آرشیو برچسب‌ها: مراحل ثبت طرح صنعتی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب در خصوص اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی صحبت کند. نکاتی در خصوص اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی اصل رفتار ملی در مواد ( ۱ ) و ( ۲ ) کنوانسیون پاریس به منظور حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده […]

نکاتی در خصوص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد توضیحاتی در خصوص نقص اظهارنامه ثبت طرح صنعتی را به شما ارائه می دهد.با اشاره به ماده ۸۳ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷، مرجع ثبت همان طور که بعد از رسیدگی، اعتراضات و کاستی ها را در اظهارنامه و […]

“ثبت شرکت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی ثبت طرح صنعتی و اختراعات”  مدارک لازم جهت ثبت طرح صنعتی کامل نمودن دو نسخه اظهارنامه طرح صنعتی مدارک مثبت وجود درخواست کننده و طرح‌ریز؛( برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات برای اشخاص حقوقی به صورت خوانا) اگر […]

زمان پشتیبانی از طرح های صنعتی در مقررات ملی تمام کشورها محصور و گوناگون است و در بسیاری از کشورها زمان اعتبار طرح صنعتی از زمان اعتبار اختراع کوتاه تر و محصور به ۱۵ سال است.پس از اتمام زمان اعتبار طرح صنعتی و یا در هنگام که صاحب نسبت به پرداخت هزینه مرتبط به تمدید […]