آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت های خارجی در ایران براساس ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ هر موسسه ای که در کشور ما تاسیس و مرکز اصلی آن در ایران قرار داشته باشد ، شرکت ایرانی به شمار می آید و برعکس هر شرکتی که در کشور ما تاسیس نگردد و یا مرکز اصلی آن در […]

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله اطلاعاتی در خصوص  زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران را در اختیار شما قرار می دهد. مطابق ماده ۱ اساس نامه اجرایی قانون اجازه ثبت نمایندگی شرکت های خارجی، شركت‌هایی كه در كشور خود به شركت قانونی معروف می شوند – بدان معنی که […]

تغییرات شرکت های خارجی موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص ثبت تغییرات در شرکت های خارجی توضیح می دهد.تشخیص خارجی یا ایرانی بودن شرکت کار چندان دشواری نمی باشد. شرکت هایی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن ها ایران باشد ،ایرانی و بقیه شرکت ها خارجی محسوب […]

مطابق ماده ی ۳ قوانین ثبت شرکت ها به جهت آنکه شرکت خارجی در ایران از شخصیت حقوقی برخوردار گردد و شرکت ها قادر به انجام امور تجاری باشند،لازم است در کشور اصلی خویش شرکت قانونی تلقی شده و در مرجع ثبت استان تهران ثبت گردیده باشد.اجرا ننمودن هر کدام از دو معیار مذکور سبب […]