نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی


موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد اطلاعاتی در خصوص نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی را در اختیار شما قرار دهد. هر شرکت سهامی ،از طریق تعدادی از افراد مالک سهم اداره می شود که قانون ، عنوان هیئت مدیره به آن ها منسوب میشود . اشخاص این هیئت ، هر کدام یک نماینده شرکت هستند . بدین معنی که ازسمت شرکت نمایندگی دارند که طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت در روابط خارجی شرکت با شخص سوم و در روابط داخلی شرکاء و دیگر کارگزاران شرکت از قدرت های که به آن ها داده شده است ؛ در کارها اخیر شرکت مبادرت نمایند .

هیئت مدیره در برابر قدرت های خود عهده دار یکسری تعهدات می باشند .قدرت های و تعهدات های هیئت مدیره در اساسنامه شرکت بازتاب می شود.در مطالب پیش از این ، به طور کامل به موارد عضویت هیات مدیره رسیدگی شده است . ولی شایان ذکر است اشاره شود که به سبب ماده 111 ل.ا.ق.ت افراد زیر قادرنیستند به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند :

  1. ورشکستگانی که حکم ورشکستگی آنان آمده است.
  2. اشخاصی که به دلیل انجام جنایت یا یکی از جرم های سرقت، خیانت در امانت ، کلاهبرداری، جنایاتی که به سبب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری معرفی شده اند، اختلاس،
    حقه بازی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، به سبب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، صورت کلی یا قسمتی بی بهره شده باشند . باید دقت داشت که این افراد تنها در زمان محرومیت از حقوق اجتماعی نمی توانند به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند.

نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره

از دید ارزشمندی مراعات اکثریت رای گیری و معتبر بودن تصمیمات در هیات مدیره قانون گذار در ماده 112 ” لایحه ” کم بودن تعداد اعضای هیات مدیره را از حداقل های تنظیم شده در قانون مجاز ندانسته است.به موجب قانون هیات مدیره در شرکت های سهامی عام حداقل 5 نفر و در شرکت های سهامی خاص حداقل 2 نفر مشخص شده است . احتمال دارد در اساسنامه شرکت حداقل میزان مدیران بالاتر از حداقل های تنظیم شده در قانون باشد .

به طور مثال مطابق اساسنامه شرکت سهامی عام میزان مدیران حداقل 7 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 5 نفر باشد. با اینهمه در این شرایطی میبایست به تسلط اراده و طلب سهام داران که در اساسنامه روشن شده اولویت داد و حداقل تنظیم در اساسنامه را مد نظر قرار داد . پیامد این موضوع در حالت درگذشت، کنارگیری یا محرومیت شرایط از یک یا چند مدیر و کاهش عده ای مدیران، هنگام مشخص شدن عضو علی البدل ، به سامان تنظیم شده در اساسنامه و در مجمع عمومی، جایگزین فرد خارج شده، میبایست در پی صورت جلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکت ها ابلاغ شود.

اینگونه در این متن مشخص است که بعد از شمارش آرا در مجمع و کسب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره، جانشین اعضای علی البدل با عضو اصلی که بیرون رفته قادراست ارتباطی به میزان آرای عضو علی البدل نداشته باشد و در اساسنامه و یا مجمع عمومی امکان دارد ترتیب دیگری غیر از تعداد آرای منتسب به هر عضو علی البدل مانند اولویت فرد حقوقی به فرد حقیقی و یا ویژگی های مخصوص فردی و تجربی و یا مدارک در نظر گرفته شود.

در زمانی احتیاط نکردن عضو علی البدل مدیران باقیمانده میبایست به سرعت مجمع عمومی عادی شرکت را برای کامل اعضای هیات مدیره فراخوان داده و مطابق ماده 113 ” لایحه ” در زمان اجتناب مدیران از دعوت مجمع ، هر ذی نفع اجازه دارد از بازرسان شرکت دعوت مجمع عمومی را تقاضا کند و بازرس هم موظفند به اجرای چنین تقاضا است.

پیوسته اجرای ماده 112 ” لایحه ” در بند 3 ماده 201 ” لایحه ” در بخش 9 انحلال و پاک سازی دیده شده است. به این توصیف که اگر مقام کلیه یا بعضی از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت در پی زمان اضافه بر نیم سال بلامتصدی بماند هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

در تضمین اجرای احتیاط در ماده 201 ” لایحه ” انگار تفاوتی نمی کند که میزان اعضای هیات مدیره پایین از حداقل های تنظیم شده و یا بدون کم شدن عضوی از اعضای هیات مدیره سمت یکی از

آنان بلامتصدی مانده باشد. یعنی هر سه نفر عضو هیات مدیره حضور داشته باشند ولی مثلاَ رئیس هیات مدیره فقط از سمت ریاست هیات مدیره کنارگیری کرده باشد.

نحوه تکمیل اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی در مجموعه تخصصی ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان در کوتاه ترین زمان و کمترین هزینه انجام میشود

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *