چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله در واقع مشاوره ثبت شرکت به شما ارائه می دهد.ضروریات اجتماعی و هدف تاسیس کنندگان و شکل امتیازاتی که در تشکیل شرکت های تجاری مورد توجه بوده است سبب شده تا شرکت های گوناگونی تاسیس گردد به گونه ای که براساس ماده 20 شرکت های تجاری هفت نوع هستند که موسسه ثبت کریم خان این انواع را در ادامه به شما ارائه داده است :

 1. شرکت سهامی
 2. شرکت با مسئولیت محدود
 3. شرکت تضامنی
 4. شرکت مختلط غیر سهامی
 5. شرکت مختلط سهامی
 6. شرکت نسبی
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

در ادامه به منظور بیان بهتر مطلب، شرکت های تجاری را بررسی می کنیم.

ثبت شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام ، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود )

یکی از مهم ترین اصول در شرکت های سرمایه ، سرمایه مورد نظر است و در حقیقت شخصیت شرکا ( به لحاظ تجاری ) مهم نیست. لذا اولاَ لازم نیست که شرکا شخصاَ شناخته شوند و ثانیاَ ورشکستگی شرکت جز به میزان سهام شرکاء در شرکت ، تسری به سرمایه شخصی آنان نمیابد و به شرکا مربوط نمی شود.

الف – شرکت سهامی عام

شرکت سهامی عام به شرکتی اطلاق می شود که تاسیس کنندگان آن ها بخشی از سرمایه شرکت را بواسطه فروش سهام به مردم تامین می نمایند.شرکت سهامی عام کامل ترین نوع شرکت سهامی می باشد و برای انجام امور مهم مانند استخراج معادن و تجارت با کشورهای خارج و تاسیس کارخانجات و ایجاد سدها و بانک ها تشکیل می گردد که سرمایه فردی برای آن کفایت نمی کند ، بنابراین از آن جا که شرکت سهامی عام به منظور جذب سرمایه های مهم تاسیس می گردد ، باید شرکای معدودی گردهمایی کنند.

در صورتی که می خواهید به بورست وارد شده و سهام شرکت خود را ارائه دهید، می توانید اقدام به شرکت سهامی عام گزینه نمایید.

شرایط ثبت شرکت سهامی عام

 1. حداقل شرکا 5 نفر
 2. حداقل سرمایه 000/000/ 5 ریال
 3. حداقل هیئت مدیره یا مدیران 5 نفر
 4. مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک است

ب- شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص به شرکتی اطلاق می گردد که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، وابسته به مبلغ اسمی آنها می باشد.سرمایه ی شرکت سهامی خاص توسط خود موسسین تامین می گردد و چنین شرکتی مجاز به پذیره نویسی سهام خود یا فروش در بورس اوراق بهادار یا فروش بوسیله بانک ها عرضه نماید یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود اقدام نماید.

شرکت های سهامی خاص در کل محدودیتی جهت فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری به حساب می آید. این نوع از شرکت ، به منظور اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی اعتبار قابل توجهی دارند.از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام دریافت کنند ، بنابراین در زمان دریافت تسهیلات معمولاَ باید سرمایه خود را افزایش دهند.

با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان از طریق جمع آوری سرمایه های کوچک در محیطی دوستانه ، فعایت تجاری انجام داد.البته ، بنا بر گفته های قبل ، سرمایه شرکت های سهامی خاص امکان معامله در بازار بورس را ندارند اما به وسیله مردم می تواند به سهولت داد و ستد گردد.به راحتی قابل داد و ستد می باشد.هیات مدیره یا مدیران 3 نفر و مسئولیت شرکا در شرکت سهامی خاص «به میزان مبلغ اسمی سهام هر شریک» است.

ج- شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود ، از رایج ترین شرکت های بازرگانی در کشور ما است و اصولاً میان اعضای یک خانواده یا افراد فامیل و یا دوستان و آشنایان تشکیل می شود.طبق ماده 94 قانون تجارت ، این شرکت به شرکت که بین دو یا چند نفر جهت انجام کارهای تجارتی به وجود آمده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قرض ها و تعهد های شرکت است.براساس این تعریف که سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه سهام و مسئولیت هر شریک در برابر دیون و قرض های شرکت در حدود سهم الشرکه او می باشد و سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نیست.

این نوع از شرکت ها فاقد محدودیت فعالیتی می باشند و قادر به فعالیت در تمامی امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف می باشند.

شرایط ثبت شرکت مسئولیت محدود

 1. حداقل شرکا 2 نفر
 2. حداقل سرمایه 100.000 تومان
 3. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر
 4. مسئولیت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود «به میزان سهم الشرکه هر شریک»

تفاوت ها و شباهت های شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود

الف) شباهت ها

 1. حداقل سرمایه برای ثبت هر دو شرکت یک میلیون ریال می باشد
 2. افزایش سرمایه در هر دو شرکت اختیاری است.

ب) تفاوت ها

شرکت با مسئولیت محدود
 • تعداد شرکاء حداقل 2 نفر است.
 • سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی گردد و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات می باشند.
 • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل اختیاری است.
 • مدت مدیریت نامحدود یا برعهده شرکاء است.
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها اختیاری می باشد.
 • شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی مشکل تر می باشد.
 • مدیران به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکاء یا خارج انتخاب می شوند.
 • حق رای محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
 • تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکاء خواهد بود.
 • تقویم سهم الشرکه غیرنقدی بوسیله شرکاء صورت می گیرد.
شرکت سهامی خاص
 • تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشد.
 • سرمایه به سهام تقسیم و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.
 • مدیران حتماٌ باید سهامدار باشند یا مقدار سرمایه تعیین شده در اساسنامه را تهیه به صندوق شرکت بسپارند.
 • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل الزامی می باشد.
 • مدت مدیریت حداکثر دو سال می باشد.
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار در شرکت سهامی اجباری می باشد.
 • شرایط احراز حد نصاب مجامع عمومی در شرکت سهامی آسان تر می باشد.
 • حق رای به تعداد سهام خواهد بود.
 • تقسیم سود به نسبت تعداد سهام تقسیم خواهد بود.
 • تقویم آورده غیرنقدی با کارشناس رسمی دادگستری می باشد.

نکته :

از بین شرکت های هفت گانه ،شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود جز شرکت های متداول در کارهای تجاری و بازرگانی به حساب می آید.

شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی ، شرکت نسبی )

در شرکت های شخص بر عکس ، قبل از هر چیزی شخصیت سرمایه گذاران مهم است و شریک در این نوع شرکت ها ، نه تنها با سرمایه خود در شرکت ، بلکه با کلیه دارایی شخصی خود ، مسئول دیون و قروض شرکت خواهد بود ، بنابراین اولاَ شریک باید اعتبار شخصی داشته باشد ثانیاَ نقل و انتقال سهم الشرکه یک شریک ، وابسته به شرایط و ضوابط مشکلی است ثالثاَ مسئولیت شرکا نامحدود و در برخی از آن ها تضامنی می باشد.

در واقع در شرکت های شخص، فقط این سرمایه شریک در شرکت نیست که پاسخگوی بدهی های شرکت است بلکه خود شریک می باشد با کلیه دارایی خود اعم از سرمایه او در شرکت و یا دارایی او در خارج از شرکت.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه به صورت جداگانه شرکت های فوق را بررسی می نماید.

الف- شرکت تضامنی

براساس ماده 116 قانون تجارت،شرکت تضامنی به شرکتی اطلاق می گردد که در تحت اسم مخصوصی جهت انجام امور تجارتی میان دو یا چند نفر،با مسئولیت تضامنی تشکیل می گردد و در صورتی که دارایی شرکت به منظور تادیه کلیه قروض شرکت کفایت نکند ،هر یک از شرکا مسئول پرداخت کلیه قروض می باشند. شرکت تضامنی کامل ترین نوع شرکت اشخاص است.
هم اکنون شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد ، بسیار مورد استفاده می باشد ، این در حالی است که خطر تاسیس آن برای شرکا به سبب مسئولیت نامحدودی که در برابر طلبکاران شرکت دارند، برای همگان واضح است. در حقیقت ، دلیل این وضعیت ، فایده عملی این شرکت برای اشخاصی است که به یکدیگر کاملاً اعتماد دارند و سرمایه زیادی هم به منظور تشکیل شرکت ندارند، مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود، برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند ، یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

در شرکت تضامنی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا «نامحدود است و هر شریک مسئولیت کامل دارد» .

ب- شرکت نسبی

نام این نوع شرکت از سطح مسئولیت شرکای آن گرفته شده است.براساس ماده ی 183 قانون تجارت «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است» بنابراین در این نوع شرکت مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه شان می باشد.

شرکت نسبی همانند شرکت تضامنی می باشد با این تفاوت که در شرکت تضامنی شرکا در برابر طلبکاران به صورت تضامنی مسئول پرداخت قروض شرکت می باشند اما در شرکت نسبی به شرح ماده ی 186«اگر دارائی شرکت نسبی برای تادیه ی تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تادیه ی قروض شرکت است» به طور مثال شرکتی که بین چهار نفر تشکیل می گردد که اولی نصف سرمایه ی آن را پرداخته و دومی ربع آن را و دو نفر باقی مانده به صورت مساوی ربع دیگر را،در صورتی که قروض شرکت بیشتر از سرمایه ی آن باشد نسبت به باقی مانده طلب بعد از استهلاک سرمایه،شریک اول نصف قروض و دومی یک ربع آن و دو نفر دیگر هر یک،یک هشتم آن را مسئول پرداخت خواهند بود.

در شرکت نسبی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد ، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت هر یک از شرکا «به نسبت سهم الشرکه هر شریک» است.

شرکت های مختلط (شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی )

شرکت های مختلط ، متشکل از شرکای ضامن و غیر ضامن هستند. شرکای ضامن دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی هستند ، در حالی که شرکای غیر ضامن تنها در حدود سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و دیون شرکت هستند.

الف – شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیر سهامی، به شرکتی اطلاق می شود که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوصی، میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود ، بدون انتشار سهام تشکیل می گردد. شریک ضامن مسئول تمامی بدهی هایی می باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت دارد.

در شرکت مختلط غیرسهامی، حداقل شرکا 2 نفر، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و میزان مسئولیت شرکای شرکت «شرکای ضامن:نامحدود. شرکای غیر سهامی: به میزان سهم الشرکه» است.

ب- شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی، به شرکتی اطلاق می گردد که تحت اسم مخصوصی، میان یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می گردد.شرکای سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهامی با قیمت مساوی درآمده و مسئولیت آن ها به اندازه سرمایه ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن شخصی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول تمامی بدهی هایی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران شرکت و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

شرایط ثبت شرکت مختلط سهامی
 1. حداقل شرکا 2 نفر
 2. حداقل سرمایه محدودیت ندارد
 3. حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر
 4. مسئولیت شرکا شرکت مختلط سهامی «شرکای ضامن: نامحدود. شرکای سهامی: به میزان مبلغ اسمی هر شریک»

نکته :

شرکت های مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی چندان در زمینه تجارت و بازرگانی و امور انتفاعی، نمود نداشته است؛ زیرا مجموع شرکت های مختلط سهامی و غیر سهامی که از زمان تصویب قانون تجارت تا پایان دهه 80 ایجاد شده اند به 30 عدد نمی رسد و بسیاری از همین تعداد اندک نیز به فاصله کمی از زمان ایجاد، انحلال یافته اند.

شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی به منظور تامین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضا و طبق توحید مساعی و همکاری آن ها تشکیل می گردد، اگر بخواهیم شرکت تعاونی را تعریف کنیم باید بگوییم : شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می شود که به منظور فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع ، در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی و برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بواسطه همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون ذکر شده تشکیل می شود. بنابراین در صورتی که قصد دارید فعالیت تعاونی زیر نظر وزارت تعاون داشته باشید شرکت تعاونی برای شما گزینه خوبی خواهد بود.

شرایط ثبت شرکت تعاونی
 1. حداقل شرکا 7 نفر
 2. حداقل سرمایه محدودیتی ندارد
 3. حداقل هیات مدیره یا مدیران ، یک نفر یا بیشتر
 4. مسئولیت شرکا در شرکت تعاونی « در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار.در غیر سهامی: با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه» می باشد

موسسات غیرتجاری

موسسه حقوقی ثبت کریم خان لازم دانسته تا در انتهای این مقاله اشاره ای به موسسات غیر تجاری نیز داشته باشد.همان گونه که از ادامه نام موسسه ، یعنی موسسه غیر تجاری مشخص است ، موسسات فاقد سود تجاری هستند و صرفاَ به منظور ارائه خدمات از جمله کارهای علمی یا ادبی یا کارهای خیریه پیش بینی شده اند. بنابراین در صورتی که قصد انجام فعالیت هنری ، حقوقی ، فرهنگی ، آموزشی و به طور کلی انجام فعالیت غیر تجاری را دارید، ثبت موسسه غیر تجاری برای شما بهترین و مناسب ترین انتخاب است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *