مدارک لازم برای تشکیل هیات موسس در تعاونی ها


” تعاون ” که مصدر باب تفاعل و به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری است، از اصل ” عون ” به معنای یاری کردن مشتق شده است. تعاون در اصطلاح عملی عبارت است از تمرکز امکانات و مساعی افراد و استفاده از آن در راه حصول به اهدافی معین و رفع نیازهای مشترک افراد.

شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.

معرفی هیئت موسس در تعاونی ها

تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشد صورت می گیرد. تعداد اعضای مجمع عمومی هفت نفر می باشند که سه نفر به عنوان هیات موسس و یک نفر نماینده در اداره کل تعاون می باشد.

وظایف این مجمع عبارت است از :

 1. تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قوانین و مقررات
 2. دعوت به عضویت افراد واجد شرایط
 3. تشکیل اولین مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیئت مدیره که با تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی و تعیین هیئت مدیره وظایف مجمع عمومی موسس خاتمه یابد.
 4. اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند.
 5. تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی می باشد.

تاریخ خاتمه وظایف هیات موسس : پس از تشکیل اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی و تعیین هیات مدیره ( ماده 32 ق. ب. ت )

مدارک لازم برای تشکیل هیات موسس

 1. کپی برابر با اصل مدارک شناسایی شامل شناسنامه ، کارت ملی و مدارک تحصیلی
 2. کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت
 3. گواهی عدم سوء پیشینه اعضا
 4. اخذ مجوز فعالیت تعاونی در موضوع طرح پیشنهادی از مراجع ذیربط
 5. کارکنان رسمی و پیمانی دولت می بایست کپی حکم کارگزینی خود را ارائه دهند و از ارائه کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوء سابقه معاف می باشند. اداره کل تعاون پس از اخذ مدارک از سوی متقاضیان، آن ها را مورد بررسی قرار می دهد و پس از 5 روز نظر کارشناسی خود را بیان می کند. چنانچه مدارک مورد تایید قرار گرفته باشدف نمونه اساسنامه و فرم های لازم برای تشکیل شرکت تعاونی، در اختیار هیات موسس قرار می گسرد. پس از اینکه با انتخاب اعضا هیات موسس موافقت شد، آن ها موظفند تا اقدامات ذیل را انجام دهند :
 • افتتاح حساب به نام شرکت تعاونی در حال تاسیس در نزد یکی از بانک ها
 • تشکیل اولین مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی با دعوت از افراد واجد شرایط عضویت، هیات موسس موظفند تا شرایط عضویت و مهلت پذیرش تقاضای عضویت این اشخاص در کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم التادیه هر یک از اعضاء با ذکر نحوه صدور آگهی های بعدی را به آن ها شرح دهند.
 • هیات موسس باید شرایط داوطلبان و نحوه عضویت و اخذ گواهی واریز وجه لازم التادیه سهام آن ها و صدور برگ اجازه ورود آن ها را به اولین جلسه مجمع عمومی عادی بررسی کند.
 • هیات موسس موظف است تا سرمایه های غیرنقدی داوطلبان و واجدین شرایط عضویت در مجمع عمومی را از نظر مطابقت با طرح مورد نظر بررسی کند. این کار با کمک کارشناس رسمی دادگستری و انجام تشریفات قانونی لازم صورت می گیرد.

مدارکی که اعضای هیئت موسس باید به وزارت تعاون ارائه کند عبارت است از :

 1. فتوکپی شناسنامه و مدارک تحصیلی ؛
 2. فتوکپی گواهینامه پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت ؛
 3. گواهی عدم سوء پیشینه .

چند نکته :

 • کارکنان رسمی و پیمانی دولت، با ارائه گواهی یا حکم کارگزینی از ارائه گواهی مذکور در دو مورد اخیر، معاف خواهند بود.
 • موسسات تعاونی باید با قوانین و مقررات تعاونی ها آشنایی داشته باشند و در صورت نیاز در کلاس های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان دایر می کند، شرکت کنند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *