شرکت بامسئولیت محدود بین دو یا چند نفر ( حداقل دو نفر ) تشکیل می شود و شرکا می توانند اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. هم چنین شخص محجور توسط ولی یا قیم می تواند شریک شرکت بامسئولیت محدود گردد.

شرکت یاد شده را به این دلیل بامسئولیت محدود می نامند مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای می باشد که در شرکت سهم داشته باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده در شرکت های بامسئولیت محدود وجود داشته اما انتخاب بازرس پیش بینی نشده است ، بلکه در صورتی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند، هیئتی متشکل از 3 نفر یا بیشتر تحت عنوان هیئت نظارت یا هیئت نظار، از طرف مجمع عمومی عادی انتخاب شده که اولین وظیفه آن، بررسی و اطمینان یافتن از اجرای صحیح مقررات مربوط به تادیه سرمایه و ارزیابی سهم الشرکه های غیرنقدی است. این هیئت باید دفاتر، صندوق و تمامی اسناد شرکت را زیر نظارت خود داشته و هر سال گزارشی در این خصوص به مجمع عمومی عادی ارائه دهد

ثبت کریم خان در ادامه به بررسی مهم ترین نکات راجع به هیات نظار شرکت بامسئولیت محدود می پردازد.

نکات مهم راجع به هیات نظار در شرکت بامسئولیت محدود

 • نکته اول : هر شرکت بامسئولیت محدود که عده ی شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد میبایست هیئت نظار داشته باشد.
 • در صورتی که عده شرکای شرکت بامسئولیت محدود کمتر از دوازده نفر باشد موضوع تشکیل هیات نظار منتفی است پس شرط اساسی برای ایجاد هیات نظار این می باشد که حداقل تعداد شرکاء دوازده نفر باشد.
 • در صورتی که تعداد شرکاء دوازده نفر یا بیشتر باشد تشکیل هیات نظار ضروری می باشد و مدیران شرکت نمی توانند به بهانه عدم نیاز به نظارت و یا عدم انجام معاملات تجاری این الزام قانونی را نادیده بگیرند.
 • هیات نظار حداقل تشکیل شده از سه نفر از شرکاء شرکت و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله پس از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت تعیین می نماید.
 • انتخاب هیئت بر اساس شرایط تعیین شده در اساسنامه شرکت تجدید می گردد.
 • اولین هیئت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد.
 • بعد از تشکیل هیات نظار این هیات اختیار دارد که به صورت سالیانه مجمع عمومی عادی را جهت بررسی ترازنامه و گزارش مدیران شرکت تشکیل دهد.
 • هیات نظار به محض تشکیل وظیفه دارد بررسی کند در تشکیل شرکت آیا تمام سرمایه نقدی تادیه و سرمایه غیرنقدی تسلیم و ارائه شده است یا خیر ؟ و دیگر این که آیا میزان تقویم آورده غیرنقدی در شرکت نامه به صراحت قید شده است یا نه؟
 • پس از این که هیات نظار تحقیق کرد و مطمئن شد که همه آورده نقدی تادیه و آورده غیرنقدی تقویم و در شرکت نامه میزان آورده غیرنقدی تقویم شده و به صراحتقید شده است به پشتوانه حقوقی که به او اعطا شده، به وظایف خود عمل می نماد وگرنه میبایست به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در ارائه آورده نقدی و یا عدم ارائه یا عدم تقویم آورده غیرنقدی به شکل صحیح تقاضای انحلال دهد.
 • نکته دیگر این که هیات نظار مجاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده است.
 • هیئت نظار بعد از انتخاب توسط اولین مجمع عمومی دارای حقوق و تکالیفی می شود که این حقوق و تکالیف اولویت بندی دارد که به این منظور که اول به تحقیق درباره تشریفات الزامی در تشکیل شرکت می پردازند بعد مسئولیت های جاری را انجام می دهند اما در صورتی که در انجام ماموریت هایی که در راستای مسئولیت های هیئت است تقصیراتی باشد یا به عبارتی در صورتی که هیئت نظار تعدی ( زیاده روی ) تفریط ( قصور و کوتاهی ) کند مسئولیت ناشی از تقصیرات خود را دارد.
 • اگرچه هیئت نظار مسئول اعمال و تقصیرات در قوانین معموله مملکتی می باشند اما از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ گونه مسئولیتی ندارند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *