آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت های خارجی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعاتی در خصوص  زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران را در اختیار شما قرار می دهد. مطابق ماده ۱ اساس نامه اجرایی قانون اجازه ثبت نمایندگی شرکت های خارجی، شركت‌هایی كه در كشور خود به شركت قانونی معروف می شوند – بدان معنی که […]

ثبت شرکت چیست؟ بین اشخاص حقیقی و حقوقی در قلمرو مشخص ازعمل به قانون ها قراردادی تجاری منعقد می شود که ثبت شرکت نامیده میشود.متقاضیان به راحتی میتوانند در “ثبت کریم خان “شرکت خود را ثبت کنند. برابر ماده ۱۹۵ قانون تجارت ” ثبت تمامی شرکت های نام برده در این قانون اجباریست و مطابق […]

تغییرات شرکت های خارجی موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص ثبت تغییرات در شرکت های خارجی توضیح می دهد.تشخیص خارجی یا ایرانی بودن شرکت کار چندان دشواری نمی باشد. شرکت هایی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن ها ایران باشد ،ایرانی و بقیه شرکت ها خارجی محسوب […]

ترتیب ثبت شرکت های خارجی مطابق با آئین نامه در مورد ثبت شرکت های خارجی براساس قانون مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی بطور کلی نکاتی بیان شد.لازم به ذکر است که چون آئین نامه مربوطه دقیقاً به چگونگی ثبت و جزئیات آن پرداخته است بنابراین ثبت کریم خان به توضیح برخی از موارد آن می پردازد. […]