مراحل دریافت مجوز ثبت شرکت هلدینگ


در این مقاله با موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه باشید تا به توضیحاتی در خصوص اخذ مجوز ثبت شرکت هلدینگ بپردازیم.

در این مبحث درخصوص شرکت های هلدینگ شامل علل ایجاد و سرمایه موردنیاز جهت تشکیل این شرکت ها و همچنین مرحله های اخذ جواز هلدینگ توضیحاتی ارائه می دهیم:

در این دنیای مبهم ،فعالیت هایی مانند رقابت جهانی شدن، بی ثباتی بازار، کاهش مسئولیت پذیری دولت ها، رشد شرکت ها و بنگاه ها و کوشش فراوان جهت به دست آوردن سهم بیشتر در بازار و همچنین ورود به اقدامات جدید و دارای سودباعث شده که در باب یکپارچه کردن بنگاه ها به شکل شرکت های هلدینگ نه فقط در کشور های توسعه یافته لیکن در کشورهای در حال توسعه نیز مرسوم می باشد.

موسسه های توانا برای بکارگیری درست از نیروی های بنگاه ها، افزونی کارکرد مدیریت، انعطاف‌پذیری در برابر رقابت، کاهش هزینه، ارزش آفرینی، استفاده از برتری های نسبی در کشور و همچنین حفظ سرمایه به گونه هلدینگ می باشد تا علاوه بر تسلط به مسائل خود و ادامه بقاء، به رقابت در جهانی می پردازند.

شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ به لاتین Holding company میباشد و این شرکت موسسه های زیر مجموعه ای را دارا می باشد که مدیریت آن شرکت ها به صورت مستقیم تحت نظارت مدیران شرکت اصلی می باشد.شرکت هلدینگ با خرید قسمت اصلی سهام شرکتی دیگر، توانایی رأی در آن شرکت را دارند، که شرکت دوم ، شرکت فرعی یا وابسته نیز نامیده می شوند.

موسسه های وابسته هویت قانونی خود را به منظور شرکت های جداگانه نگاه می دارند، ولی مدیریت هر شرکت وابسته زیر نظارت شرکت هلدینگ می باشد.

علل تاسیس شرکت های هلدینگ

علت های فراوانی جهت توسعه واحدهای تجاری به وسیله تلفیق واحدهای انتفاعی موجود می باشد که بااهمیت ترین آن شامل:

 • کسب منابع نخستین جدید،تسهیلات و شرایط تولیدی،علم ودانش موسسه ها و نهاد های بازاریابی و عرضه و توسعه سهام بازار.
 • کسب سریع و آسان به منبع های مالی با ضوابط متناسب و بهبود اقتصادی
 • کسب مدیریت شایسته
 • کسب مواد اولیه نادر
 • مصرف بهینه درزمان جهت ورود به بازارهای تازه به وسیله تصرف شرکتی که بیشتر دربازار کار و تلاش می کند ، در عوض توسعه ویژه منابع اعم از مادی ومعنوی، لازم جهت ورود به بازار مقصود
 • مصرف بهینه درهزینه ها توسط افزونی تولید
 • استفاده از فعالیت ها و مزیت های مالیاتی
 • استفاده از سینرژی(هم افزایی)

هم افزایی یعنی اجتماع راندمان شرکت ها بیش از مجموع اجباری آنها .
درباب هلدینگ مفاد این بیانات عبارت است از کوشش مجموعه هلدینگ ،در تمامی فعالیت ها بیشتر از فعالیت های شرکت وابسته باشد.

حداقل سرمایه موردنیاز جهت تاسیس شرکت هلدینگ

براساس مصوبه مورخ ۸۶/۲/۱۵ هیأت مدیره موسسه بورس و اوراق بهادار حداقل سرمایه شرکت های هلدینگ را مشخص نموده است:
در شرکت های اصلی سهامی خاص پنجاه میلیارد ریال و در شرکت های هلدینگ سهامی عام یکصد میلیارد ریال می باشد.

مراحل اخذ مجوز شرکت هلدینگ

درخواست کنندگان ثبت شرکت هولدینگ، میبایست پیش از به ثبت رساندن شرکت در اداره ثبت شرکت ها،مجوز لازم را از سازمان اوراق بهادار و بورس اخذ نماید.در زیر مرحله های دریافت مجوز را نام می بریم:

گام اول: شروط اخذ توافق اصولی با تشکیل شرکت هلدینگ

درخواست کننده، در آغاز تقاضای خود را براساس برگه صدور مجوز تشکیل شرکت هلدینگ و برگه پرسشنامه اطلاعات کاندید عنوان مدیر عامل یا عضو شدن در هیأت مدیره به وسیله عضوهای هیأت مدیره و مدیر عامل اعلام شده جهت کنترل ارزیابی موسسه های مالی بورس و اوراق بهادار فرستاده می شود.
موسسه بعد از ارزیابی مدارک،و اگر شروط لازم را کامل نموده و کسب نمایند ، توافق خود را با تشکیل شرکت ارسال می نماید.

گام دوم: شرایط واگذاری مجوز تأسیس

شرکت میبایست با توافق اصولی موسسه ها با تشکیل شرکت مدارک اطلاع داده شده به وسیله سازمان را طی زمان تعیین شده کامل نماید؛ بعد از فراهم نمودن مدارک ، نامه ای حاکی بر اجازه تشکیل شرکت و ثبت نمودن آن در مرجع ثبت شرکت ها را صدور می نماید.

گام سوم : شروط واگذاری مجوز فعالیت بعد از اخذ جواز تأسیس

بعد از اتمام قدم دوم و بیان توافق با تشکیل شرکت، درخواست کننده می بایست در مدت زمان تعیین شده شرکت را در مرجع ثبت شرکت ها ثبت نماید و سندهای لازم را به سازمان تحویل نمایند.بعد از ثبت موسسه های مالی در مجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، شرکت مدارک موردنیاز را برای ثبت به سازمان عرضه می کند و با کسب شروط، جواز فعالیت، صادر می شود.

شروط اخذ مجوز تبدیل و فعالیت

اگر مقصود درخواست کننده تبدیل شرکت به شرکت هلدینگ باشد میبایست فعالیت های زیر را اعمال نماید:

 1. کامل نمودن برگه درخواست تبدیل به شرکت هلدینگ و همراه پیوست های مذکور در فرم(آدرس الکترونیکی معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک نهادهای مالی تحت نظارت /لینک شرکت مادر یا هلدینگ
 2. پرسشنامه اطلاعات کاندیدای مقام مدیر عامل یا عضو شدن در هیأت مدیره سازمان مالی ( آدرس الکترونیکی /لینک معاونت نظارت بر نهادهای مالی /لینک سازمان های مالی تحت نظارت /لینک شرکت مادر یا هلدینگ
 3. بعد از صدور مدارک به مدیریت ارزیابی موسسه های مالی با کامل بودن مدارک و کسب شروط مورد نیاز نهاد ها به ارسال مجوز مبادرت نمایند. درخواست کننده طی مدت معلوم می بایست به ثبت نمودن تغییرات عنوان شرکت در مرجع ثبت شرکت ها مبادرت نمایند.

در دپارتمان تخصصی ثبت شرکت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب با افتخار آماده ی ارائه ی خدماتی از قبیل ثبت شرکت هلدینگ به شما عزیزان می باشد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *