پنج اصل که در شرکت با مسئولیت محدود میبایست رعایت گردد


اصول ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 شرکت با مسئولیت محدود میان دو یا چند نفر جهت اجرای فعالیت های تجاری تاسیس می گردد ، و سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم بندی نشده است، همچنین هرکدام از شریکان تنها به اندازه دارایی خود در برابر مقروضات موظف می باشند. ( ماده 94 قانون تجارت ) .

بنابراین شریکان در شرکت با مسئولیت محدود، بازرگان نمی باشند و وظایف آن ها محدود به دارایی می باشد که به شرکت آورده اند و افراد جهت نداشتن وظایف و اجرا ننمودن ضمانت ها ، شرکت با مسئولیت محدود را تاسیس می نمایند تا چنانچه ضرری ایجاد شود موردتوجه طلبکاران می باشد.
آورده شریکان در شرکت با مسئولیت محدود، به سهام یا قطعات سهام تقسیم بندی نشده و به صورت مستقل نمی توانند واگذار نمایند . لیکن اینواگذاری به رضامندی شریکان وابسته است که حداقل سه چهارم دارایی را در اختیار داشته باشند و اکثریت عددی را هم داشته باشند. واگذاری می بایست براساس اسناد قانونی باشند، درغیر این صورت فاقد اعتبار است.

 

در شرکت با مسئولیت محدود ، شخصیت شریکان مهم می باشد. این اهمیت فقط میان شریکان ارزیابی می گردد ولی در برابر افراد ثالث این کار صورت نمی پذیرد. شرکت با مسئولیت محدود ، درواقع برزخی میان شرکت سهامی و شرکت تضامنی می باشد.

در شرکت با مسئولیت محدود ، اصول زیر می بایست توجه گردد :

  1. تأکید نوع شرکت در اسم شرکت : در نام شرکت ، میبایست کلمات با مسئولیت محدود درج گردد. تا افرادی که با شرکت داد و ستد می نمایند ،به این موضوع توجه نمایند که با موسسه ای دادوستد می نمایند که وظایفش به سرمایه محدود می باشد. ( ماده 95 قانون تجارت ) .
  2. محدودیت وظایف شریکان : شریکان در شرکت با مسئولیت محدود ، تنها به میزان دارایی خود در شرکت موظف می باشند، و اضافه بر آن هیچ وظایفی ندارند. بنابراین چنانچه موسسه ضرر کند یا ورشکستگی گردد و بستانکاران از بخشی از طلب خود محروم گردند، نمی توانند به شریکان رجوع نمایند.
  3. مستقل نبودن واگذاری سهم الشرکه : هرچند در شرکت با مسئولیت محدود، تنها به میزان دارایی خود در شرکت موظفند، و علاوه بر آن هیچ وظایفی ندارند . بنابراین چنانچه شرکت ضرر کند یا ورشکستگی گردد و بستانکاران از بخشی از طلب خود محروم شوند ، نمی توانند به شریکان رجوع نمایند.
  4. عدم تعطیلی شرکت با فوت یا ورشکستگی شریکان :بااینکه شرکت با مسئولیت محدود موسسه سرمایه ای می باشد و شخصیت شریکان تقریباٌ مهم می باشد، پس فوت یا ورشکستگی شریکان باعث نابودی شرکت نمی شود.
  5. توجه به تجملات بیشتر ، اگر شمار شریکان بیشتر از 12 نفر باشند : شرکت با مسئولیت محدود میان 2 ،3 و یا 5 نفر تاسیس می گردد ، بنابراین به دلیل آن که تعداد کم می باشد ، مقررات ، بازرسی مستقیم و شخصی شریکان کفایت می کند ، ولی اگر شمار شریکان بیشتر از 12 نفر باشد، بنابراین جهت نگهداری حقوق شریکان و بازرسی فعالیت مدیر شرکت ، قوانین، تعیین هیات نظارت و ایجاد مجمع عمومی اجباری می باشد.

ایجاد موسسه براساس قرارداد صورت می گیرد. در این گونه موسسه ، تدوین شرکتنامه اجباری می باشد. اما تدوین اساسنامه اجباری نمی باشد. اگر اساسنامه تنظیم نشود ، قوانین موردنیاز برای مدیریت فعالیت های شرکت در شرکتنامه قید می گردد. جهت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود میبایست شروط ذیل مهیا گردد.

هدف و رضایت شریکان : رضایت شریکان نمی تواند متاثر از اشتباه باشد.

صلاحیت شریکان : شریکان میبایست صلاحیت پیمان بندی و دخالت در کارها را دارا باشند.

مشروعیت برای شرکت : غیرقانونی بودن برای موسسه سبب ابطال آن می گردد.

اجبار وجود قرارداد کتبی : ثبت نمودن شرکتنامه میبایست صورت پذیرد ،در غیر این صورت در هیچ کدام از سازمان ها تصویب نمی گردد.

انتشار چکیده شرکتنامه : براساس ماده 197 قانون تجارت ، چاپ چکیده شرکتنامه اجباری می باشد و تعهد اعمال آن مجوز بطلان فعالیت شرکت می باشد.

ضوابط اختصاصی

در مقررات کشور ما حداقل و حداکثری جهت اندازه دارایی شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است. سهم الشرکه نقدی میبایست ارزیابی و سهم الشرکه غیرنقدی میبایست ارزیابی و ارائه گردد. احتمال دارد سهم الشرکه غیرنقدی اختراع، تالیف و دانش فنی باشد.

مرکز تخصصی کریم خان، با کارشناسان متخصص در زمینه شرکت با مسئولیت محدود خدمات خود را به صورت ویژه ارائه می نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *