نحوه ی ثبت شرکت های کسبه ی جزء

نحوه ی ثبت شرکت های کسبه ی جزء


چگونه شرکت های کسبه ی جزء را به ثبت رسانیم؟

در این مطلب ثبت کریم خان سعی بر آن دارد تا در خصوص ثبت شرکت های کسبه ی جزء توضیحاتی را برای شما تشریح نماید.

 

نحوه ی ثبت شرکت های کسبه ی جزء

کسبه ی جزء یا پیشه ور نبودن

تاجر در لغت به مفهوم بازرگان و کسی می باشد که به داد و ستد و معامله کالایی پرداخته است.در حقوق تجارت و مطابق ماده ی یک قانون تجارت،تاجر کسی می باشد که شغل معمولی اش معاملات تجاری باشد.

بر اساس حکم شماره ی 1526-26/9/11 رای دیوان عالی کشور،کسبه ی جزء ،شامل تعریف یاد شده در قانون تجارت بوده و به صورت قانونی تاجر به شمار می آیند.ولی به دلیل آنکه بعضی از این اشخاص از سواد بهره مند نبوده و در امور تجاری دارای محدودیت بوده و در نتیجه از الزامات وضع شده برای بازرگانان معاف هستند.برای نمونه ماده 16 قانون تجارت کسبه ی جزء را از ثبت نمودن نام خویش در دفتر تجارتی معاف نموده و یا مطابق ماده 6 قانون تجارت کلیه ی تجار به استثنای کسبه ی جزء لازم است دفاتر روزنامه،دفتر کل،دفتر دارایی و دفتر کپیه و یا سایر دفاتری را که وزارت عدلیه بر اساس نظامنامه قایم مقام این دفاتر ععنوان می دارد را دارا باشد.

کسبه ی جزء اصطلاحی می باشد که قانون تجارت در خصوص افرادی که به کسب و کار و حرفه مشخص فعالیت داشته و در سنت تجارتی،تاجر نام ندارند،استفاده شده و آنان را از الزامات و وظایفی که برای تاجر تعیین کرده ،معاف می دارد.

ماده 19 قانون تجارت تعیین کسبه جزء را به قوانین تقاضانامه ای واگذار کرده است که فراهم نمودن آن به عهده ی وزارت عدلیه می باشد.کسبه جزء که در نظامنامه 7044 -15/3/1311 تعیین گردیده است از گذشته فاقد ارزش علمی گشته بی رونق مانده است.البته نظامنامه مذکور با مصوب نمودن ماده واحده شماره 16606 -8/12/1380 لغو شده است.این ماده واحده عنوان نموده که اشخاص حقیقی ذیل که از مصادیق افراد یاد شده در ماده 96 قانون مالیات های مستقیم نیستند با داشتن شروط ذیل کسبه ی جزء به شمار می آیند:

  1. کسبه،پیشه وران تولیدکنندگان و مانند آنان که مقدار فروش سالیانه آنها از مبلغ یکصد میلیون ریال بیشتر نگردد.
  2. عرضه کنندگان خدمات در هر حوزه ای که مبلغ دریافتی آنان در بابر خدمات عرضه شده سالیانه از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نگردد.

بر اساس آیین نامه ی دادگستری مصوب 1311/3/5 کسبه ی جزء مبنی بر درآمد سالیانه شان تعیین گردیده اند ولی با توجه به کاهش ارزش پول،این ملاک صحیح نمی باشد.با نظر به این موضوع قانون مالیات بر درآمد 1335/1/16 کسبه ی جزء را بی آنکه درآمد را در نظر گرفته باشد به اجمال بیان می نماید.

ثبت شرکت های کسبه ی جزء

همان گونه که موسسه  ثبت کریم خان در مطالب فوق بیان نمود،کسبه ی جزء که در ماده ی ششم قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت آمده هم تاجر به شمار می آیند هر چند از دارا بودن دفاتر تجاری معاف می باشند.

به موجب ماده ی 34 الحاقی مورخ 1313/4/20 به آیین نامه اجرایی ثبت شرکت های تجاری،شرکت های کسبه ی جزء قادرند زمینه ی شراکت خویش را به شکل قرارداد میان دو یا چند نفر در دفاتر اسناد رسمی کشور به ثبت برسانند.از سوی دیگر عملیات تجارتی کسبه جز مانند مغازه ها،دکاکین و امور خدماتی و تاسیساتی پیرو ضوابط و قوانین مقررات نظام امور صنفی می باشد که تحت عنوان فعالیت های زیر مجموعه وزارت بازرگانی،صنعت و معدن بیان شده اند.

علاوه بر آن این که روابط آنان با اقشار جامعه و عبور و مرور عمومی اشخاص به مکان عرضه این گونه فعالیت ها،نظارت بر کارکرد اجتماعی(غیر تجارتی) آنان را الزامی نموده است.به همین جهت فعالیت های شرکت های کسبه ی جزء می بایست در دفاتر امور صنفی محل فعالیت (ادارات بازرگانی) به ثبت برسد و تحصیل مجوز از ادارات اماکن مکان عملایت (نیروی انتظامی) می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *