چگونگی ثبت علائم تجاری

چگونگی ثبت علائم تجاری


ثبت علائم تجاری به چه صورت است؟

ثبت شرکت کریم خان قصد دارد طی این مقاله به ثبت علائم تجاری و بیان مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری بپردازد. پیش از هر چیز لازم است ابتدا به تعریف مختصری از علائم تجاری بپردازیم. علائم تجاری، نشانه هایی می باشند که جهت معرفی کالاها و محصولات صنعتی و یا خدماتی از نظر کیفیت و ضمانت مرغوبیت جنس آن ها مورد استعمال قرار می گیرند. ماده ی 1 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات در تعریف علائم تجاری مشخص می نماید: “علامت تجاری عبارت است از هر نوع علامتی، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف ،عبارت، مهر، لفاف و غیره که جهت تمایز و تشخیص محصول صنعتی، تجارتی یا فلاحتی انتخاب می شود. ممکن است یک علامت تجاری جهت تشخیص امتیاز محصول گروهی از زارعین یا ارباب صنعت و یا کالای یک شهر و یا یک قسمت از مملکت انتخاب شود”. از ماده ی مذکور استناد می گردد که نوع علامت، جنبه ی حصری ندارد، اما می تواند مطابق با ابتکار افراد به شکل کلمات، حروف، ارقام، تصاویر افراد عادی یا دانشمندان و یا به صورت آهنگ مورد استفاده قرار گیرد و جهت شناسایی محصولات واحدهای تولیدی، صنعتی یا خدماتی نظیر حمل و نقل زمینی، هوایی یا دریایی استفاده شود. علامت تجاری باید جدید، ابتکاری و قابل انتقال باشد و باعث گمراهی مصرف کننده نشود.

 

چگونگی ثبت علائم تجاری

از این جهت نمی توان نشانه های زیر را به عنوان علامت تجارتی استفاده نمود:

 • اسامی عام را نمی توان به عنوان علامت تجارتی انتخاب کرد. به این دلیل که این گونه کلمات جنبه ی عمومی دارند و نمی توانند مخصوص نوع خاصی از کالا باشند. به عنوان مثال نمی توان کلمه ی قند را برای محصول قند انتخاب کرد یا اینکه نمی توان شکل ماهی را بدون اینکه دارای حالت مخصوصی باشد، برای کنسرو ماهی انتخاب کرد.
 • اوصاف اجناس نمی توانند به عنوان علامت تجاری مورد استفاده قرار گیرند، مثل باقلوای شیرین، اما در انتخاب علامت تجارتی بیشتر سعی می شود که علامت با کالایی که بر روی آن استفاده می شود دارای رابطه باشد مشابه پنبه ترموژن که به معنی گرم کننده می باشد یا علامت ملود یا برای انتشارات موسیقی یا علامت v برای ترکیباتی که دارای ویتامین می باشند. این موضوع که علامت تا چه اندازه ای ابتکاری بوده و جنبه ی تشخیص و تمایز دارد به نظر قاضی بستگی دارد. به عنوان مثال در رابطه با انتخاب نام عام کالا به زبان های بیگانه نظیر کلمه ی “تی” برای چای می بایست توجه نمود که نام مزبور تا چه اندازه ای در کشور شناخته شده می باشد تا بتوان آن را به عنوان علامت تجاری انتخاب کرد.
 • نشانی های ساده نظیر خط مستقیم و اشکال هندسی یا رنگ های عادی نبایست به عنوان علامت تجاری انتخاب شوند مگر در صورتی که از ترکیب آن ها یک تصویر ابتکاری پدیدار شود.

ثبت علامت تجاری

بر اساس تبصره ی 1 قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری می باشد به جز در مواردی که دولت آن را الزامی نماید، اما ماده ی 2 اضافه می نماید: ” حق استفاده ی انحصاری از علامت تجاری صرفا برای فردی شناخته خواهد شد که علامت خود را ثبت نموده باشد.”

لذا موسسات تجاری به جز در مواردی که دولت آن را ملزم نماید، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. اما حق استفاده ی انحصاری از علامت تجاری برای آن ها منوط به ثبت نمودن آن علامت می باشد. این بدین معنی است که آن دسته از افرادی که علامت خود را ثبت ننمایند قادر نیستند از استفاده ی اشخاص دیگر از آن علامت تجاری جلوگیری کنند و به این علت تمام تجار و موسسات تجاری جهت حفظ علامت تجاری خود از تقلید و تقلب، آن ها را ثبت می کنند. ثبت شرکت کریمخان در ذیل مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری را برشمرده است.

مدارک لازم جهت ثبت علائم تجاری

1- اظهارنامه ی ثبت علامت بازرگانی در سه نسخه روی نمونه های چاپی از سوی متقاضی یا وکیل او تهیه و ارائه گردد. اظهارنامه ی مذبور می بایست دارای تاریخ و امضاء بوده و شامل نکات ذیل باشد:

 • امضاء کننده ی اظهارنامه، مالک علامت
 • اقامتگاه قانونی (شخص حقیقی یا حقوقی)
 • رشته ی تجارت یا نوع صنعتی
 • نام و اقامتگاه اشخاصی که صلاحیت اخذ ابلاغ و اخطار را دارند.
 • محصول و طبقات علامت بر اساس آیین نامه ( ق.ث.ع.و.ا)
 • تشریح و توصیف علامت
 • روش مخصوص استفاده از علامت مثل اینکه ذکر شود به وسایل مختلف به هر شکل و اندازه و نوع چاپ

2- مدارک مثبت هویت متقاضی:

 • اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 • اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه ی رسمی دال بر مدیریت، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء

3- مدارک نماینده ی قانونی: در صورتی که تقاضا به وسیله ی نماینده ی قانونی (وکیل،دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و ….) انجام گیرد مدارک مربوط به وی ضمیمه گردد.

4- نمونه ی گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت تقاضا شده حداکثر در ابعاد ده در ده سانتی متر

5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه ی علامت به شکل نمونه ی گرافیکی یا تصویر دو بعدی به صورتی که از شش زاویه ی مختلف تهیه شده و در کل یک نمونه ی واحد را به وجود می آورند.

6- ارائه ی مدارکی که دلیل بر فعالیت در رشته ی مربوطه باشند.

7- استفاده از حق تقدم: در صورتی که متقاضی ثبت قصد داشته باشد به استناد درخواست ثبت یا ثبت خارج از کشور از مزایای حق تقدم (حداکثر 6 ماه) استفاده کند، باید مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با ارائه ی اظهارنامه یا حداکثر طی 15 روز از آن تاریخ ارائه نمایند.

8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استعمال علامت جمعی و تاییدیه ی مقام دارای صلاحیت

نکته: چنانچه در تصویر علامت یا نام مورد نظر شما برای ثبت کلمه یا حروف لاتین استفاده نشده باشد، ارائه ی کارت بازرگانی ضرروری نمی باشد.

طریقه ی ثبت علائم تجاری

پس از تهیه ی مدارکی که در فوق به آن ها اشاره شد، به سامانه ی مالکیت صنعتی (بخش ثبت علائم تجاری) مراجعه کنید و مراحل ثبت اظهارنامه را مطابق با نوع شخص حقیقی یا حقوقی تکمیل نموده و مدارک لازم را در سامانه بارگذاری نمایید.

متقاضی می بایست مشخص نماید که علامت تجاری وی به کدام فصل و طبقه مربوط می باشد. پس از بازبینی و تایید اطلاعات وارده در آخر، باید به روش اینترنتی هزینه ی اولیه ی ثبت را واریز نماید. بعد از پایان مراحل فوق، یک کد رهگیری دریافت می نمایید و در صورتی که کارشناس مربوطه تایید نماید، دو نسخه قرارداد به نشانی شما ارسال خواهد شد. شما می بایست پس از امضای هر دو نسخه یکی از نسخه ها را به ضمیمه ی مدارکی که برابر اصل شده و فیش واریزی به نشانی مرکز ارسال نمایید. لازم به ذکر است که بعد از اخذ مدارک، مراحل ثبت آغاز خواهد شد. بررسی و ارزیابی اظهارنامه فقط طبق اولویت زمان ثبت آن ها در سامانه صورت می گیرد. بنابراین حضور متقاضیان در اداره تاثیری در روند انجام کار ندارد.

اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بعد از دریافت اظهارنامه، طریقه ی تهیه و تنظیم آن را با قوانین و مقررات تطبیق داده و مراحل را در دفتر ثبت می نماید. بر اساس ماده ی 9 قانون ثبت علائم و اختراعات: متصدی شعبه در برخی موارد که ثبت شرکت کریمخان در ذیل بیان نموده است تقاضای ثبت را رد خواهد کرد :

 1. در صورتی که علامت تجاری مغایر با مقررات قانون باشد.
 2. در صورتی که علامت تجاری در گذشته به نام دیگری ثبت شده باشد و یا شباهت علامت با علامت دیگری که به ثبت رسیده است به میزانی باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی افرادی را که اطلاعات مخصوصی در مورد علامت ندارند دچار اشتباه نماید. “

در صورتی که اداره ی مالکیت صنعتی تشخیص دهد که ضوابط مذکور در این قانون رعایت شده است، علامت تجاری را ثبت می نماید و آگهی مربوط به ثبت آن را انتشار می دهد. (هزینه های ثبت علامت، می بایست توسط متقاضی پرداخت گردد). لازم به ذکر است مراحل با ذکر نام و آدرس مالک علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می گردد، با کلیه ی مشخصات در روزنامه ی رسمی آگهی می شود.

ثبت علامت تجاری در دفتر مخصوصی با ذکر مراحل زیر صورت می پذیرد:

 1. تاریخ و شماره ترتیب اظهارنامه
 2. تاریخ و شماره ی ثبت علامت و مشخصات مذبور در ماده ی 1 آیین نامه
 3. الصاق یک نمونه از علامت تجاری در محلی که به این امر اختصاص داده شده است.
 4. امضای رئیس شعبه ی ثبت علائم و یا مقام مقام وی
 5. امضای متقاضی یا قائم مقام وی به روشی که بخشی از امضای وی بر روی صفحه و بخشی بر روی علامت باشد.
 6. حق الثبت و حقوق دریافتی برای هر کدام از طبقات

بعد از ثبت علامت تصدیقی که شامل نکات زیر باشد با الصاق یک نمونه ی کامل از علامت بر روی آن به مالک علامت یا نماینده ی وی ارائه می گردد:

 • تاریخ وصول اظهارنامه و شماره ی ثبت آن در دفتر ثبت اظهارنامه
 • نام و شغل و اقامتگاه و تابعیت مالک علامت
 • تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن
 • نوع مال التجاره و یا کالا و طبقات محصولی که علامت برای تشخیص آن مورد استفاده قرار می گیرد.
 • تعیین اجزایی که مالک علامت حق استفاده ی انحصاری از آن را به خود اختصاص داده باشد.
 • تاریخ و شماره و محل ثبت در خارجه، چنانچه علامت در گذشته در خارجه ثبت شده باشد.
 • امضای رییس شعبه ی ثبت علائم تجاری و مدیر کل ثبت اسناد و املاک
 • مدت زمان اعتبار ثبت علامت تجاری
 • تاریخ صدور تصدیق

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *