اخراج عضو در شرکت تعاونی


برابر ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق. ش. ت ) ، شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که تشکیل شده از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شرکاء بوسیله خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می گردد.

در شرکت تعاونی، تعداد اعضاء نمی تواند کمتر از 7 نفر باشد. ( ماده 6 ق. ب. ت )

 

اخراج عضو در شرکت تعاونی

اخراج عضو یکی دیگر از موارد خروج قهری عضو از شرکت تعاونی می باشد که در مواردی مشخص و در نتیجه تحقق شرایطی خاص صورت می پذیرد. ماده 13 قانون بخش تعاونی در این خصوص اذعان می دارد : ” در موارد ذیل عضو از تعاونی اخراج می گردد :

  1. فقدان هر کدام از شرایط عضویت معین شده در این قانون ؛
  2. عدم رعایت مقررات اساسنامه و دیگر تعهدات قانونی بعد از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم، با تصویب مجمع عمومی عادی؛
  3. ارتکاب اعمالی که باعث زیان مادی تعاونی گردد و وی نتواند طی مدت یک سال آن را جبران یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی زیان وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم داشته باشد”.

هم اکنون ثبت کریم خان به شرح و بیان موارد و شرایط مذکور می پردازد

فقدان هر کدام از شرایط عضویت معین شده در قانون، باعث اخراج عضو از شرکت تعاونی می گردد.به عبارتی قانون لازم می داند شرایطی که عضو در ابتدای ورود به عضویت داشته است، در مدت عضویت به صورت دائمیحفظ شود ؛ بعنوان مثال در صورتی که عضویت او در تعاونی مشابه محرز شود ، به دلیل فقدان یکی از شرایط عضویت معین شده در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاونی اخراج می گردد.

در مورد دوم اخراج با شرایط ذیل صورت می پذیرد:

  • عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را رعایت نکند ؛
  • هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آن ها 15 روز باشد، تخلفف عضو را به او اعلام کند ؛
  • 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.

لازم به ذکر است که فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و همچنین مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم به چه منظور است ؟ پاسخی که به نظر می رسد این است که قانون مهلت های ذکر شده را به نفع عضو محکوم به اخراج معین نموده است و او می تواند در مهلت مشخص شده به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت نماید ، در این صورت موضوع منتفی می گردد و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.

به نظر می رسد که مدت 15 روز فاصله بین اخطار اول و دوم حداقل می باشد و این فاصله نباید از آن کمتر باشد و زیادتر بودن فاصله دو اخطار از مدت ذکر شده در حدی قابل قبول بدون ایراد می باشد ، اما مهلت 15 روز بعد از اخطار دوم حداکثر است و با گذشتن آن مراجعه عضو برای ثابت کردن تخلف قابل استماع نمی باشد و موضوع میبایست جهت رسیدگی و تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی مطرح گردد.

براساس ماده 13 قانون ، عضو در موارد ذیل نیز اخراج می گردد :

  • هر گاه عضو اعمالی را انجام دهد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی زیان وارد شود ؛
  • هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم برقرار سازد.

از آن جا که اعضا میبایست به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشد، لازم است که هر عضو همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد، در حالیکه در موارد ذکر شده ، برعکس عضو مرتکب اعمالی را انجام می دهد که موجبات زیان مادی یا معنوی شرکت را فراهم می نماید. علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر می باشد.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید.

همکاران ما در ثبت کریم خان، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *