مروری بر نتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکت

اگر می خواهید شرکت جدیدی را به نام خود ثبت نمایید لازم است که بر اساس مقررات و قوانینی که در قانون تجارت وضع شده است به این امر بپردازید. ما سعی داریم تا در این مقاله به نتایج حاصل از اجرای مقررات ثبت شرکت بپردازیم ،اگر می خواهید در این رابطه اطلاعاتی را کسب کنید با ما در ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

بنابر آنچه گفتیم، دنیای تجارت ، مملو از تحرک و فعالیت و سرشار از پدیده های ناپایدار و عوامل متغیر است ، آنچه که می تواند به این عوامل نظم بدهد و بقای آن را تضمین نماید، وجود قوانین و مقرراتی می باشد که با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و جهت بسط و تعمیم عدالت اجتماعی تدوین شده باشد. بدون شک بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری به عهده دارند، زیرا استفاده از پدیده ی شرکت تجاری به بازدهی فعالیت اقتصادی شدت بیشتری می دهد و شامل مزایایی می باشد که فعالیت فردی در بر ندارد. این مزایا عبارت از فراهم شدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی گوناگون برای دستیابی به هدفی واحد و به خصوص محدودیت مسئولیت فعالان تجاری می باشد. بیهوده نیست که امروزه هم اشخاص و هم دولت ها فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری ارائه می کنند.

اما شرکت های تجاری مطابق با شرایط مشخصی تشکیل می شوند. شرایط تشکیل شرکت را باید به دو دسته تقسیم کرد : دسته ای از شرایط ، جنبه ی الزامی دارند، یعنی شرکت ایجاد نمی شود مگر آن که آن شرایط تحقق پیدا کنند. برعکس ، ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها، در تشکیل شرکت نقشی ندارد، اما از آن جا که عدم ثبت شرکت باعث مجازات مدیران شرکت و احیاناَ انحلال شرکت خواهد بود، در عمل موسسان شرکت ها آن ها را به ثبت می رسانند. در حقیقت، اگرچه برای تشکیل شرکت های تجاری و ایجاد قانونی آن ها ، حصول توافق و تراضی بین تشکیل دهندگان و رعایت و اجرای مقررات عمومی و مواد قانون تجارت درباره ی هر یک از شرکت ها کافی می باشد، اما برای اینکه از شرکت «شناسایی قانونی» به عمل آید و بتواند بعنوان «شخص حقوقی» معرفی شود الزامیست که کیفیت تشکیل و جریان تاسیس آن با رعایت تشریفات و مقررات قانونی به ثبت برسد.

ثبت شرکت کریمخان به سبب اینکه مشکلات ثبت را برای دوستداران ثبت شرکت راحت تر کند همیشه پاسخگوی علاقمندان در رابطه با امور ثبتی می باشد.

ثبت شرکت علاوه بر اینکه باعث معرفی و شناسایی می باشد بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع جهت کسب وجود قانونی است. به گونه ای که قبل از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را ندارد. بنابراین شخص حقوقی هم مثل شخص حقیقی نیاز است که مشخصات آن در دفتر مخصوصی به ثبت رسانیده و گواهی نامه ی ثبت دریافت کند. متقاضیان گرامی می توانید ثبت شرکت خود را به ما در ثبت شرکت کریم خان بسپارید تا در کوتاهترین زمان شرکت مورد نظر شما را به ثبت برسانیم.

اجرای قوانین و مقررات مربوط به ثبت شرکت ها ناشی از اصل حاکمیت دولت و مربوط به قوانین دستوری است که رعایت آن ها الزامی می باشد و توافق یا تراضی تشکیل دهندگان و یا اراده ی آنان در این باب کمترین تأثیری ندارد. زیرا همین مقررات قانونی مرتبط با ثبت شرکت ها هم مثل و نشان دهنده ی اراده ی فرد است.

قانون، مراجعه جهت ثبت شرکت را طی اولین ماه تشکیل شرکت به قدری مورد اهمیت قرار داده است که عدم اقدام به آن باعث بطلان عملیات شرکت خواهد بود. این بدان معنا می باشد که پس از گذشت یک ماه از تشکیل شرکت و عدم ثبت آن، هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه نموده و ابطال عملیاتی که بعد از یکماه اول واقع شده را تقاضا کند، بدون این که شرکت قادر باشد از این بطلان به نفع خود استفاده کند(ماده ی 198). همچنین ماده ی 195 قانون تجارت بیان نموده است : «ثبت تمام شرکت های مذکور در این قانون الزامی بوده و تابع تمام مقررات قانون ثبت شرکت ها است ». قانون گذار در این ماده، دو ضمانت اجرا جهت عدم ثبت تعیین نموده است : ضمانت پرداخت جریمه توسط مدیران شرکتی که ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان می باشد. در نتیجه ، اگر دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکند، شرکت ثبت نشده و موجود تلقی می شود، با این شرط که شرکت مطابق با مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد. همچنین در صورتی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا کند، شرکت از تاریخ صدور حکم، منحل تلقی خواهد شد، نه از ابتدای تشکیل . تمام آنچه که بیان شد در رابطه با شرکت های خارجی نیز صدق می کند .

صرف نظر از مراتب ذکر شده، کنترل و نظارت دولت بر روی امور شرکت ها و ثبت آن با تشریفات خاص باعث می شود که همه از آن اطلاع کسب کنند و در ارتباط با آن دچار شک و تردید و ناراحتی نشوند. لازم به ذکر است تقاضای ثبت شرکت باید توسط مدیران شرکت انجام گیرد و مدیران شرکت ها برای ثبت شرکت باید مدارکی را به مرجع ثبت ارائه دهند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت تعیین نموده است. جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت تقاضای ثبت شرکت می توانید به مقالات مرتبط که در ثبت شرکت کریم خان ارائه شده است مراجعه نمایید.

نتایج اجرای مقررات ثبت شرکت ها

  1. شرکت ثبت شده به عنوان یک شخص قانونی ، واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناخته می شود.
  2. می تواند منشا آثار و اعمال ،معاملات و روابط مالی و اقتصادی شود.
  3. رسمیت اساسنامه و شرکتنامه و سایر اسناد شرکت مسجل می شود و مانند اسناد عادی در معرض ایراد و تزلزل نیست.
  4. شرکا و موسسان شرکت از رسمیت شرکت و مسئولیت اداره کنندگان و همچنین نتایج حاصل از فعالیت های شرکت اطمینان پیدا می کنند.
  5. اشخاص دیگر و معامله کنندگان از اوضاع شرکت مطلع می شوند و با اتکا به رسمیت آن می توانند با آسودگی خیال با شرکت روابط مالی و اقتصادی برقرار کنند.
  6. در هنگام انحلال یا ورشکستگی شرکت با مقررات خاصی به اوضاع مالی شرکت رسیدگی می شود.

اضافه بر مراتب، قاعده ی الزامی بودن ثبت شرکت ها این امکان را به دولت ها می دهد که نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت ایجاد شرکت تحقیقات و رسیدگی های دقیق انجام داده و جهت حفظ و تنظیم روابط مدنی و اجتماعی و نگهداری از منافع عمومی از تشکیل شرکت هایی که مقررات را رعایت ننموده اند و این عدم رعایت مقررات مسلم التاثیر در حقوق و حدود افراد دیگر است که اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگیری نماید. در واقع با ثبت شرکت معلوم می شود که آیا برای ایجاد این شخصیت حقوقی دقت های لازمه صورت گرفته و مقررات رعایت شده یا نشده است . هر زمانی که شرکت به ثبت برسد قراردادهای منعقد شده بین شرکت ها رسمی بوده و بعدها هیچ یک نمی توانند مثل اسناد غیر رسمی، از تصمیماتی که به ثبت می رسد اظهار بی اطلاعی کنند. همچنان ثبت شرکت از نظر معامله کنندگان با شرکت از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که اغلب نمی توانند بدون مراجعه به آن معامله انجام دهند. چون کسی که معامله ی مهمی با شرکت منعقد می کند باید آگاه باشد که قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی چه مقدار می باشد. در واقع سود و منفعت اشخاص ثالث در این می باشد که شرکت به ثبت برسد ، چون در این صورت این اشخاص می توانند با مراجعه به اداره ی ثبت شرکت ها ، از میزان مسئولیت شرکا ،نوع شرکت و اقامتگاه آن نیز مطلع شوند.

انواع شرکت های تجارتی که باید ثبت شوند :

  1. شرکت های داخلی
  2. شرکت های خارجی
  3. شرکت های بیمه

در رابطه با ثبت نمودن شرکت های بیمه باید به قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری مصوب آبان 1358 مراجعه شود. بر اساس ماده ی 8 قانون ثبت شرکت ها «شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه هایی هستند که از سوی وزارت دادگستری تنظیم می شود، پذیرش تقاضای ثبت شرکت های فوق و شرایط مربوط به عملیات آن ها مشروط بر رعایت مقررات نظامنامه های مزبور خواهد بود» لازم به ذکر است حق الثبت شرکت ها بر اساس تبصره ی 77 قانون بودجه ی سال 1363 تعیین شده و پس از آن مطابق با ماده ی 5 قانون وصول بعضی از درآمدهای دولت مصوب سال 1369 پنجاه درصد افزایش یافته است.

لازم به یادآوری می باشد ثبت شرکت کریم خان مستندات این مقاله را بر اساس کتب حقوق تجارت نویسنده حسینقلی کاتبی انتشارات گنج دانش ، چاپ دهم،سال 1382 ، حقوق تجارت نویسنده محمدعلی عبادی، انتشارات گنج دانش ، شهریور 1368 و حقوق شرکت های تجاری نویسنده رضا پاکدامن ، انتشارات خرسندی، سال 1389 جمع آوری و ارائه نموده است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *