آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت های خارجی

تغییرات شرکت های خارجی موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص ثبت تغییرات در شرکت های خارجی توضیح می دهد.تشخیص خارجی یا ایرانی بودن شرکت کار چندان دشواری نمی باشد. شرکت هایی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن ها ایران باشد ،ایرانی و بقیه شرکت ها خارجی محسوب […]

ترتیب ثبت شرکت های خارجی مطابق با آئین نامه در مورد ثبت شرکت های خارجی براساس قانون مصوب سال ۱۳۱۰ شمسی بطور کلی نکاتی بیان شد.لازم به ذکر است که چون آئین نامه مربوطه دقیقاً به چگونگی ثبت و جزئیات آن پرداخته است بنابراین ثبت کریم خان به توضیح برخی از موارد آن می پردازد. […]

ثبت شرکت های خارجی به طور معمول اتباع خارجی ” شرکت سهامی خاص ” و ” شرکت با مسئولیت محدود ” را در ایران ثبت می نمایند. بر اساس بند دو ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از لحاظ درصد مشارکت برای سرمایه گذاری خارجی هیچ گونه محدودیتی وجود […]

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکتهای خارجی موسسه حقوقی ثبت کریم خان در مقاله ذیل در خصوص نحوه ی ثبت شرکتهای خارجی و مدارک لازم جهت ثبت آن ، به توضیحاتی اشاره دارد.   به منظور ثبت شرکتهای خارجی،ارائه مدارک ذیل به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی لازم می باشد. اظهارنامه ثبت یک نسخه […]