آرشیو برچسب‌ها: ثبت شرکت خارجی

تغییرات شرکت های خارجی موسسه ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص ثبت تغییرات در شرکت های خارجی توضیح می دهد.تشخیص خارجی یا ایرانی بودن شرکت کار چندان دشواری نمی باشد. شرکت هایی که در ایران تاسیس شود و مرکز اصلی آن ها ایران باشد ،ایرانی و بقیه شرکت ها خارجی محسوب […]

مطابق ماده ی ۳ قوانین ثبت شرکت ها به جهت آنکه شرکت خارجی در ایران از شخصیت حقوقی برخوردار گردد و شرکت ها قادر به انجام امور تجاری باشند،لازم است در کشور اصلی خویش شرکت قانونی تلقی شده و در مرجع ثبت استان تهران ثبت گردیده باشد.اجرا ننمودن هر کدام از دو معیار مذکور سبب […]

ثبت شرکت های خارجی به طور معمول اتباع خارجی ” شرکت سهامی خاص ” و ” شرکت با مسئولیت محدود ” را در ایران ثبت می نمایند. بر اساس بند دو ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، از لحاظ درصد مشارکت برای سرمایه گذاری خارجی هیچ گونه محدودیتی وجود […]

چگونگی تنظیم اظهارنامه ثبت شرکت خارجی  موسسه حقوقی ثبت کریم خان در رابطه با اظهارنامه ثبت شرکت خارجی توضیحاتی ارائه می نماید.با توجه به ماده ی ۱ و ماده ی ۳ نظامنامه ی اجرای مقررات ثبت شرکت ها و ماده ی ۱ طرح اصلاح آیین نامه ی ثبت شرکت ها،ثبت تمامی شرکت های خارجی و […]