آثار حقوقی حاصل از شخصیت حقوقی شرکت

آثار حقوقی حاصل از شخصیت حقوقی شرکت


شخصیت حقوقی شرکت

مطابق با ماده ی 583 قانون تجارت، تمام شرکت های تجاری مذبور در این قانون {ماده ی 2 ق.ت} دارای شخصیت حقوقی می باشند. زمانی که از شخصیت حقوقی برای شرکت ها صحبت می نماییم مقصود یک شخصیت مجزا از شرکا می باشد که به صورت مستقل دارای حقوق و تکالیفی می باشد و آثار حقوقی مجزایی را به دنبال دارد. ثبت شرکت کریم خان در ذیل به بررسی آثار حقوقی حاصل از شخصیت حقوقی شرکت پرداخته است.

 

آثار حقوقی حاصل از شخصیت حقوقی شرکت

1- نام:

همان گونه که شخص حقیقی دارای نام و فامیل و مشخصات سجلی می باشد و به وسیله ی سازمان ثبت احوال (وزارت کشور) ثبت و در شناسنامه و کارت ملی منعکس می گردد. شخصیت حقوقی هم با انتخاب نام شرکت و علامت تجاری و ثبت مراحل آن در اداره ی ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاییه) قادر می باشد به هویت خود رسمیت بخشد و در پی آن از امتیازات و مزایای آن استفاده کند. نام شخص حقوقی می بایست نمایانگر نام و نوع شرکت باشد و مخاطب را از اوضاع سهامی یا تضامنی بودن شرکت آگاه نماید.

2- شناسایی:

شناسایی شخصیت حقوقی (شرکت) به وسیله ی قانون مصوب و یا صدور گواهی ثبت اداره ی ثبت شرکت ها قابل احراز می باشد.

3- تملک و مالکیت:

اشخاص حقیقی اختیار تملک و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول خود را دارا می باشند. اما مالکیت اموال اشخاص حقوقی فقط از نوع منقول می باشد حتی اگر اموال غیرمنقول باشند. زیرا که سرمایه ی شرکت که در چهارچوب سهام یا سهمیه منعکس می باشد، با عنوان اموال منقول ارزیابی و محاسبه می گردد. علاوه بر این اشخاص حقیقی که تشکیل دهنده ی شخصیت حقوقی می باشند، هیچ نوع حق یا تملکی بر اموال شرکت ندارند.

4- دارایی ها:

دارایی اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی (سهامدار، مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره) مربوط نمی باشد و اشخاص حقیقی که شخص حقوقی را ایجاد کرده اند، اجازه ندارند در دارایی های شرکت دخل و تصرف نمایند. علاوه بر این مسئولیت ها و تعهدات شخص حقوقی هم بر عهده ی اشخاص حقیقی نمی باشد به جز در مورد شرکت های نسبی که در آن ها مسئولیت شرکاء به اندازه ی سهم الشرکه آن ها می باشد.

5- وکالت و نمایندگی:

وکالت شخص حقیقی مطابق با وکالتنامه می باشد و با لغو یا فسخ آن تمام می شود. اما نمایندگی و وکالت اشخاص حقوقی تابع قانون تجارت و شرایط مندرج در اساسنامه شرکت می باشد و با تصمیم فردی اعضای هیات مدیره فسخ نمی گردند بلکه عزل یا تغییر وکیل نیازمند انجام تشریفات قانونی است. علاوه بر این در رابطه با شخص حقیقی، نماینده و وکیل تابع وی می باشد در حالی که در مورد اشخاص حقوقی تابع اعضاء و شرکا نمی باشد بلکه وکالت وی در غالب اساسنامه و اختیارات قانونی می باشد و مسئولیت او در مقابل شخص حقوقی است.

6- اقامتگاه:

بر اساس ماده ی 590 قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محل اداره ی امور (مدیریت) مربوطه می باشد. اما مفاد زیر ماده ی 1200 قانون مدنی، اقامتگاه شخص حقوقی، مرکز عملیات آن بیان شده است. به موجب آن از لحاظ قوانین فوق در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد. اما می بایست توجه نمود از آن جا که قانون تجارت قانون خاص تلقی می گردد، در رابطه با شرکت های تجاری، مفاد قانون تجارت در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی الویت دارد و مکان استقرار مدیریت شرکت و مکانی که معمولا جلسات هیات مدیره ی مربوطه در آن جا تشکیل می گردد و رهبری و هدایت امور شرکت در آن جا رواج دارد، اقامتگاه قانونی شرکت (شخص حقوقی) به شمار می رود. در ادامه با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید تا از دیگر آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی شرکت آگاه شوید.

7- مسئولیت مدنی:

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده ی آن مجزا و متفاوت می باشد. لذا تعهدات و تکالیف اشخاص حقوقی فقط متوجه خود آن ها بوده و به اشخاص حقیقی مرتبط نیست،به جز در مواردی که به شرکت های تضامنی مربوط می باشد، که بر طبق اساسنامه و قانون تجارت، شرکاء، متضامناَ عهده دارد مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت می باشند.

8- مسئولیت کیفری:

از آن جا که قانون تجارت برای اشخاص حقوقی هیچ نوع مسئولیت کیفری را در نظر نگرفته است بنابراین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی به وجود آورنده ی آن علی الخصوص متوجه افرادی می باشد که به صورت مشخص مرتکب کیفر شده باشند.

9- بدهی و مطالبات:

تعهدات و تکالیف و بدهی اشخاص حقوقی تنها متوجه خود آن ها می باشد. لذا در صورتی که شخصی دارای مطالبه ای از یک شرکت باشد قادر نمی باشد برای وصول مطالبه ی خود به یکی از شرکاء مراجعه نموده یا در ازای بستانکاری یکی از شرکاء، مطالبه از شخص حقوقی را با او تهاتر کند.

10- ورشکستگی:

عدم توانایی شخص حقوقی در پرداخت نمودن تعهدات و توقف عملیات تجاری و ورشکستگی وی به اشخاص حقیقی مربوطه تسری پیدا نمی کند. لذا ورشکستگی شخص حقوقی نیازمند ورشکستگی شرکاء یا سهامداران شرکت نمی باشد.

11- انحلال:

با اعلام انحلال شخص حقوقی، عملیاتی که در حال انجام آن می باشد متوقف می شود و از آن پس تنها تداوم فعالیت جهت رتق و فتق امور و اتمام عملیات نیمه تمام و در دست اجراء توسط مدیر یا مدیران تصفیه ممکن می باشد زیرا که انحلال شخص حقوقی به معنای فوت شخصیت حقیقی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آثار حقوقی مترتب بر شخصیت حقوقی شرکت با کارشناسان ثبت کریمخان تماس حاصل نموده و از آن ها مشاوره و راهنمایی دریافت نمایید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *