آرشیو برچسب‌ها: سهام ممتاز

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص ضرورت ذکر جزییات سهام ممتاز در اساسنامه و اظهارنامه ثبت شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد.مطابق ماده ۴۲ ” لایحه ” شرکت های سهامی از جمله عام و خاص قادرند به سبب اساسنامه و مطابق تصمیم مجمع عمومی عالی سهام ممتاز تنظیم دهند […]

شرح حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی عام در شرکت سهامی عام برگ رسیدی که به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت به معنای سهام که جمع سهم است گفته می شود . سود ، درآمد و مزد درآمده مفهومی از سهم است. سهام به معنای بهره مشارکت در هر گونه مشارکت و دارایی […]

تعریف سهام طبق توضیحات درج شده در ماده ۲۴ بخش ۲ قانون تجارت ، سهام بخشی از دارایی شرکت سهامی که نشان دهنده ی میزان شراکت داشتن و حس تعهد داشتن و سود و منفعت صاحب آن در شرکت سهامی می باشد . ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده مقدار سهامی می […]