آیا می توان با یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی را به ثبت رساند ؟

آیا می توان با یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی را به ثبت رساند ؟


نکاتی در خصوص اظهارنامه طرح صنعتی

به منظور اینکه به کمک یک اظهارنامه میشود طرح های گوناگون را به ثبت رساند یا خیر مسیرهای مختلفی در قوانین داخلی کشورها موجود است . در بعضی از کشورها در شکل یک اظهارنامه می توان به صورت و طرح های متعددی را به ثبت رساند مادامی که تمام طرح ها با دقت به طبقه بندی مرتبط به طرح های صنعتی به فرآیند یکسان یا طبقه ای از فرآیندها مربوط باشند . به عنوان نمونه اگر مجموعه ای از مبلمان، میز و عسلی طراحی شده باشد مقررات ملی بیشتری از کشورها امکان این را می دهد که آنان در قالب یک اظهارنامه درخواست ثبت شوند، برای اینکه تمامی موارد بالا جز یک طبقه از محصولات بشمار میرود .

آیا می توان با یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی را به ثبت رساند ؟
در حالی که اگر در همین نظر درخواست کننده تقاضا کرده باشد لامپی را که در کنار موارد بالا استفاده میشود به ثبت برساند نمی تواند در طرح اظهارنامه بالا و درکنار موارد ذکر شده تقاضایی ثبت کند؛ زیرا لامپ در طبقه دیگر آمده است و تقاضایی ثبت آن ملزم به عرضه ی اظهارنامه تفکیکی و به صورت جداگانه است.

در برخی از کشورها هم انواع گوناگونی از یک طرح در حالی که برای یک محصول یکسان استفاده شوند و اختلاف مهمی با هم نداشته باشند قادرند در طرح یک اظهارنامه ثبت شوند . به طور نمونه مادامی که دو طرح مرتبط به دو جواهر باشند که یکی از آن ها گوشواره که به گوش می چسبد و دیگری انگشتری که در انگشت نما دارد.

همین طور اگر طرح ها به یک جمع یا نمونه ی از کالاها استرداد شوند که دارای هویت برابری باشند و اکثرا با هم بفروش میروند یا با هدف استفاده با هم ساخته می شوند و دارای خصوصیات های مشاع باشند هم قادرند در طرح یک اظهارنامه و با پرداخت به یک هزینه به ثبت برسند . به طور مثال براق كردن، لكه گیری و سائیدن ، صابون ، عطریات یا دستگاههای روشنایی، حرارتی، مولد بخار، طبخ، خنك كردن، تهویه را می توان در طرح یک اظهارنامه به ثبت رساند.

ماده 24 قانون مصوب 1386 امکان ثبت دو یا چند طرح صنعتی را در یک اظهارنامه تحت شرایطی به رسمیت شناخته است.به موجب ماده یاد شده، دو یا چند طرح صنعتی را می توان در یک اظهارنامه قید و تسلیم نمود، مشروط بر آن که مربوط به یک طبقه بندی بین المللی و یا مربوط به یک مجموعه یا ترکیبی از اجزاء باشد.ماده 71 آیین نامه مصوب 1387 نیز به موضوع امکان ثبت طرح های مختلف در قالب یک اظهارنامه پرداخته است.

به سبب ماده ذکر شده، دو یا چند طرح صنعتی مرتبط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی و یا به یک سری یا مرکب از تشکیلات دهنده حتی مرتبط به طبقات متفاوت مادامی که با هم استفاده شوند را مشود در یک اظهارنامه ذکر و به مرجع ثبت ارائه نمود.

با دقت به ماده ذکر شده و با نگاه به ماده 24 قانون مصوب 1386 قید موارد زیر الزامی نیست:

  1. در ماده 71 آیین نامه هم مادامی که طرح ها مرتبط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی باشند در طرح یک اظهارنامه توان ثبت را دارند.
  2. اگر طرح ها مرتبط به یک طبقه از طبقه بندی بین المللی نباشند حتی به یک سری یا مرکب از تشکیل دهنده حتی مرتبط به طبقات گوناگونی باشند مادامی که با هم استفاده شوند را هم می توان در طرح یک اظهارنامه ذکر و به مرجع ثبت ارائه نمود.

به طور کلی یک سری یا کالاهای مرکب با هم استفاده می شوند؛ به همین دلیل قانونگذار در ماده 24 قانون توضیح خاصی نداد است . درحالی که وضع کنندگان آیین نامه با هدف رفع هر نوع ایهامی منوط ” استعمال ” هم صحبتی کرده باشند.درحالی که بکارگیری از استعمال چند محصول با یکدیگر بنیاد و قیاس قطعی جهت مجموعه آگاهی آن ها بشمار نمیرود درحالی که وجود نقاط مشاع در تشکیلات طرح ، مورد مهم و اصلی جهت تحقق عنوان اجناس های سری می باشد.

ماده 72 آیین نامه مصوب 1387 رئیس قوه قضاییه ، عنوانی را اعلام کرده است که در قانون مصوب 1386 اشاره نشده است و آن طرح صنعتی متمم است.

به سبب ماده ذکر شده ، در حالی که تقاضا کننده، دو اظهارنامه دارای طرح های صنعتی مشترک را در یک زمان ارائه نماید،به دلیل تقاضایی درخواست کننده، مرجع ثبت می تواند یکی از اظهارنامه ها را به عنوان طرح صنعتی اصلی و دیگری را به صورت طرح صنعتی متمم قبول کنند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت یک اظهارنامه واحد، طرح های مختلف صنعتی در خدمت شما بزرگواران باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *