نگاهی کوتاه به شرایط ثبت شرکت

شرکت به مفهوم همکاری چند نفر برای رسیدن به هدف خاص است.ثبت شرکت نیز مانند سایر امور ثبتی و حقوقی مشمول قوانین بخصوصی است که ثبت کریم خان در این مقاله به بررسی شرایط ثبت شرکت پرداخته است.

با ثبت شرکت در حقیقت شما صاحب شخصیت حقوقی خواهید شد و اشخاص با اعتماد و اطمینان بیشتری با شما کار خواهند کرد.

در ادامه ثبت کریم خان به بررسی دقیق تری در باب شرایط ثبت شرکت خواهد پرداخت.

 

بررسی مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث

تفاوت عمده شخصیت حقوقی با حقیقی در این است که در شرکتی که به ثبت رسیده است کلیه اعضای هیئت مدیره و شرکا در برابر اشخاص ثالث دارای مسئولیت بوده و باید به لحاظ قانونی پاسخگو باشند ، بدین ترتیب همه مسئولیت ها برعهده یک نفر نمی باشند و این امر سبب می شود که اعتماد سایرین جلب شده و با اطمینان بیشتری با شرکت تعامل داشته باشند.

حمایت قانونی از طرفین شراکت

کلیه شرکا و سهامداران در منافع یک شرکت شریک هستند و در ضررهای آن مشترکاً متضرر خواهند بود زیرا درصدهای سهام و کلیه حقوق شرکا به صورت قانونی در اساسنامه قید شده است ، همچنین در اختلافات مالی بین اعضا یا اشخاص ثالث نیز اختلافات و مشکلات به سادگی از طریق قانون قابل پیگیری خواهد بود.

شرکت در مناقصات و مزایدات

در سال مناقصات و مزایدات زیادی تشکیل می شود که این مناقصات و مزایدات تنها برای اشخاص حقوقی است و منافع قابل توجهی برای شرکت ها دارد.شما با ثبت شرکت می توانید در مناقصات و مزایدات شرکت کنید و از مزایای آن استفاده نمایید.

نمایندگی رسمی

همانگونه که می دانید برندهای فوق العاده معتبری وجود دارد که ممکن است تمایل داشته باشید که با آن ها شراکت داشته باشید و در واقع از آن ها نمایندگی بگیرید تا به رونق کارتان کمک کند.اخذ نمایندگی از برندهای معتبر تنها با ثبت شرکت میسر است.

روزنامه رسمی شرکت

هر شرکتی دارای یک روزنامه رسمی است که در این روزنامه مواردی از قبیل تاریخ ثبت شرکت، اسامی تمام اعضای هیئت‌مدیره و سِمت آن‌ها، دارندگان حق امضاء، نشانی قانونی شرکت، موضوع فعالیت شرکت، شعبه های شرکت، میزان سرمایه ثبت شده و تغییرات شرکت در آن لحاظ شده است.روزنامه رسمی در حقیقت در شخص ثالث اطمینان ایجاد کرده و باعث می شود که طرف قرار داد به طور کامل با شرایط شرکت آشنا شود.همچنین با رسمی شدن این جراید و با گذشت زمان از فعالیت شرکت ، اعتبار شرکت زیاد شده و این شرکت در بین اشخاص و اصناف شناخته شده می شود.

پرداخت مالیات

مالیات یک شرکت براساس میزان فعالیتی که به صورت سالیانه انجام می دهند در نظر گرفته می شود.هر شرکتی در پایان سال مالی اظهارنامه مالیاتی خود را به اداره دارایی ارائه داده و سپس مالیات می پردازد.آیتم هایی که بر اندازه مالیات یک شرکت موثر است عبارتنداز : تکمیل صحیح دفاتر مالیاتی، ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی، میزان درآمد شرکت و سود خالص کسب شده در پایان سالی مالی.لازم به ذکر است در صورت بروز هر گونه اشتباه محاسباتی در موارد فوق شرکت موظف به پرداخت مالیاتی اضافه بر سازمان خواهد شد.این نکته را در نظر داشته باشید که اگر شرکتی در طول سال مالی فعالیتی نداشته باشد ، در پایان سال مالی اظهارنامه عدم فعالیت خود را ارائه داده و مشمول مالیات نمی باشد.

تکمیل دفاتر مالیاتی

هر شرکت در سال مالی فعالیت های خاص خود را دارد که در آن ها درآمدها ، بدهی ها ، هزینه ها و اصتهلاک ها مورد توجه قرار می گیرد.موارد فوق دقیقاً آیتم هایی است که در دفاتر مالیاتی وجود دارد.شرکت ها در انتهای هر سال مالی باید دفاتر مالیاتی پلمپ را پر کنند که تکمیل این دفاتر مستلزم محاسبه دقیق موارد فوق می باشد.

داشتن محل مشخص برای شرکت

یکی از نکاتی که برای ثبت شرکت باید در نظر داشته باشید داشتن یک محل و آدرس بخصوص برای کسب و کار است ، لازم به ذکر است که در سه ماه ابتدایی ثبت شرکت می توانید از نشانی منزل استفاده کنید اما پس از تشکیل پرونده مالیاتی میبایست آدرس مکان تجاری یا اجاره نامه به نام شرکت ارائه دهید.

قرارداد ثبت شرکت

برای اینکه قرارداد ثبت شرکت منعقد گردد باید شرکای شرکت رضایت داشته باشند ، همچنین شرکت باید موضوع مشروعی داشته باشد.قرارداد شرکت بدون رضایت شرکا فاقد اتبار می باشد و این رضایت باید با علم به ماهیت قرارداد ابراز گردد.طرفین قرارداد شرکت در شرایط مساوی خواهند بود بدین معنا که در سود و ضرر یکدیگر شریک می باشند بعبارتی طرفین قرارداد شرکت دارای منافع مساوی خواهند بود.در صورتی که شریک بندهای قرارداد را رعایت نکند قرارداد شرکت باطل خواهد شد و فاقد ارزش می باشد.همچنین در صورتی که شریک در نوع شرکت اشتباه کرده باشد قرارداد شرکت باطل خواهد بود.بعنوان مثال در صورتی که قصد تشکیل شرکت با مسئولیت محدود را دارید نمی توانید برای تشکیل شرکت تضامنی یا نسبی تعهد دهید در این صورت تعهد شما فاقد اعتبار خواهد بود.

اهلیت شرکا

در تعریف اهلیت شرکا می توان گفت که اهلیت شرکای شرکت بدین معناست که یک شریک باید بالغ و عاقل و رشید باشد.

موضوع شرکت

موضوع شرکت در واقع نوع فعالیتی است که هر شرکت انجام می شود که نوع این فعالیت در اساسنامه و شرکت نامه ذکر می شود.کافی است که در اساسنامه عباراتی چون:«صادرات و واردات» یا «تولید و فروش محصولات مصرفی» آورده شود تا بسیاری از فعالیت های تجاری داخل در موضوع شرکت شود.

آورده شرکا

آورده شرکا می تواند نقدی و یا غیرنقدی باشد.لازم به ذکر است در شرکت های اشخاص سرمایه شرکت افزوده خواهد شد و دارایی شرکت را تشکیل می دهد، آنچنان اهمیتی برای اشخاص ثالث ندارد که برای شرکت های سهامی یا با مسئولیت محدود؛ زیرا در مورد شرکت های اشخاص، هرگاه شرکت نتواند قرض های خود را بپردازد ، شرکای ضامن به طور نامحدود مسئول پرداخت قرض های آن هستند.دارایی شرکت با دارایی شرکا متفاوت است وتا زمانی که شرکت دایر است قرض های شرکت از حساب خود شرکت پرداخت می شود.شرکا باید ابتدا طلب طلبکاران را وصول نمایند و بدون این امر حق تقسیم سرمایه را نخواهند داشت.

در ادامه ثبت کریم خان مدارکی که برای انواع شرکت ها باید ارائه دهید را به شما ارائه می دهیم.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 • دو برگ اظهارنامه شرکت
 • دو جلد اساسنامه شرکت
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب
 • کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 • ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 • گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
 • ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 • امضاء وکالتنامه
 • ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 • در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاًسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی
 • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
 • ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 • دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو نسخه از اساسنامه
 • دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره
 • فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
 • اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 • دو برگ تقاضانامه
 • دو برگ شرکت نامه
 • دو نسخه اساسنامه
 • فتوکپی شناسنامه ی شرکا
 • مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در 4 نسخه)

 • صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
 • اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
 • دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
 • درخواست کتبی ثبت
 • طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
 • رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 • موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه مصدق از اساسنامه
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *