات میان شرکاء در خصوص امور شرکت بواسطه داوری و حکمیت حل و فصل می گردد.
 • ماده 24: در خصوص موضوعاتی که در این اساسنامه ذکر نشده است براساس مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
 • ماده 25: این اساسنامه در 25 ماده و 5 تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن توسط شرکا تصویب و قبول خواهد شد.

امضای کلیه شرکاء با درج مشخصات

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *