مدارکی که هیئت موسس تعاونی به اولین مجمع عمومی عادی تسلیم می کند


یکی دیگر از شرکت های تجاری شرکت های تعاونی می باشد که هدف آن با دیگر شرکت هایی که تا به حال پیش از این مورد بحث قرار گرفت تفاوت دارد زیرا هدف شرکت های سهامی عام و خاص و نسبی و … فعالیت برای سود و بهره دهی بیشتر می باشد چنانچه هدف اصلی شرکت های تعاونی کمک به بهبود وضع اقتصادی و رفاه شرکاء و تامین نیازهای مخصوص آن ها می باشد.

براساس تعریف ماده اول قانون شرکت های تعاونی تصویب شده در 11/ 5/ 34 ، شرکت تعاونی شرکتی می باشد از اشخاص حقیقی و حقوقی که برای مرتفع نمودن نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق همکاری آنان موافق اصول تشکیل می گردد.

در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر می باشد . میزان مسئولیت هر کدام از شرکا ، در صورت سهامی بودن به اندازه مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.مرجع ثبت تعاونی ها در تهران ” اداره کل ثبت شرکت ها ” و در شهرستان ها ” اداره ثبت ” واقع در مرکز اصلی تعاونی می باشد.لازم به ذکر است، هرگونه تغییری که بعدها در اساسنامه یا در اعضای هیئت مدیره ، بازرسان و مدیرعامل تعاونی یا در سرمایه آن صورت پذیرد ، میبایست به مرجع ثبت تعاونی اعلام گردد.

در ادامه این نوشتار با ثبت کریم خان همراه باشید تا هیات موسس شرکت تعاونی و وظایف آن را مورد بررسی قرار دهیم.

هیئت موسس شرکت تعاونی و وظایف آن

جهت تاسیس هر تعاونی باید هیئتی تحت عنوان هیئت موسس تشکیل گردد . در تعریف هیات موسس می توان گفت که از عده ای از افراد دارای شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسیس تعاونی می کنند. تعداد اعضای هیئت موسس نباید از سه نفر کمتر باشد. وظایف این هیات عبارتند از :

 • تهیه و پیشنهاد اساسنامه براساس قوانین و مقررات
 • دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در شرکت تعاونی
 • تشکیل اولین مجمع عمومی عادی برای تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیات مدیره و دیگر وظایف مجمع عمومی.

هیئت موسس میبایست مدارک و اوراق ذیل را در ابتدای تشکیل جلسه اولین مجمع عمومی عادی در اختیار آن قرار دهد :

 • طرح اساسنامه تعاونی، یعنی نمونه اساسنامه ای که به وسیله هیئت موسس کامل و تدوین گشته است ؛
 • لیست اسامی و مشخصات تمامی داوطلبان اولیه عضویت، تعداد سهام و میزان مبالغ نقدی که باید تادیه گردد که هر یک از داوطلبان بابت آن پرداخته است، لیست انواع آورده های جنسی ( در صورت وجود ) و قیمتی که کارشناس رسمی دادگستری برای هر یک از آن ها تعیین نموده است ، اوراق تقاضای عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه داوطلبان و پرونده هایی که برای آن ها تشکیل گشته است ؛
 • لیست حاوی اسامی و مشخصات که در زمان ورود داوطلبان به جلسه از آن ها تهیه شده و برگه های اجازه ورود که از آن ها جمع آوری شده است ؛
 • عین موافقتنامه تشکیل تعاونی ؛
 • گواهی مربوط به کل موجودی حاصل از پرداخت مبالغ لازم التادیه سهام که هیئت موسس از صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط دریافت کرده است.
 • تمامی اوراق درباره خرید سهام که داوطلبان عضویت در نزد صندوق تعاون یا شعبه بانک مربوط تکمیل و امضا نموده اند و توسط بانک یا صندوق تعاون مهر شده است ؛
 • انتخاب اولین بازرسان، اعم از اصلی و علی البدل، براساس اساسنامه به تصویب رسیده در همین مجمع ؛
 • بررسی و تصویب امور دیگری که در دستور جاسه مجمع قرار دارد.

مجمع میبایست ابتدا با ملاحظه گزارش هیئت موسس و اوراق و مدارک ارائه شده و در صورت لزوم با بررسی های لازم اطمینان حاصل نماید که کلیه داوطلبان عضویت از جمله حاضران در جلسه، حائز شرایط مورد نیاز برای عضویت می باشند و پس از آن برای تصویب اساسنامه به طرح و بررسی آن بپردازد، زیرا فردی که حائز شرایط عضویت نباشد چون نمی تواند به عضویت تعاونی پذیرفته شود پس نمی تواند در بررسی و تصویب اساسنامه و امور دیگری که باید به تصویب مجمع برسد مشارکت نموده و رای دهد.

امور ثبتی و حقوقی خود را به ثبت کریمخان بسپارید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *